Các tác phẩm đã bán

Mùa trái chín
Đã bán
Mùa trái chín
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Bản in
Tranh hoa
Đã bán
Tranh hoa
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Bản in
Lời thương
Đã bán
Lời thương
Màu nước / 2021 / C 38 × R 56
Bản in
Ngày thu
Đã bán
Ngày thu
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 70
Bản in
Ngày mai ra khơi
Đã bán
Ngày mai ra khơi
Giấy Dó / 2014 / C 240 × R 120
Bản in
"Chuyến Sớm"
Đã bán
"Chuyến Sớm"
In kẽm / 2016 / C 33 × R 47.5
Bản in
Ngày xanh ơi
Đã bán
Ngày xanh ơi
Acrylic / 2019 / C 100 × R 120
Lạng Sơn
Bản in
Khi sương tan
Đã bán
Khi sương tan
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Lạng Sơn
Tiết cuối thu
Đã bán
Tiết cuối thu
Acrylic / 2021 / C 60 × R 60
Lạng Sơn
Mùa nắng hanh hao
Đã bán
Mùa nắng hanh hao
Acrylic / 2021 / C 92 × R 73
Lạng Sơn
Bản in
Nắng Thu phai
Đã bán
Nắng Thu phai
Acrylic / 2020 / C 100 × R 140
Lạng Sơn
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Acrylic / 2019 / C 100 × R 140
Lạng Sơn
Bản in
Xóm chài
Đã bán
Xóm chài
Sơn dầu / 2013 / C 140 × R 150
Khúc Thụy Du
Đã bán
Khúc Thụy Du
Màu nước / 2021 / C 30 × R 50
Bản in
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đã bán
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Acrylic / 2021 / C 35 × R 25
Quảng Bình
Bản in
Chiều vàng
Đã bán
Chiều vàng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Hải Phòng
Bản in
Nơi xa lạ
Đã bán
Nơi xa lạ
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 140
Cao Bằng
Lặng 6
Đã bán
Lặng 6
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 5
Đã bán
Lặng 5
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 4
Đã bán
Lặng 4
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 3
Đã bán
Lặng 3
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 40.5 × R 40.5
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 1
Đã bán
Lặng 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 32 × R 34
Tuyên Quang
Bản in
ZEN 04
Đã bán
ZEN 04
Acrylic / 2021 / C 90 × R 70
Thừa Thiên Huế
Bản in
Chiều trên đê
Đã bán
Chiều trên đê
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 100
Bản in
CHIỀU QUÊ
Đã bán
CHIỀU QUÊ
Acrylic / 2020 / C 60 × R 100
Quảng Nam
Tiếng khèn mông
Đã bán
Tiếng khèn mông
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Hưng Yên
Sớm mùa thu
Đã bán
Sớm mùa thu
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Thiền “Zen 03”
Đã bán
Thiền “Zen 03”
Acrylic / 2021 / C 115 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
Thiền no 02
Đã bán
Thiền no 02
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
Xóm Đạo 2
Đã bán
Xóm Đạo 2
Sơn dầu / 2021 / C 60 × R 90
Hà Nội
Bản in
Lưới
Đã bán
Lưới
Acrylic / 2017 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cõi Mộng #5
Đã bán
Cõi Mộng #5
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cõi Mộng #4
Đã bán
Cõi Mộng #4
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cõi Mộng #2
Đã bán
Cõi Mộng #2
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Đón trăng
Đã bán
Đón trăng
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Hà Nội
Bố và con gái
Đã bán
Bố và con gái
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Hà Nội
BIỂN GỌI
Đã bán
BIỂN GỌI
Acrylic / 2016 / C 60 × R 180
THÌ THẦM
Đã bán
THÌ THẦM
Acrylic / 2019 / C 55 × R 34
Quảng Ngãi
Chuyện 3 người
Đã bán
Chuyện 3 người
Acrylic / 2017 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Ở Trọ
Đã bán
Ở Trọ
Acrylic / 2021 / C 140 × R 70
Thừa Thiên Huế
Bản in
Neo Đậu
Đã bán
Neo Đậu
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Bản in
Bạch hồng
Đã bán
Bạch hồng
Acrylic / 2021 / C 87 × R 90
Chiều Hè
Đã bán
Chiều Hè
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 100
Bản in
Về Phía Ánh Sáng
Đã bán
Về Phía Ánh Sáng
Acrylic / 2021 / C 120 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
Sen Hồng
Đã bán
Sen Hồng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Lặng lẽ
