Trừu Tượng

  • Artwork code: NDV-1
  • Sơn mài / 2018
  • C 120 × R 170 × S 2 cm
Giới thiệu
Giá đề nghị
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
73
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Artist information

Works of the same type

Trừu Tượng 09
Trừu Tượng 09
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 08
Trừu Tượng 08
Sơn mài / 2006 / C 20 × R 20
$20
Trừu Tượng 07
Trừu Tượng 07
Sơn mài / 2008 / C 20 × R 20
$20

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.