Các tác phẩm đã bán

Xuân Hồng
Đã bán
Xuân Hồng
Acrylic / 2024 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Hoa Đào 1
Đã bán
Hoa Đào 1
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 50 × R 50
Bản in
mùa hoa cải
Đã bán
mùa hoa cải
Sơn mài / 2024 / C 80 × R 120
Cao Bằng
Khu vườn mùa thu
Đã bán
Khu vườn mùa thu
Acrylic / 2023 / C 30 × R 30
Bản in
Mùa thu vàng
Đã bán
Mùa thu vàng
Sơn dầu / 2023 / C 120 × R 120
Hà Nội
Giao mùa
Đã bán
Giao mùa
Sơn dầu / 2023 / C 60 × R 60
Hà Nội
Mùa lá rụng
Đã bán
Mùa lá rụng
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 80
Hà Nội
Bình minh Phố.
Đã bán
Bình minh Phố.
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 100
Hà Nội
Phố cũ
Đã bán
Phố cũ
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 100
Hà Nội
Nắng chiều thu
Đã bán
Nắng chiều thu
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 100
Hà Nội
Nàng thơ
Đã bán
Nàng thơ
Sơn dầu / 2012 / C 93 × R 78
Hà Nội
Bản in
CÁI ĐẦU CỦA KIẾN TRÚC SƯ
Đã bán
CÁI ĐẦU CỦA KIẾN TRÚC SƯ
Acrylic / 2023 / C 70 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
KHUẤT DẦN
Đã bán
KHUẤT DẦN
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
VÒNG ĐỜI
Đã bán
VÒNG ĐỜI
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
TÔI LÀ AI
Đã bán
TÔI LÀ AI
Acrylic / 2023 / C 70 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
RA ĐỒNG
Đã bán
RA ĐỒNG
Acrylic / 2023 / C 80 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
HAI HƯỚNG ĐI
Đã bán
HAI HƯỚNG ĐI
Acrylic / 2023 / C 70 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
XONG BUỔI CÀY
Đã bán
XONG BUỔI CÀY
Acrylic / 2023 / C 70 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
ẤM NƯỚC
Đã bán
ẤM NƯỚC
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
TRÀ VÀ HOA
Đã bán
TRÀ VÀ HOA
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
TRÀ VÀ CHÍCH CHÒE
Đã bán
TRÀ VÀ CHÍCH CHÒE
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
RƯỢU VÀ CÁ
Đã bán
RƯỢU VÀ CÁ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
MEN ĐẮNG
Đã bán
MEN ĐẮNG
Acrylic / 2023 / C 80 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
BUÔNG
Đã bán
BUÔNG
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
RƯỢU VÀ CÁ
Đã bán
RƯỢU VÀ CÁ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
CHUNG TÌNH
Đã bán
CHUNG TÌNH
Acrylic / 2023 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Diụ Dàng
Đã bán
Diụ Dàng
Acrylic / 2023 / C 80 × R 60
Dòng Chảy
Đã bán
Dòng Chảy
Acrylic / 2023 / C 50 × R 60
HÒN ĐÁ NỔI
Đã bán
HÒN ĐÁ NỔI
Acrylic / 2023 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
ĐỪNG NÓI VỀ QUÁ KHỨ
Đã bán
ĐỪNG NÓI VỀ QUÁ KHỨ
Acrylic / 2023 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
MEN TÌNH
Đã bán
MEN TÌNH
Acrylic / 2023 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
NGƯỢC THỜI GIAN
Đã bán
NGƯỢC THỜI GIAN
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
NỖI NHỚ
Đã bán
NỖI NHỚ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mùa hoa
Đã bán
Mùa hoa
Sơn dầu / 2023 / C 60 × R 80
Hưng Yên
Sen Vàng
Đã bán
Sen Vàng
Acrylic / 2023 / C 81 × R 162
Bản in
Người Nghệ Sĩ
Đã bán
Người Nghệ Sĩ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Thu Nắng
Đã bán
Thu Nắng
Acrylic / 2023 / C 100 × R 80
Độc bước thảo nguyên
Đã bán
Độc bước thảo nguyên
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Hạnh Phúc
Đã bán
Hạnh Phúc
Acrylic / 2023 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Lão Ngư và Con Cá
Đã bán
Lão Ngư và Con Cá
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Má Hồng
Đã bán
Má Hồng
Acrylic / 2023 / C 80 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Lão Nông và Chiếc Bình Vôi
Đã bán
Lão Nông và Chiếc Bình Vôi
Acrylic / 2023 / C 80 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Gợi Mở
Đã bán
Gợi Mở
Acrylic / 2023 / C 80 × R 60
Con và Người
Đã bán
Con và Người
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Bạch liên hoa
Đã bán
Bạch liên hoa
Màu nước / 2023 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Bản in
Tỉnh Vật 3
Đã bán
Tỉnh Vật 3
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Tỉnh Vật 2
Đã bán
Tỉnh Vật 2
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Cao Bằng
Đã bán
Cao Bằng
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 70 × R 90
Hải Phòng
Bản in
Lối về
Đã bán
Lối về
Acrylic / 2023 / C 130 × R 100
Nam Định
Hoa nắng
Đã bán
Hoa nắng
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 80
Hạ vàng
Đã bán
Hạ vàng
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 100
Đợi mẹ
Đã bán
Đợi mẹ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 45
Ngày hè
Đã bán
Ngày hè
Acrylic / 2022 / C 100 × R 187
Chớm thu
Đã bán
Chớm thu
Acrylic / 2022 / C 60 × R 120
Khoảng lặng
Đã bán
Khoảng lặng
Màu nước / 2023 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Bản in
Đào xuân
Đã bán
Đào xuân
Acrylic / 2023 / C 80 × R 80
Nắng vàng
Đã bán
Nắng vàng
Acrylic / 2022 / C 100 × R 150
Đêm thu
Đã bán
Đêm thu
Acrylic / 2022 / C 100 × R 70
Nắng đầu hạ
Đã bán
Nắng đầu hạ
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 120
Hà Nội
Hắc mã
Đã bán
Hắc mã
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Tình mơ
Đã bán
Tình mơ
Acrylic / 2023 / C 80 × R 100
Giao điểm
Đã bán
Giao điểm
Sơn / 2020 / C 200 × R 200
Uống Trà
Đã bán
Uống Trà
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Đợi Giao Thừa
Đã bán
Đợi Giao Thừa
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Rượu Quý Mão 2
Đã bán
Rượu Quý Mão 2
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Rượu Quý Mão
Đã bán
