Các tác phẩm đã bán

Song on the hill
Đã bán
Song on the hill
Paint / 2018 / C 120 × R 100
Đắk Lắk
Bản in
highland landscape
Đã bán
highland landscape
Pastel / 2020 / C 20 × R 30
Đắk Lắk
Bản in
Đã bán
Canvas / 2020 / C 50 × R 90
Hà Nội
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Quảng Ninh
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
Quảng Ninh
Bản in
Đã bán
Oils on Canvas / 2018 / C 60 × R 80
Hà Nội
Đã bán
Oils on Canvas / 2018 / C 80 × R 100
Hà Nội
CAT 2
Đã bán
CAT 2
Acrylic / 2019 / C 67 × R 100
Đồng Nai
Cat 1
Đã bán
Cat 1
Acrylic / 2019 / C 40 × R 50
Đồng Nai
Đã bán
Acrylic / 2018 / C 80 × R 80
Đắk Lắk
Đã bán
Acrylic / 2018 / C 120 × R 60
Hà Nội
Đã bán
Oil / 2017 / C 110 × R 110
Đắk Lắk
Đã bán
Oil / 2019 / C 60 × R 40
Hà Nội
Đã bán
Oil / 2020 / C 150 × R 150
Thanh Hóa
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 90 × R 180
Hà Nội
Đã bán
Oil / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Đã bán
Oil / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Đã bán
Pencil / 2020 / C 29.7 × R 21
Đã bán
Silk / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Đã bán
Oil / 2020 / C 70 × R 120
Hà Nội
Bản in
Đã bán
Oil / 2020 / C 80 × R 60
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 50
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 60 × R 40
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 120 × R 120
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 100 × R 240
Đã bán
Canvas / 2019 / C 60 × R 60
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 100 × R 200
Đã bán
Oils on Canvas / 2010 / C 100 × R 120
Bản in
Đã bán
Oils on Canvas / 2012 / C 80 × R 100
Bản in
Đã bán
Oil / 2012 / C 80 × R 100
Đã bán
Oils on Canvas / 2020 / C 50 × R 70
Tuyên Quang
Đã bán
Oils on Canvas / 2020 / C 80 × R 120
Tuyên Quang
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 60 × R 100
Quảng Nam
Đã bán
Photo / 2019 / C 60 × R 100
Quảng Nam
Đã bán
Sound / 2020 / C 60 × R 100
Quảng Nam
Đã bán
Oil / 2020 / C 70 × R 50
Quảng Nam
Đã bán
Oils on Canvas / 2016 / C 60 × R 40
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
$217
Đã bán
Acrylic / 2018 / C 25 × R 35
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 40 × R 20
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 100 × R 60
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 30 × R 20
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 100 × R 100
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 100 × R 180
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 50 × R 40
$174
Bản in
Đã bán
Silk / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
$6,522
Đã bán
Water colors / 2020 / C 60 × R 35
Đồng Tháp
$87
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 80 × R 130
Đã bán
Oil / 2018 / C 100 × R 80
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 85 × R 90
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 120
Đã bán
Oil / 2020 / C 80 × R 80
Đã bán
Acrylic / 2018 / C 98 × R 148
Đã bán
Oil / 2019 / C 50 × R 50
Đã bán
/ 2013 / C 19.5 × R 52
Đã bán
Oil / 2018 / C 80 × R 70
Hải Phòng
Đã bán
/ 2017 / C 40 × R 27
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 52 × R 47
Đã bán
/ 2001 / C 20.7 × R 28
Đã bán
Woodcut / 2018 / C 55 × R 66.5
Đồng Nai
Đã bán
/ 2020 / C 60 × R 80
Đã bán
Lacquer / 2019 / C 25 × R 25
Đã bán
Lacquer / 2019 / C 25 × R 25
Đã bán
Oil / 2019 / C 90 × R 90
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 81 × R 65
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 79 × R 99
Hải Phòng
Đã bán
Oil / 2020 / C 80 × R 100
Đã bán
Oil / 2019 / C 70 × R 70
Hà Nội
Đã bán
Oil / 2019 / C 60 × R 80
Đã bán
Water colors / 2019 / C 70 × R 100
Đã bán
Oil / 2008 / C 92.5 × R 92.5
Đã bán
Acrylic / 2016 / C 120 × R 120
Đã bán
Oil / 2018 / C 80 × R 120
Đã bán
Lacquer / 2019 / C 50 × R 50
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 90
Đã bán
Water colors / 2017 / C 38 × R 56
Đã bán
Acrylic / 2018 / C 69 × R 69
Đã bán
Oil / 2018 / C 60 × R 50
Hải Phòng
Đã bán
Monoprint / 2008 / C 50 × R 70
Đã bán
Silk / 2019 / C 61 × R 40
Đã bán
Lacquer / 2019 / C 100 × R 100
Đã bán
Silk / 2020 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
Đã bán
Oil / 2019 / C 90 × R 120
Đã bán
Gouache / 2020 / C 27 × R 38
Hải Phòng
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 60 × R 60
Đắk Lắk
Đã bán
Oil / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Đã bán
Oil / 2006 / C 100 × R 140
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Đã bán
Rubber Engraving / 2019 / C 90 × R 90
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 40 × R 50
Đã bán
/ 2019 / C 30 × R 36