Đã bán
Lặng lẽ
Màu nước / 2021 / C 38 × R 56
Bản in
Ao quê
Đã bán
Ao quê
Acrylic / 2021 / C 100 × R 80
Quảng Bình
Bản in
Mùa lá rụng
Đã bán
Mùa lá rụng
Acrylic / 2021 / C 50 × R 80
Quảng Bình
Bản in
Phong cảnh
Đã bán
Phong cảnh
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Sen chiều
Đã bán
Sen chiều
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bằng Lăng
Đã bán
Bằng Lăng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Trừu tượng 3 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 3 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trừu tượng 2 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 2 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trừu tượng 1 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 1 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Nụ hoa trắng
Đã bán
Nụ hoa trắng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Chênh Vênh
Đã bán
Chênh Vênh
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Bản in
Người thầm lặng 8
Đã bán
Người thầm lặng 8
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 7
Đã bán
Người thầm lặng 7
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 6
Đã bán
Người thầm lặng 6
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sắc Xuân
Đã bán
Sắc Xuân
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Bình Yên
Đã bán
Bình Yên
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Lồng son
Đã bán
Lồng son
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 120 × R 60
Đắk Lắk
Người rao bán cảm xúc
Đã bán
Người rao bán cảm xúc
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Em Minh
Đã bán
Em Minh
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 50 × R 40
Hà Nội
Nhân Chứng Của Thời Gian
Đã bán
Nhân Chứng Của Thời Gian
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Ánh trăng Mùa thu
Đã bán
Ánh trăng Mùa thu
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Hồ Nong Dùng
Đã bán
Hồ Nong Dùng
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Người thầm lặng 1
Đã bán
Người thầm lặng 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Góc vườn hoang
Đã bán
Góc vườn hoang
Lụa / 2021 / C 42 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
Trâu 5
Đã bán
Trâu 5
Acrylic / 2021 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Lam in yellow
Đã bán
Lam in yellow
Canvas / 2019 / C 60 × R 60
Trâu 3
Đã bán
Trâu 3
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trâu 2
Đã bán
Trâu 2
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trâu 1
Đã bán
Trâu 1
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoa mai
Đã bán
Hoa mai
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa tàn
Đã bán
Hoa tàn
Acrylic / 2020 / C 160 × R 100
Bản in
Phong cảnh
Đã bán
Phong cảnh
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Bản in
Sen hồng
Đã bán
Sen hồng
Sơn mài / 2020 / C 105 × R 50
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2020 / C 110 × R 150
Bản in
Bình An
Đã bán
Bình An
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Sen muộn
Đã bán
Sen muộn
Acrylic / 2020 / C 87 × R 105
Nhẹ nhàng xuân
Đã bán
Nhẹ nhàng xuân
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Sen 2
Đã bán
Sen 2
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
Sen 4
Đã bán
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Sen 3
Đã bán
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 75
Sen 1
Đã bán
Sen 1
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 100
Hoa xuân
Đã bán
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Mai vàng
Đã bán
Mai vàng
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Mùa nhớ
Đã bán
Mùa nhớ
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Dòng sông sao
Đã bán
Dòng sông sao
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Bản in
Những Người Đàn Ông
Đã bán
Những Người Đàn Ông
Acrylic / 2020 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người chiến thắng