Rượu Quý Mão
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Quý Mão 2
Đã bán
Quý Mão 2
Acrylic trên lụa / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Quý Mão 1
Đã bán
Quý Mão 1
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Biển gọi
Đã bán
Biển gọi
Acrylic / 2022 / C 50 × R 60
Dream
Đã bán
Dream
Acrylic / 2022 / C 80 × R 60
Sen Mùa Hạ 3
Đã bán
Sen Mùa Hạ 3
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Sen Mùa Hạ 2
Đã bán
Sen Mùa Hạ 2
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Sen Mùa Hạ
Đã bán
Sen Mùa Hạ
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Hoa súng trắng
Đã bán
Hoa súng trắng
Màu nước / 2022 / C 56 × R 38
Bản in
Cành Dã Quỳ
Đã bán
Cành Dã Quỳ
Màu nước / 2022 / C 38 × R 56
Bản in
Đường Đời 3
Đã bán
Đường Đời 3
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Hoa muống biển
Đã bán
Hoa muống biển
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Bản in
Chợ chiều
Đã bán
Chợ chiều
/ 2022 / C 60 × R 80
Đích Đến
Đã bán
Đích Đến
Acrylic / 2022 / C 1540 × R 2160
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Kéo Cá
Đã bán
Kéo Cá
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Sen 24
Đã bán
Sen 24
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 100 × R 100
Bản in
ĐẠI PHÚ QUÝ ĐỒ
Đã bán
ĐẠI PHÚ QUÝ ĐỒ
Giấy Dó / 2022 / C 68 × R 45
Hà Nội
Bản in
Mùa thu đến
Đã bán
Mùa thu đến
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
Bản in
Sắc thu
Đã bán
Sắc thu
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 80
Sen 21
Đã bán
Sen 21
Tổng hợp / 2022 / C 60 × R 80
Bản in
Sen 07
Đã bán
Sen 07
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 80
Bản in
Sen 17
Đã bán
Sen 17
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 100 × R 80
Bản in
Bên vườn xuân
Đã bán
Bên vườn xuân
Acrylic / 2021 / C 90 × R 70
Quảng Trị
Ngưu Nhàn
Đã bán
Ngưu Nhàn
Mực / 2022 / C 68 × R 45
Hà Nội
Bản in
Đêm sao 2
Đã bán
Đêm sao 2
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Nhà bên hồ
Đã bán
Nhà bên hồ
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Ninh Bình
Bản in
Không Tên #4
Đã bán
Không Tên #4
Sơn mài / 2022 / C 122 × R 122
Bản in
Không Tên #5
Đã bán
Không Tên #5
Sơn mài / 2022 / C 122 × R 122
Bản in
Không Tên #3
Đã bán
Không Tên #3
Sơn mài / 2022 / C 81 × R 122
Bản in
Không Tên #2
Đã bán
Không Tên #2
Sơn mài / 2022 / C 81 × R 122
Bản in
Không Tên #1
Đã bán
Không Tên #1
Sơn mài / 2022 / C 82 × R 122
Bản in
Chớm đông
Đã bán
Chớm đông
Acrylic / 2022 / C 80 × R 60
Cuối Thu
Đã bán
Cuối Thu
Màu nước / 2022 / C 100 × R 60
Bản in
Nắng Thu
Đã bán
Nắng Thu
Màu nước / 2022 / C 75 × R 40
Bản in
câu chuyện vùng cao 3
Đã bán
câu chuyện vùng cao 3
/ 2022 / C 100 × R 80
Cao Bằng
Trăng Thu
Đã bán
Trăng Thu
/ 2022 / C 70 × R 50
Tuyên Quang
Bản in
Xuyến chi 4
Đã bán
Xuyến chi 4
Màu nước / 2022 / C 40 × R 40
Bản in
Xuyến chi 3
Đã bán
Xuyến chi 3
Màu nước / 2022 / C 65 × R 45
Bản in
Cỏ ven hồ
Đã bán
Cỏ ven hồ
Màu nước / 2022 / C 40 × R 70
Bản in
Mùa Chín
Đã bán
Mùa Chín
Màu nước / 2022 / C 43 × R 57
Bản in
Chiếc ghế màu đỏ
Đã bán
Chiếc ghế màu đỏ
Acrylic / 2022 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mây Báo Bão
Đã bán
Mây Báo Bão
Sơn dầu / 2022 / C 60 × R 90
Tuyên Quang
Bản in
Phố giao mùa
Đã bán
Phố giao mùa
Sơn dầu / 2022 / C 65 × R 80
Hà Nội
Bản in
Xuân vùng cao
Đã bán
Xuân vùng cao
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 120
Bản in
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 120
Bản in
Đàn Nguyệt 2
Đã bán
Đàn Nguyệt 2
Màu nước / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Hoa Sen 3
Đã bán
Hoa Sen 3
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Căn I
Đã bán
Căn I
Lụa / 2020 / C 100 × R 90
Bản in
Tâm An
Đã bán
Tâm An
Acrylic / 2022 / C 65 × R 55
Băc Sơn 2
Đã bán
Băc Sơn 2
Màu nước / 2019 / C 28 × R 42
Hà Nội
Tĩnh Vật 2
Đã bán
Tĩnh Vật 2
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 50
Hà Nội
Chiều Thu
Đã bán
Chiều Thu
Acrylic / 2021 / C 70 × R 90
Hà Nội
Mưa Mùa Hạ 11
Đã bán
Mưa Mùa Hạ 11
Acrylic / 2018 / C 90 × R 60
Hà Nội
Mưa mùa Hạ 9
Đã bán
Mưa mùa Hạ 9
Acrylic / 2021 / C 90 × R 60
Hà Nội
Hoàng Hôn Trên Hồ
Đã bán
Hoàng Hôn Trên Hồ
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 100
Tuyên Quang
Bản in
Hành Cung Vũ Lâm
Đã bán
Hành Cung Vũ Lâm
Lụa / 2022 / C 74 × R 58
Bản in
Tình tự
Đã bán
Tình tự
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Cánh Đồng Xứ Tuyên
Đã bán
Cánh Đồng Xứ Tuyên
Sơn dầu / 2022 / C 50 × R 70
Tuyên Quang
Bản in
Gió đánh đò đưa
Đã bán
Gió đánh đò đưa
Khác / 2022 / C 45 × R 68
Hà Nội
Bản in
Sắc núi
Đã bán
Sắc núi
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 80
Hà Nội
Ngày bất tận
Đã bán
Ngày bất tận
Acrylic / 2021 / C 100 × R 120
Lạng Sơn
Sen
Đã bán
Sen
Màu nước / 2022 / C 102 × R 62
Bản in
Sen Hồng
Đã bán
Sen Hồng
Màu nước / 2022 / C 94 × R 174
Bản in
Trưa hè
Đã bán
Trưa hè
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 120
Soi bóng
Đã bán
Soi bóng
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 120
Phố
Đã bán
Phố
Sơn dầu / 2022 / C 120 × R 80
Lotus
Đã bán
Lotus
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Đêm sao
Đã bán
Đêm sao
Acrylic / 2022 / C 80 × R 60
Hoa tím
Đã bán
Hoa tím
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 40
Bóng hoa
Đã bán
Bóng hoa
Sơn dầu / 2022 / C 120 × R 80
Tháng Sáu
Đã bán
Tháng Sáu
Màu nước / 2022 / C 60 × R 100
Bản in
Bâng Khuâng
Đã bán
Bâng Khuâng
Màu nước / 2022 / C 44 × R 58
Bản in
Đôi bạn
Đã bán
Đôi bạn
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 80
Hà Nội
