Các tác phẩm đã bán

Vội
Đã bán
Vội
Acrylic / 2020 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Tây Bắc
Đã bán
Tây Bắc
Màu nước / 2019 / C 29 × R 39
$57
Hoa Hồng
Đã bán
Hoa Hồng
Màu nước / 2019 / C 36 × R 30
$113
Sắc Việt
Đã bán
Sắc Việt
Acrylic / 2020 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Bản in
SAY SƯA BÊN THỀM MỘNG MỊ
Đã bán
SAY SƯA BÊN THỀM MỘNG MỊ
Giấy Dó / 2020 / C 70 × R 70
Hà Nội
$348
Bản in
MÙA XUÂN BẤT TẬN
Đã bán
MÙA XUÂN BẤT TẬN
Giấy Dó / 2020 / C 140 × R 68
Hà Nội
$652
Bản in
CÚC XANH
Đã bán
CÚC XANH
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
Thừa Thiên Huế
$96
Cúc vàng bên hàng rào gỗ
Đã bán
Cúc vàng bên hàng rào gỗ
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$261
CÚC HỌA MI
Đã bán
CÚC HỌA MI
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Thừa Thiên Huế
$152
Cánh đồng hoa cúc dại
Đã bán
Cánh đồng hoa cúc dại
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$261
Roses
Đã bán
Roses
Màu nước / 2020 / C 38 × R 56
Nắng thu
Đã bán
Nắng thu
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
$196
Quê Nhà
Đã bán
Quê Nhà
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Bản in
xuân sang
Đã bán
xuân sang
Giấy Dó / 2020 / C 120 × R 50
Hà Nội
Huyền Thoại Hoa tử Đằng
Đã bán
Huyền Thoại Hoa tử Đằng
Giấy Dó / 2020 / C 50 × R 100
Hà Nội
$261
Bản in
Trúc Báo Bình An
Đã bán
Trúc Báo Bình An
Giấy Dó / 2020 / C 100 × R 50
Hà Nội
$217
Bản in
Xóm chài
Đã bán
Xóm chài
Acrylic / 2020 / C 55 × R 40
Nghệ An
Nắng Thu
Đã bán
Nắng Thu
Giấy Dó / 2020 / C 68 × R 48
Hà Nội
$109
Bản in
MÃN XUÂN
Đã bán
MÃN XUÂN
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 60
Hà Nội
$174
Bản in
Hoa thạch thảo
Đã bán
Hoa thạch thảo
Màu nước / 2020 / C 42 × R 30
$130
Bản in
Chiều buông
Đã bán
Chiều buông
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
Hà Nội
$130
Ngày mới
Đã bán
Ngày mới
Acrylic / 2019 / C 70 × R 120
Hà Nội
$261
TP Bên Bờ Suối Vắng
Đã bán
TP Bên Bờ Suối Vắng
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
$130
Bản in
Ngõ nắng
Đã bán
Ngõ nắng
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 60 × R 60
Nghệ An
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Tổng hợp / 2020 / C 80 × R 60
Nghệ An
Bản in
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 50
Nghệ An
Bản in
Ký ức
Đã bán
Ký ức
Sơn dầu / 2005 / C 120 × R 120
Nghệ An
$87
Bản in
Chùm Vú Sữa
Đã bán
Chùm Vú Sữa
Màu nước / 2020 / C 52 × R 37
$174
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in
sớm đầu năm
Đã bán
sớm đầu năm
Lụa / 2019 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Tổng hợp / 2019 / C 80 × R 120
Hà Nội
Bản in
đêm
Đã bán
đêm
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in
Cánh đồng ruộng muối quê
Đã bán
Cánh đồng ruộng muối quê
Chất liệu mới / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
$522
Bản in
Nắng trong phố
Đã bán
Nắng trong phố
Acrylic / 2015 / C 100 × R 150
Quảng Trị
Bản in
Ký ức
Đã bán
Ký ức
Acrylic / 2012 / C 80 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Hương đầu mùa
Đã bán
Hương đầu mùa
Sơn dầu / 2012 / C 120 × R 150
Quảng Trị
Bản in
Sớm mai
Đã bán
Sớm mai
Acrylic / 2020 / C 42 × R 32
$65
Bản in
Bóng Mẹ
Đã bán
Bóng Mẹ
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Hoa Tết
Đã bán
Hoa Tết
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 120 × R 90
Bản in
bình phong mùa đông
Đã bán
bình phong mùa đông
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
bình phong mùa thu
Đã bán
bình phong mùa thu
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
bình phong mùa hạ
Đã bán
bình phong mùa hạ
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
bình phong mùa xuân
Đã bán
bình phong mùa xuân
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
Xuân
Đã bán
Xuân
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 59.4 × R 42
$1,130
Hè
Đã bán
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 59.4 × R 42
$1,130
Thu
Đã bán
Thu
Sơn dầu / 2019 / C 59.4 × R 42
$1,130
Hoa nở sau mưa
Đã bán
Hoa nở sau mưa
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 60 × R 60
$217
Bản in
Những nụ sen khô
Đã bán
Những nụ sen khô
Màu nước / 2020 / C 77 × R 52
$291
Bản in
HOA CÁNH BƯỚM
Đã bán
HOA CÁNH BƯỚM
Acrylic / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Cầu mưa
Đã bán
Cầu mưa
Sơn mài / 2013 / C 75 × R 100