Đã bán
Người chiến thắng
Acrylic / 2020 / C 55 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoa mẫu đơn
Đã bán
Hoa mẫu đơn
Màu nước / 2020 / C 38 × R 56
Bản in
Hoa Xuyến Chi
Đã bán
Hoa Xuyến Chi
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Không đề 2
Đã bán
Không đề 2
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 90
Bản in
Trừu tượng 1
Đã bán
Trừu tượng 1
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
Bản in
Phố nhỏ
Đã bán
Phố nhỏ
Sơn mài / 2019 / C 110 × R 50
Bản in
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 80
Bản in
Gã say
Đã bán
Gã say
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Câu chuyện phố thị
Đã bán
Câu chuyện phố thị
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 200
Bản in
Sám hối
Đã bán
Sám hối
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Bản in
Nude 27.18
Đã bán
Nude 27.18
Sơn dầu / 2018 / C 110 × R 150
Nude 64.20
Đã bán
Nude 64.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Nude 63.20
Đã bán
Nude 63.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Nude 59.20
Đã bán
Nude 59.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Nude 57.20
Đã bán
Nude 57.20
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 70
Phố đêm
Đã bán
Phố đêm
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 127
Ngõ nắng
Đã bán
Ngõ nắng
Acrylic / 2015 / C 88 × R 127
Ký ức
Đã bán
Ký ức
Sơn dầu / 2016 / C 115 × R 147
Avatar #2
Đã bán
Avatar #2
Acrylic / 2016 / C 126 × R 155
Thân thể
Đã bán
Thân thể
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 147
Tháng 3 ở Mộc Châu
Đã bán
Tháng 3 ở Mộc Châu
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Bản in
Xuân
Đã bán
Xuân
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Mùa Trái Chín
Đã bán
Mùa Trái Chín
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Bản in
Bóng thu 4
Đã bán
Bóng thu 4
Sơn dầu / 2020 / C 88 × R 81
Hải Dương
Phố xưa
Đã bán
Phố xưa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Hà Nội
Bản in
Những đường cong
Đã bán
Những đường cong
Acrylic / 2014 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cách ly
Đã bán
Cách ly
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Thuỷ vu
Đã bán
Thuỷ vu
Acrylic / 2016 / C 50 × R 50
Đồng nội
Đã bán
Đồng nội
Acrylic / 2018 / C 35 × R 45
Bản in
Cày
Đã bán
Cày
Acrylic / 2020 / C 600 × R 1800
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mùa sen
Đã bán
Mùa sen
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Mùa dâu chín
Đã bán
Mùa dâu chín
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Bến 3
Đã bán
Bến 3
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bến 1
Đã bán
Bến 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơn giông trên biển 1
Đã bán
Cơn giông trên biển 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Không đề 1
Đã bán
Không đề 1
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Bản in
Mẹ thiên nhiên
Đã bán
Mẹ thiên nhiên
Acrylic / 2020 / C 30 × R 40
Bản in
Nude đêm xuân
Đã bán
Nude đêm xuân
Acrylic / 2020 / C 28 × R 25
Bản in
Nude đêm đông
Đã bán
Nude đêm đông
Acrylic / 2020 / C 28 × R 25
Bản in
Xuân thì
Đã bán
Xuân thì
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Bi kịch
Đã bán
Bi kịch
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bản in
Sớm mai
Đã bán
Sớm mai
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Biển 1
Đã bán
Biển 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhà nắng
Đã bán
Nhà nắng
Màu nước / 2020 / C 57 × R 75
Bản in
Biển Vũng Tàu 1
Đã bán
Biển Vũng Tàu 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Biển kê gà 2
Đã bán
Biển kê gà 2
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Biển kê gà 1
Đã bán
Biển kê gà 1
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoa Quỳnh
Đã bán
Hoa Quỳnh
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 20 × R 20
Bản in
GIỌT THỜI GIAN