Đôi bạn 1
Đã bán
Đôi bạn 1
Sơn dầu / 2021 / C 50 × R 60
Hà Nội
Ký ức thu
Đã bán
Ký ức thu
Sơn dầu / 2018 / C 77 × R 50
Hà Nội
Trừu tượng 9
Đã bán
Trừu tượng 9
Acrylic / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Trừu tượng 8
Đã bán
Trừu tượng 8
Acrylic / 2017 / C 125 × R 65
Hà Nội
Thu (1)
Đã bán
Thu (1)
Acrylic / 2021 / C 90 × R 60
Trừu tượng 2
Đã bán
Trừu tượng 2
Acrylic / 2018 / C 125 × R 65
Hà Nội
Bâng khuâng
Đã bán
Bâng khuâng
Sơn dầu / 2018 / C 125 × R 65
Hà Nội
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Acrylic / 2018 / C 125 × R 65
Hà Nội
Sen 4
Đã bán
Sen 4
Sơn dầu / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Vượt gió
Đã bán
Vượt gió
Acrylic / 2018 / C 80 × R 130
Hà Nội
Hè về
Đã bán
Hè về
Acrylic / 2022 / C 100 × R 100
Nắng hè
Đã bán
Nắng hè
Acrylic / 2022 / C 100 × R 70
Chạng Vạng
Đã bán
Chạng Vạng
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 80 × R 80
Tuyên Quang
Bản in
Những Đoá Hồng
Đã bán
Những Đoá Hồng
Acrylic / 2021 / C 40 × R 50
Tuyên Quang
Bản in
Sen và nắng
Đã bán
Sen và nắng
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Ngọn sóng
Đã bán
Ngọn sóng
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Cành hoa Mua rừng
Đã bán
Cành hoa Mua rừng
Màu nước / 2022 / C 40 × R 48
Bản in
Đóa Hồng
Đã bán
Đóa Hồng
Màu nước / 2022 / C 70 × R 65
Bản in
Người Tình
Đã bán
Người Tình
Acrylic / 2020 / C 90 × R 70
Thanh Hóa
Tĩnh Vật Sắc Hoa
Đã bán
Tĩnh Vật Sắc Hoa
Sơn dầu / 2022 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Những cái mặt người
Đã bán
Những cái mặt người
Acrylic / 2022 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Ta
Đã bán
Ta
Lụa / 2021 / C 9 × R 30
Bản in
Cuộc hành trình
Đã bán
Cuộc hành trình
Lụa / 2022 / C 25 × R 50
Bản in
Chiều Tím
Đã bán
Chiều Tím
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 70 × R 100
Bản in
Phôi
Đã bán
Phôi
Khác / 2010 / C 25 × R 55
Hạt giống
Đã bán
Hạt giống
Khác / 2009 / C 30 × R 55
Tranh Thác Nước
Đã bán
Tranh Thác Nước
Acrylic / 2022 / C 80 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Giao điểm
Đã bán
Giao điểm
Khác / 2021 / C 75 × R 85
Nắng Tây Bắc
Đã bán
Nắng Tây Bắc
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 100
Tuyên Quang
Ngày Hạnh Phúc
Đã bán
Ngày Hạnh Phúc
Sơn dầu / 2022 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mặt người 4
Đã bán
Mặt người 4
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mặt người 3
Đã bán
Mặt người 3
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mặt người 2
Đã bán
Mặt người 2
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mặt người
Đã bán
Mặt người
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Sóng
Đã bán
Sóng
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Nở giữa không gian
Đã bán
Nở giữa không gian
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trái tim nhiều ngăn
Đã bán
Trái tim nhiều ngăn
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Đầm Thu
Đã bán
Đầm Thu
Sơn dầu / 2021 / C 50 × R 70
Tuyên Quang
Nắng Mới
Đã bán
Nắng Mới
Sơn dầu / 2022 / C 70 × R 90
Tuyên Quang
Mùa mưa 1
Đã bán
Mùa mưa 1
Màu nước / 2021 / C 37 × R 55
Bản in
Mùa mưa 2
Đã bán
Mùa mưa 2
Màu nước / 2021 / C 56 × R 36
Bản in
Sắc Trong Đêm
Đã bán
Sắc Trong Đêm
Acrylic / 2017 / C 50 × R 40
Hưng Yên
Táo
Đã bán
Táo
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Mẹ
Đã bán
Mẹ
Acrylic / 2022 / C 57 × R 65
Góc bếp
Đã bán
Góc bếp
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
5 Cửa ô
Đã bán
5 Cửa ô
Sơn dầu / 2022 / C 126 × R 126
Cha 3
Đã bán
Cha 3
Acrylic / 2022 / C 62 × R 45
Nắng xuân
Đã bán
Nắng xuân
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 160
Bản vắng
Đã bán
Bản vắng
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 160
Chào năm 2022
Đã bán
Chào năm 2022
Acrylic / 2022 / C 90 × R 70
Bản in
Ước nguyện
Đã bán
Ước nguyện
Lụa / 2022 / C 40 × R 30
Bản in
Vườn Xuân
Đã bán
Vườn Xuân
Acrylic / 2022 / C 80 × R 110
Xuân
Đã bán
Xuân
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 80
Hà Nội
Sắc hương
Đã bán
Sắc hương
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 100
Hà Nội
Khoe sắc
Đã bán
Khoe sắc
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 80
Hà Nội
Hướng dương
Đã bán
Hướng dương
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Hà Nội
Hồng hoa
Đã bán
Hồng hoa
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 100
Hà Nội
Xuân về
Đã bán
Xuân về
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 80
Hà Nội
Sóng biển
Đã bán
Sóng biển
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 100
Hà Nội
Mưa thu
Đã bán
Mưa thu
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 100
Hà Nội
Đào xuân
Đã bán
Đào xuân
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 80
Hà Nội
Phố thị
Đã bán
Phố thị
Sơn dầu / 2021 / C 75 × R 95
Hà Nội
Hoa Nắng
Đã bán
Hoa Nắng
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Cao Bằng
hoa sen
Đã bán
hoa sen
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 210
Hoa
Đã bán
Hoa
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Trái ngọt
Đã bán
Trái ngọt
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 100
Ngày mùa
Đã bán
Ngày mùa
Acrylic / 2021 / C 70 × R 90
Hoa sen 6
Đã bán
Hoa sen 6
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Hoa sen 3
Đã bán
Hoa sen 3
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
TỰ TÌNH II
Đã bán
TỰ TÌNH II
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Êm đềm
Đã bán
Êm đềm
Sơn dầu / 2021 / C 55 × R 70
Khoảng lặng
Đã bán
Khoảng lặng
Acrylic / 2021 / C 77 × R 50
Bản in
Nhất hô bá ứng
Đã bán
Nhất hô bá ứng
Khác / 2021 / C 50 × R 100
Hà Nội
Nàng sen 10
Đã bán
Nàng sen 10
Màu nước / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Sen
Đã bán
Sen
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Quê nội
Đã bán
Quê nội
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Hoa sen 5
Đã bán
Hoa sen 5
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Sắc chiều
Đã bán
Sắc chiều
Tổng hợp / 2021 / C 40 × R 70
Bản in
Đào hoa
Đã bán
Đào hoa
Giấy Dó / 2021 / C 100 × R 50
Hà Nội
Bản in
Bạch Mai
Đã bán
Bạch Mai
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 60
Hà Nội
Bản in
Giao mùa
Đã bán
Giao mùa
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 50 × R 50
Bản in
Mùa vui
Đã bán
Mùa vui
Sơn mài / 2021 / C 108 × R 162
Nàng sen 8
Đã bán
Nàng sen 8
Màu nước / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 7
Đã bán
Nàng sen 7
Màu nước / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 5
Đã bán
Nàng sen 5
Màu nước / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 2
Đã bán
Nàng sen 2
Màu nước / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Hoa đêm
Đã bán
Hoa đêm
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Cao Bằng
Lối mòn
Đã bán
Lối mòn
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 80
Bằng lăng
Đã bán
Bằng lăng
Acrylic / 2021 / C 40 × R 60
Bản in
Nàng thơ
Đã bán
Nàng thơ
Lụa / 2021 / C 80 × R 60
Bản in
Vàng son một thủa
Đã bán
Vàng son một thủa
Acrylic / 2021 / C 100 × R 150
Bản in
Sắc xuân
Đã bán
Sắc xuân
Acrylic / 2021 / C 70 × R 70
Bản in
Hoa đồng nội
Đã bán
Hoa đồng nội
Acrylic / 2021 / C 65 × R 45
Bản in
Vườn xuân
Đã bán
Vườn xuân
Tổng hợp / 2021 / C 40 × R 60
Bản in
Chiều vàng
Đã bán
Chiều vàng
Tổng hợp / 2021 / C 50 × R 100
Bản in
ru con
Đã bán
ru con
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 70 × R 100
Bản in
Dòng Sông Trăng
Đã bán
Dòng Sông Trăng
Màu nước / 2021 / C 25 × R 64
Bản in
Chênh Vênh
Đã bán
Chênh Vênh
Màu nước / 2021 / C 110 × R 50
Bản in
Sen 3
Đã bán
Sen 3
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Sen 2
Đã bán
Sen 2
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Sen 1
Đã bán
Sen 1
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Chân dung Võ Nguyên Giáp
Đã bán
Chân dung Võ Nguyên Giáp
Acrylic / 2021 / C 45 × R 35
Quảng Bình
Bản in
CHIỀU QUÊ
Đã bán
CHIỀU QUÊ
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoang 5
Đã bán
Hoang 5
Tổng hợp / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơn Mưa Cuối Hạ
Đã bán
Cơn Mưa Cuối Hạ
Acrylic / 2021 / C 120 × R 160
Nghệ An
Bản in
Blue Smoke
Đã bán
Blue Smoke
Acrylic / 2021 / C 120 × R 160
Nghệ An
Bản in
Hoa sim
Đã bán
Hoa sim
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Hoa lan
Đã bán
Hoa lan
Màu nước / 2021 / C 38 × R 56
Bản in
Sen trắng
Đã bán
Sen trắng
Màu nước / 2021 / C 107 × R 60
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Chùm hồng
Đã bán
Chùm hồng
Màu nước / 2021 / C 38 × R 56
Bản in
Nắng mai
Đã bán
Nắng mai
Sơn dầu / 2021 / C 60 × R 90
Nắng thu
Đã bán
Nắng thu
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
Cổng làng
Đã bán
Cổng làng
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
Mùa hạ
Đã bán
Mùa hạ
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 85 × R 85
Hà Nội
Bản in
Trời Chiều
Đã bán
Trời Chiều
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Hà Nội
Bản in
Khúc giao mùa
Đã bán
Khúc giao mùa
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bản in
Hương chiều
Đã bán
Hương chiều
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Hà Nội
Bản in
Phố Hàng Vải
Đã bán
Phố Hàng Vải
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 80 × R 120
Hà Nội
Bản in
Cầu Long Biên
Đã bán
Cầu Long Biên
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 750 × R 1000
Hà Nội
Bản in
Thu sang
Đã bán
Thu sang
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Hà Nội
Bản in
Thoát tục
Đã bán
Thoát tục
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 90 × R 120
Hà Nội
Bản in
Sen ZEN 08
Đã bán
Sen ZEN 08
Acrylic / 2021 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
Bình yên xanh
Đã bán
Bình yên xanh
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Bản in
Con đường xanh
Đã bán
Con đường xanh
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Bản in
Vùng non nước
Đã bán
Vùng non nước
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Bản in
Ngũ Hổ
Đã bán
Ngũ Hổ
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Chân dung một con người
Đã bán
Chân dung một con người
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Tự tình
Đã bán
Tự tình
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Trăng sâu
Đã bán
Trăng sâu
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 50
Hà Nội
Bản in
Mộng Cầm
Đã bán
Mộng Cầm
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
Mùa trái chín
Đã bán
Mùa trái chín
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Bản in
Tranh hoa
Đã bán
Tranh hoa
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Bản in
Lời thương
Đã bán
Lời thương
Màu nước / 2021 / C 38 × R 56
Bản in
NỔI GIÓ
Đã bán
NỔI GIÓ
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
BÃO ĐỎ
Đã bán
BÃO ĐỎ
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Tái sinh
Đã bán
Tái sinh
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Trừu tượng
Đã bán
Trừu tượng
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 120
Hà Nội
Bản in
Time 54
Đã bán
Time 54
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 60
THÁC HANG ÉN
Đã bán
THÁC HANG ÉN
Màu nước / 2019 / C 76 × R 56