Đã bán
GIỌT THỜI GIAN
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 60 × R 60
Thừa Thiên Huế
Xóm Đạo
Đã bán
Xóm Đạo
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 90
Hà Nội
Cảm Ngộ
Đã bán
Cảm Ngộ
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 40
Hà Nội
Đồng Trưa
Đã bán
Đồng Trưa
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 60
Hà Nội
Bản in
Hạt Nắng
Đã bán
Hạt Nắng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Vội
Đã bán
Vội
Acrylic / 2020 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Chuyển mùa
Đã bán
Chuyển mùa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Bản in
Nắng bên cửa
Đã bán
Nắng bên cửa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Bản in
Bếp hồng
Đã bán
Bếp hồng
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 70
Hải Dương
Ngõ Nắng
Đã bán
Ngõ Nắng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Bản in
Mùa lúa chín
Đã bán
Mùa lúa chín
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Hà Nội
Bản in
Tây Bắc
Đã bán
Tây Bắc
Màu nước / 2019 / C 29 × R 39
Hoa Hồng
Đã bán
Hoa Hồng
Màu nước / 2019 / C 36 × R 30
Cô đơn 2
Đã bán
Cô đơn 2
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
Bản in
Tắm
Đã bán
Tắm
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
Nước lên
Đã bán
Nước lên
Tổng hợp / 2019 / C 85 × R 110
Bản in
Sắc Việt
Đã bán
Sắc Việt
Acrylic / 2020 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Bản in
MÙA XUÂN BẤT TẬN
Đã bán
MÙA XUÂN BẤT TẬN
Giấy Dó / 2020 / C 140 × R 68
Hà Nội
Bản in
CÚC XANH
Đã bán
CÚC XANH
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
Thừa Thiên Huế
CÚC HỌA MI
Đã bán
CÚC HỌA MI
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Thừa Thiên Huế
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Hoa dại
Đã bán
Hoa dại
Sơn mài / 2020 / C 40 × R 50
Nắng thu
Đã bán
Nắng thu
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Dương Cầm
Đã bán
Dương Cầm
Acrylic / 2020 / C 55 × R 40
Nghệ An
Bản in
Quê Nhà
Đã bán
Quê Nhà
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Bản in
xuân sang
Đã bán
xuân sang
Giấy Dó / 2020 / C 120 × R 50
Hà Nội
Trúc Báo Bình An
Đã bán
Trúc Báo Bình An
Giấy Dó / 2020 / C 100 × R 50
Hà Nội
Bản in
Xóm chài
Đã bán
Xóm chài
Acrylic / 2020 / C 55 × R 40
Nghệ An
Nắng Thu
Đã bán
Nắng Thu
Giấy Dó / 2020 / C 68 × R 48
Hà Nội
Bản in
MÃN XUÂN
Đã bán
MÃN XUÂN
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 60
Hà Nội
Bản in
Hoa thạch thảo
Đã bán
Hoa thạch thảo
Màu nước / 2020 / C 42 × R 30
Bản in
Chiều buông
Đã bán
Chiều buông
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
Hà Nội
Ngày mới
Đã bán
Ngày mới
Acrylic / 2019 / C 70 × R 120
Hà Nội
Chờ Bạn hiền
Đã bán
Chờ Bạn hiền
Acrylic / 2020 / C 70 × R 60
Bản in
Cơn mưa đi qua
Đã bán
Cơn mưa đi qua
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Hà Nội
TP Bên Bờ Suối Vắng
Đã bán
TP Bên Bờ Suối Vắng
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Bản in
Ngõ nắng
Đã bán
Ngõ nắng
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
Mặt trời của mẹ
Đã bán
Mặt trời của mẹ
Acrylic / 2020 / C 70 × R 100
Bản in
Trái hồng
Đã bán
Trái hồng
Màu nước / 2020 / C 32 × R 52
Bản in
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 60 × R 60
Nghệ An
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Nghệ An
Bản in
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 50
Nghệ An
Bản in
Ký ức
Đã bán
Ký ức
Sơn dầu / 2005 / C 120 × R 120
Nghệ An
Bản in
Bến quê
Đã bán
Bến quê
Sơn dầu / 2020 / C 115 × R 150
Nghệ An
Chùm Vú Sữa
Đã bán
Chùm Vú Sữa
Màu nước / 2020 / C 52 × R 37
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
Bản in
sớm đầu năm
Đã bán
sớm đầu năm
Lụa / 2019 / C 120 × R 60
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Tổng hợp / 2019 / C 80 × R 120
Bản in
đêm
Đã bán
đêm
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Bản in
Miền ký ức
Đã bán
Miền ký ức