Bản in
Ngày thu
Đã bán
Ngày thu
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 70
Bản in
GIAO MÙA
Đã bán
GIAO MÙA
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
GIỌT MƯA
Đã bán
GIỌT MƯA
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
CƠN GIÔNG
Đã bán
CƠN GIÔNG
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Xuân vùng cao
Đã bán
Xuân vùng cao
Tổng hợp / 2020 / C 50 × R 100
Bản in
Ngày mai ra khơi
Đã bán
Ngày mai ra khơi
Giấy Dó / 2014 / C 240 × R 120
Bản in
Tiếng chuông trong gió
Đã bán
Tiếng chuông trong gió
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Hà Nội
Bản in
"Chuyến Sớm"
Đã bán
"Chuyến Sớm"
In kẽm / 2016 / C 33 × R 47.5
Bản in
Ngày xanh ơi
Đã bán
Ngày xanh ơi
Acrylic / 2019 / C 100 × R 120
Lạng Sơn
Bản in
Khi sương tan
Đã bán
Khi sương tan
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Lạng Sơn
Tiết cuối thu
Đã bán
Tiết cuối thu
Acrylic / 2021 / C 60 × R 60
Lạng Sơn
Mùa nắng hanh hao
Đã bán
Mùa nắng hanh hao
Acrylic / 2021 / C 92 × R 73
Lạng Sơn
Bản in
Nắng Thu phai
Đã bán
Nắng Thu phai
Acrylic / 2020 / C 100 × R 140
Lạng Sơn
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Acrylic / 2019 / C 100 × R 140
Lạng Sơn
Bản in
Xóm chài
Đã bán
Xóm chài
Sơn dầu / 2013 / C 140 × R 150
Ngõ nắng
Đã bán
Ngõ nắng
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 80
Khúc Thụy Du
Đã bán
Khúc Thụy Du
Màu nước / 2021 / C 30 × R 50
Bản in
Hoa hồng
Đã bán
Hoa hồng
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 60
Hà Nội
Bản in
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đã bán
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Acrylic / 2021 / C 35 × R 25
Quảng Bình
Bản in
Vị tết
Đã bán
Vị tết
Màu nước / 2020 / C 75 × R 55
Bản in
Người bạn.
Đã bán
Người bạn.
Màu nước / 2021 / C 55 × R 38
Bản in
Chiều vàng
Đã bán
Chiều vàng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Hải Phòng
Bản in
Nơi xa lạ
Đã bán
Nơi xa lạ
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 140
Cao Bằng
Lặng 6
Đã bán
Lặng 6
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 5
Đã bán
Lặng 5
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 4
Đã bán
Lặng 4
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 3
Đã bán
Lặng 3
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 40.5 × R 40.5
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 1
Đã bán
Lặng 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 32 × R 34
Tuyên Quang
Bản in
Nắng xuân
Đã bán
Nắng xuân
Tổng hợp / 2020 / C 80 × R 90
Bản in
Em bé vùng cao
Đã bán
Em bé vùng cao
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Cao Bằng
Góc xuân
Đã bán
Góc xuân
Tổng hợp / 2020 / C 70 × R 50
Bản in
ZEN 04
Đã bán
ZEN 04
Acrylic / 2021 / C 90 × R 70
Thừa Thiên Huế
Bản in
Sắc thu
Đã bán
Sắc thu
Tổng hợp / 2020 / C 40 × R 60
Bản in
Sen no1
Đã bán
Sen no1
Âm thanh / 2021 / C 70 × R 90
Thừa Thiên Huế
Bản in
Chiều đỏ
Đã bán
Chiều đỏ
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Tiếng vọng 12
Đã bán
Tiếng vọng 12
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Chiều trên đê
Đã bán
Chiều trên đê
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 100
Bản in
CHIỀU QUÊ
Đã bán
CHIỀU QUÊ
Acrylic / 2020 / C 60 × R 100
Quảng Nam
Miền Xanh
Đã bán
Miền Xanh
Acrylic / 2021 / C 100 × R 120
Hương rừng
Đã bán
Hương rừng
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 122
Bản in
Hương thầm
Đã bán
Hương thầm
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 50
Bản in
Sen hạ 2
Đã bán
Sen hạ 2
Sơn mài / 2021 / C 59 × R 122
Bản in
Nắng thu
Đã bán
Nắng thu
Acrylic / 2021 / C 60 × R 60
Tiếng khèn mông
Đã bán
Tiếng khèn mông
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Hưng Yên
Khu nhà cũ
Đã bán
Khu nhà cũ
Acrylic / 2021 / C 60 × R 90
Sớm mùa thu
Đã bán
Sớm mùa thu
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Thiền “Zen 03”
Đã bán
Thiền “Zen 03”
Acrylic / 2021 / C 115 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
Lọ hoa hồng
Đã bán
Lọ hoa hồng
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Hương lúa
Đã bán
Hương lúa
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Bản in
Thiền no 02
Đã bán
Thiền no 02
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 40
Bản in
Hoa salem
Đã bán
Hoa salem
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 50 × R 50
Bản in
Xóm Đạo 2
Đã bán
Xóm Đạo 2
Sơn dầu / 2021 / C 60 × R 90
Hà Nội
Bản in
Tổ ấm
Đã bán
Tổ ấm
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Lưới
Đã bán
Lưới
Acrylic / 2017 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cảm xúc mùa hạ
Đã bán
Cảm xúc mùa hạ
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bản in
Cõi Mộng #5
Đã bán
Cõi Mộng #5
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cõi Mộng #4
Đã bán
Cõi Mộng #4
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cõi Mộng #2
Đã bán
Cõi Mộng #2
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Hoa phố
Đã bán
Hoa phố
Sơn dầu / 2020 / C 97 × R 97
Hà Nội
Hừng đông
Đã bán
Hừng đông
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 110
Hà Nội
Khói mơ tan
Đã bán
Khói mơ tan
Sơn dầu / 2021 / C 75 × R 100
Hà Nội
Giấc mơ trưa
Đã bán
Giấc mơ trưa
Sơn dầu / 2021 / C 60 × R 60
Hà Nội
Hoa nắng
Đã bán
Hoa nắng
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Hà Nội
Ngày Xanh
Đã bán
Ngày Xanh
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 120
Hà Nội
Chiều nắng
Đã bán
Chiều nắng
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 120
Hà Nội
nàng sơn nữ
Đã bán
nàng sơn nữ
Acrylic / 2021 / C 100 × R 80
Bản in
TCS No.03.
Đã bán
TCS No.03.
Acrylic / 2021 / C 120 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
Đón trăng
Đã bán
Đón trăng
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Hà Nội
Bố và con gái
Đã bán
Bố và con gái
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Hà Nội
Rạp Chuông Vàng
Đã bán
Rạp Chuông Vàng
Màu nước / 2020 / C 28 × R 38
Bản in
Bình minh
Đã bán
Bình minh
Acrylic / 2021 / C 57 × R 72.5
Xóm nhỏ
Đã bán
Xóm nhỏ
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 90
Tuyên Quang
Ván cờ
Đã bán
Ván cờ
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đường Cày
Đã bán
Đường Cày
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sen muộn
Đã bán
Sen muộn
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
BIỂN GỌI
Đã bán
BIỂN GỌI
Acrylic / 2016 / C 60 × R 180
sắc thu
Đã bán
sắc thu
Acrylic / 2021 / C 80 × R 150
Hoa sen 1
Đã bán
Hoa sen 1
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
THÌ THẦM
Đã bán
THÌ THẦM
Acrylic / 2019 / C 55 × R 34
Quảng Ngãi
Nối
Đã bán
Nối
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Níu
Đã bán
Níu
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Vẽ Hắn
Đã bán
Vẽ Hắn
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chuyện 3 người
Đã bán
Chuyện 3 người
Acrylic / 2017 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Ở Trọ
Đã bán
Ở Trọ
Acrylic / 2021 / C 140 × R 70
Thừa Thiên Huế
Bản in
Neo Đậu
Đã bán
Neo Đậu
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Bản in
Bạch hồng
Đã bán
Bạch hồng
Acrylic / 2021 / C 87 × R 90
Chiều Hè
Đã bán
Chiều Hè
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 100
Bản in
Về Phía Ánh Sáng
Đã bán
Về Phía Ánh Sáng
Acrylic / 2021 / C 120 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
Nắng Xiên
Đã bán
Nắng Xiên
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
Nhà tôi
Đã bán
Nhà tôi
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Trăng lên
Đã bán
Trăng lên
Acrylic / 2021 / C 50 × R 60
Người Vĩ Đại
Đã bán
Người Vĩ Đại
Acrylic / 2021 / C 120 × R 90
Bản in
Sen Hồng
Đã bán
Sen Hồng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Lặng lẽ
Đã bán
Lặng lẽ
Màu nước / 2021 / C 38 × R 56
Bản in
Ao quê
Đã bán
Ao quê
Acrylic / 2021 / C 100 × R 80
Quảng Bình
Bản in
Mùa lá rụng
Đã bán
Mùa lá rụng
Acrylic / 2021 / C 50 × R 80
Quảng Bình
Bản in
Cuộc Thi
Đã bán
Cuộc Thi
Sơn dầu / 2021 / C 90 × R 120
Bản in
Vũ Điệu Sen
Đã bán
Vũ Điệu Sen
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Sleep girl
Đã bán
Sleep girl
Sơn dầu / 2019 / C 36 × R 54
Hồng liên
Đã bán
Hồng liên
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Tô sứ kiểu triều Nguyễn pn2
Đã bán
Tô sứ kiểu triều Nguyễn pn2
Acrylic / 2021 / C 60 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
Tĩnh và động
Đã bán
Tĩnh và động
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Ao làng
Đã bán
Ao làng
Acrylic / 2021 / C 90 × R 110
Cành hoa trắng
Đã bán
Cành hoa trắng
Màu nước / 2021 / C 76 × R 56
Bản in
Phong cảnh
Đã bán
Phong cảnh
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Bâng Khuâng
Đã bán
Bâng Khuâng
Màu nước / 2021 / C 62 × R 55
Bản in
Sắc Xuân
Đã bán
Sắc Xuân
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bản in
Sen chiều
Đã bán
Sen chiều
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoa Bằng Lăng
Đã bán
Hoa Bằng Lăng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Đợi mẹ về
Đã bán
Đợi mẹ về
Lụa / 2020 / C 110 × R 80
Bản in
Bằng Lăng
Đã bán
Bằng Lăng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Sen hồng
Đã bán
Sen hồng
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
Ngõ Thu
Đã bán
Ngõ Thu
Acrylic trên lụa / 2021 / C 77 × R 53
Bản in
Lối Thu
Đã bán
Lối Thu
Acrylic / 2021 / C 77 × R 53
Bản in
Trừu tượng 3 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 3 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trừu tượng 2 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 2 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trừu tượng 1 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 1 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Nụ hoa trắng
Đã bán
Nụ hoa trắng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa Hồng Trắng
Đã bán
Hoa Hồng Trắng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Chênh Vênh
Đã bán
Chênh Vênh
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Bản in
Người thầm lặng 8
Đã bán
Người thầm lặng 8
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 7
Đã bán
Người thầm lặng 7
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 6
Đã bán
Người thầm lặng 6
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sắc Xuân
Đã bán
Sắc Xuân
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Bình Yên
Đã bán
Bình Yên
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Mùa thay lá
Đã bán
Mùa thay lá
Sơn mài / 2021 / C 30 × R 60
Bản in
Nhịp Trăng
Đã bán
Nhịp Trăng
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Nắng cửa ô
Đã bán
Nắng cửa ô
Sơn mài / 2021 / C 30 × R 60
Bản in
Bình Yên
Đã bán
Bình Yên
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Bản in
Lặng
Đã bán
Lặng
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Bản in
Lồng son
Đã bán
Lồng son
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 120 × R 60
Đắk Lắk
Người rao bán cảm xúc
Đã bán
Người rao bán cảm xúc
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Em Minh
Đã bán
Em Minh
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 50 × R 40
Hà Nội
Nhân Chứng Của Thời Gian
Đã bán
Nhân Chứng Của Thời Gian
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Ánh trăng Mùa thu
Đã bán
Ánh trăng Mùa thu
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Hồ Nong Dùng
Đã bán
Hồ Nong Dùng
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Người thầm lặng 1
Đã bán
Người thầm lặng 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Góc vườn hoang
Đã bán
Góc vườn hoang
Lụa / 2021 / C 42 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
Trâu 5
Đã bán
Trâu 5
Acrylic / 2021 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Lam in yellow
Đã bán
Lam in yellow
Canvas / 2019 / C 60 × R 60
Hoa mai
Đã bán
Hoa mai
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa
Đã bán
Hoa
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Trâu 3
Đã bán
Trâu 3
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trâu 2
Đã bán
Trâu 2
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trâu 1
Đã bán
Trâu 1
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoa mai
Đã bán
Hoa mai
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa tàn
Đã bán
Hoa tàn
Acrylic / 2020 / C 160 × R 100
Bản in
Phong cảnh
Đã bán
Phong cảnh
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Bản in
Sen II
Đã bán
Sen II
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Sen hồng
Đã bán
Sen hồng
Sơn mài / 2020 / C 105 × R 50
Bản in
Sen 5
Đã bán
Sen 5
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Bản in
Sen 4
Đã bán
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2020 / C 110 × R 150
Bản in
Bình An
Đã bán
Bình An
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Sen muộn
Đã bán
Sen muộn
Acrylic / 2020 / C 87 × R 105
Nhẹ nhàng xuân
Đã bán
Nhẹ nhàng xuân
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Sen 3
Đã bán
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Bản in
Sen 2
Đã bán
Sen 2
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
Sen 4
Đã bán
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Sen 3
Đã bán
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 75
Sen 1
Đã bán
Sen 1
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 100
Hoa xuân
Đã bán
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Mai vàng
Đã bán
Mai vàng
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Mùa nhớ
Đã bán
Mùa nhớ
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Dòng sông sao
Đã bán
Dòng sông sao
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Bản in
Trong vườn 3
Đã bán
Trong vườn 3
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
Hoa đêm 2
Đã bán
Hoa đêm 2
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 110
Đêm
Đã bán
Đêm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
Những Người Đàn Ông
Đã bán
Những Người Đàn Ông
Acrylic / 2020 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người chiến thắng
Đã bán
Người chiến thắng
Acrylic / 2020 / C 55 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mùa vàng người H'Mong
Đã bán
Mùa vàng người H'Mong
Acrylic / 2013 / C 109 × R 168
Thừa Thiên Huế
Hoa mẫu đơn
Đã bán
Hoa mẫu đơn
Màu nước / 2020 / C 38 × R 56
Bản in
Hoa Xuyến Chi
Đã bán
Hoa Xuyến Chi
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Không đề 2
Đã bán
Không đề 2
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 90
Bản in
Trừu tượng 1
Đã bán
Trừu tượng 1
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
Bản in
Tự họa
Đã bán
Tự họa
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 40
Bản in
Phố nhỏ
Đã bán
Phố nhỏ
Sơn mài / 2019 / C 110 × R 50
Bản in
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 80
Bản in
Gã say
Đã bán
Gã say
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Câu chuyện phố thị
Đã bán
Câu chuyện phố thị
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 200
Bản in
Sám hối
Đã bán
Sám hối
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Bản in
Nude 27.18
Đã bán
Nude 27.18
Sơn dầu / 2018 / C 110 × R 150
Nude 64.20
Đã bán
Nude 64.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Nude 63.20
Đã bán
Nude 63.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Nude 59.20
Đã bán
Nude 59.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Nude 57.20
Đã bán
Nude 57.20
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 70
Nude 43.20
Đã bán
Nude 43.20
Sơn dầu / 2020 / C 61 × R 91
Phố đêm
Đã bán
Phố đêm
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 127
Nude
Đã bán
Nude
Sơn dầu / 2020 / C 58 × R 43
Dưới bóng điệp anh đào
Đã bán
Dưới bóng điệp anh đào
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Ngõ nắng
Đã bán
Ngõ nắng
Acrylic / 2015 / C 88 × R 127
Ký ức
Đã bán
Ký ức
Sơn dầu / 2016 / C 115 × R 147
Avatar #2
Đã bán
Avatar #2
Acrylic / 2016 / C 126 × R 155
Thân thể
Đã bán
Thân thể
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 147
Tháng 3 ở Mộc Châu
Đã bán
Tháng 3 ở Mộc Châu
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Bản in
Xuân
Đã bán
Xuân
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Thu rực rỡ
Đã bán
Thu rực rỡ
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Bản in
Hoa
Đã bán
Hoa
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Sắc Thu
Đã bán
Sắc Thu
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Bản in
Mùa Trái Chín
Đã bán
Mùa Trái Chín
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Bản in
Hồng Liên
Đã bán
Hồng Liên
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Góc phố
Đã bán
Góc phố
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Hà Nội
Bóng thu 4
Đã bán
Bóng thu 4
Sơn dầu / 2020 / C 88 × R 81
Hải Dương
Tình sen
Đã bán
Tình sen
Acrylic / 2020 / C 90 × R 120
Sen và tĩnh vật
Đã bán
Sen và tĩnh vật
Lụa / 2020 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Bản in
Phố xưa
Đã bán
Phố xưa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Hà Nội
Bản in
Những đường cong
Đã bán
Những đường cong
Acrylic / 2014 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cách ly
Đã bán
Cách ly
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Thuỷ vu
Đã bán
Thuỷ vu
Acrylic / 2016 / C 50 × R 50
Đồng nội
Đã bán
Đồng nội
Acrylic / 2018 / C 35 × R 45
Bản in
Cày
Đã bán
Cày
Acrylic / 2020 / C 600 × R 1800
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mùa sen
Đã bán
Mùa sen
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Mùa dâu chín
Đã bán
Mùa dâu chín
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Bến 3
Đã bán
Bến 3
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bến 1
Đã bán
Bến 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơn giông trên biển 1
Đã bán
Cơn giông trên biển 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Không đề 1
Đã bán
Không đề 1
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Bản in
Mẹ thiên nhiên
Đã bán
Mẹ thiên nhiên
Acrylic / 2020 / C 30 × R 40
Bản in
Nude đêm xuân
Đã bán
Nude đêm xuân
Acrylic / 2020 / C 28 × R 25
Bản in
Nude đêm đông
Đã bán
Nude đêm đông
Acrylic / 2020 / C 28 × R 25
Bản in
Xuân thì
Đã bán
Xuân thì
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Bi kịch
Đã bán
Bi kịch
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bản in
Sớm mai
Đã bán
Sớm mai
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Biển 1
Đã bán
Biển 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhà nắng
Đã bán
Nhà nắng
Màu nước / 2020 / C 57 × R 75
Bản in
Biển Vũng Tàu 1
Đã bán
Biển Vũng Tàu 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Biển kê gà 2
Đã bán
Biển kê gà 2
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cầu Thê Húc
Đã bán
Cầu Thê Húc
Acrylic / 2019 / C 61 × R 81
Hà Nội
Biển kê gà 1
Đã bán
Biển kê gà 1
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoa Quỳnh
Đã bán
Hoa Quỳnh
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 20 × R 20
Bản in
Cơn giông sớm
Đã bán
Cơn giông sớm
Acrylic / 2019 / C 57 × R 97
Hà Nội
GIỌT THỜI GIAN
Đã bán
GIỌT THỜI GIAN
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 60 × R 60
Thừa Thiên Huế
Xóm Đạo
Đã bán
Xóm Đạo
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 90
Hà Nội
Cảm Ngộ
Đã bán
Cảm Ngộ
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 40
Hà Nội
Đồng Trưa
Đã bán
Đồng Trưa
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 60
Hà Nội
Bản in
Đêm Trăng
Đã bán
Đêm Trăng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Bản in
Hạt Nắng
Đã bán
Hạt Nắng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Thanh tịnh
Đã bán
Thanh tịnh
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 60
Tĩnh tâm
Đã bán
Tĩnh tâm
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 70
Phong cảnh
Đã bán
Phong cảnh
Sơn dầu / 2018 / C 125 × R 65
Hà Nội
Vội
Đã bán
Vội
Acrylic / 2020 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Chuyển mùa
Đã bán
Chuyển mùa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Bản in
Nắng bên cửa
Đã bán
Nắng bên cửa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Bản in
Chiều Tây Bắc
Đã bán
Chiều Tây Bắc
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 130
Hải Phòng
Thuyền thúng
Đã bán
Thuyền thúng
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 156
Hải Phòng
Cơn dông
Đã bán
Cơn dông
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 120
Hải Phòng
Sương sớm
Đã bán
Sương sớm
Sơn dầu / 2020 / C 75 × R 100
Hải Phòng
Bếp hồng
Đã bán
Bếp hồng
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 70
Hải Dương
Ngõ Nắng
Đã bán
Ngõ Nắng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Bản in
Mùa lúa chín
Đã bán
Mùa lúa chín
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Hà Nội
Bản in
Tây Bắc
Đã bán
Tây Bắc
Màu nước / 2019 / C 29 × R 39
Hoa Hồng
Đã bán
Hoa Hồng
Màu nước / 2019 / C 36 × R 30
Hoa Xuyến Chi
Đã bán
Hoa Xuyến Chi
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Mùa Lúa Chín
Đã bán
Mùa Lúa Chín
Acrylic / 2018 / C 89 × R 89
Nghệ An
Bản in
Ngựa Hoang
Đã bán
Ngựa Hoang
Acrylic / 2020 / C 133 × R 88
Nghệ An
Bản in
Sen Trong Bóng Tối
Đã bán
Sen Trong Bóng Tối
Acrylic / 2020 / C 89.5 × R 127.5
Nghệ An
Bản in
Cô đơn 2
Đã bán
Cô đơn 2
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
Bản in
Tắm
Đã bán
Tắm
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
Nước lên
Đã bán
Nước lên
Tổng hợp / 2019 / C 85 × R 110
Bản in
Sắc Việt
Đã bán
Sắc Việt
Acrylic / 2020 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Bản in
MÙA XUÂN BẤT TẬN
Đã bán
MÙA XUÂN BẤT TẬN
Giấy Dó / 2020 / C 140 × R 68
Hà Nội
Bản in
Phong cảnh biển 27
Đã bán
Phong cảnh biển 27
Acrylic / 2017 / C 80 × R 130
Hà Nội
Phong cảnh biển 25
Đã bán
Phong cảnh biển 25
Acrylic / 2017 / C 80 × R 130
Hà Nội
Phong cảnh biển 21
Đã bán
Phong cảnh biển 21
Acrylic / 2017 / C 45 × R 208.6
Hà Nội
Phong cảnh biển 16
Đã bán
Phong cảnh biển 16
Acrylic / 2017 / C 45 × R 208.6
Hà Nội
Phong cảnh biển 11
Đã bán
Phong cảnh biển 11
Acrylic / 2017 / C 45 × R 208.6
Hà Nội
CÚC XANH
Đã bán
CÚC XANH
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
Thừa Thiên Huế
CÚC HỌA MI
Đã bán
CÚC HỌA MI
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Thừa Thiên Huế
Phong cảnh biển 6
Đã bán
Phong cảnh biển 6
Acrylic / 2017 / C 45 × R 178
Hà Nội
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Hoa dại
Đã bán
Hoa dại
Sơn mài / 2020 / C 40 × R 50
Nắng thu
Đã bán
Nắng thu
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Dương Cầm
Đã bán
Dương Cầm
Acrylic / 2020 / C 55 × R 40
Nghệ An
Bản in
Quê Nhà
Đã bán
Quê Nhà
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Bản in
xuân sang
Đã bán
xuân sang
Giấy Dó / 2020 / C 120 × R 50
Hà Nội
Trúc Báo Bình An
Đã bán
Trúc Báo Bình An
Giấy Dó / 2020 / C 100 × R 50
Hà Nội
Bản in
HỒNG VẬN
Đã bán
HỒNG VẬN
Giấy Dó / 2020 / C 50 × R 100
Hà Nội
Bản in
Xóm chài
Đã bán
Xóm chài
Acrylic / 2020 / C 55 × R 40
Nghệ An
Nắng Thu
Đã bán
Nắng Thu
Giấy Dó / 2020 / C 68 × R 48
Hà Nội
Bản in
MÃN XUÂN
Đã bán
MÃN XUÂN
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 60
Hà Nội
Bản in
Hoa thạch thảo
Đã bán
Hoa thạch thảo
Màu nước / 2020 / C 42 × R 30
Bản in
Chiều buông
Đã bán
Chiều buông
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
Hà Nội
Ngày mới
Đã bán
Ngày mới
Acrylic / 2019 / C 70 × R 120
Hà Nội
Chờ Bạn hiền
Đã bán
Chờ Bạn hiền
Acrylic / 2020 / C 70 × R 60
Bản in
Cơn mưa đi qua
Đã bán
Cơn mưa đi qua
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Hà Nội
TP Bên Bờ Suối Vắng
Đã bán
TP Bên Bờ Suối Vắng
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Bản in