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 30
Bản in
Hoa Cẩm Tú Câdu
Đã bán
Hoa Cẩm Tú Câdu
Màu nước / 2020 / C 77 × R 52
Bản in
Cánh đồng ruộng muối quê
Đã bán
Cánh đồng ruộng muối quê
Tổng hợp / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Những người bạn
Đã bán
Những người bạn
Acrylic / 2021 / C 90 × R 70
Quảng Trị
Bản in
Sớm mai
Đã bán
Sớm mai
Acrylic / 2020 / C 42 × R 32
Bản in
Thời Gian
Đã bán
Thời Gian
Màu nước / 2020 / C 52 × R 77
Bản in
Bóng Mẹ
Đã bán
Bóng Mẹ
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Hoa Tết
Đã bán
Hoa Tết
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 120 × R 90
Bản in
bình phong mùa đông
Đã bán
bình phong mùa đông
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Bản in
bình phong mùa thu
Đã bán
bình phong mùa thu
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Bản in
bình phong mùa hạ
Đã bán
bình phong mùa hạ
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Bản in
bình phong mùa xuân
Đã bán
bình phong mùa xuân
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Bản in
For sale
Đã bán
For sale
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 120
Bản in
Thánh Gióng
Đã bán
Thánh Gióng
Acrylic / 2019 / C 114 × R 108
Sinh Tồn
Đã bán
Sinh Tồn
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 50 × R 40
Bản in
Tháng 3
Đã bán
Tháng 3
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 40 × R 50
Bản in
Thu
Đã bán
Thu
Sơn dầu / 2019 / C 59.4 × R 42
ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ
Đã bán
ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
HOA CÁNH BƯỚM
Đã bán
HOA CÁNH BƯỚM
Acrylic / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Serie Huế Xưa Và Nay
Đã bán
Serie Huế Xưa Và Nay
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 70 × R 140
Thừa Thiên Huế
Bản in
Cõi Tịnh
Đã bán
Cõi Tịnh
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Bản in
Em bé
Đã bán
Em bé
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 15 × R 15
Quảng Bình
Bản in
Cầu mưa
Đã bán
Cầu mưa
Sơn mài / 2013 / C 75 × R 100
Toà Núi
Đã bán
Toà Núi
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 90
Bản in
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2020 / C 107 × R 59
Bản in
Sang mùa
Đã bán
Sang mùa
Acrylic / 2018 / C 60 × R 60
Hà Nội
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Acrylic / 2018 / C 50 × R 50
Thừa Thiên Huế
Bản in
Tình yêu
Đã bán
Tình yêu
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 60 × R 80
Bản in
“Nhìn”
Đã bán
“Nhìn”
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 25 × R 35
Quảng Bình
Bản in
Cô bé mặc váy đỏ
Đã bán
Cô bé mặc váy đỏ
Sơn dầu / 2019 / C 35 × R 25
Quảng Bình
Bản in
Tuyết rơi mùa hè
Đã bán
Tuyết rơi mùa hè
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Hà Nội
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Màu nước / 2020 / C 11.7 × R 16.5
Thái Nguyên
Bản in
An nhiên
Đã bán
An nhiên
Acrylic / 2019 / C 50 × R 40
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2020 / C 59 × R 42
Bản in
Century night 02
Đã bán
Century night 02
Sơn dầu / 2020 / C 140 × R 70
Thừa Thiên Huế
Bản in
Bình minh phố núi
Đã bán
Bình minh phố núi
Acrylic / 2017 / C 50 × R 70
Đắk Lắk
Bản in
Nhà trên đồi
Đã bán
Nhà trên đồi
Phấn màu / 2018 / C 15 × R 23
Đắk Lắk
Bản in
Bài ca trên đồi
Đã bán
Bài ca trên đồi
Sơn / 2018 / C 120 × R 100
Đắk Lắk
Bản in
Mùa hoa nắng
Đã bán
Mùa hoa nắng
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Bản in
sóng sánh
Đã bán
sóng sánh
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Bản in
Màu của nắng
Đã bán
Màu của nắng
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Bản in
phong cảnh
Đã bán
phong cảnh
Phấn màu / 2020 / C 20 × R 30
Đắk Lắk
Bản in
Hồn Quê
Đã bán
Hồn Quê
Canvas / 2020 / C 50 × R 90
Hà Nội
Thu tím
Đã bán
Thu tím
Acrylic / 2020 / C 55 × R 35
Đầm Rươi
Đã bán
Đầm Rươi
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Quảng Ninh
Bản in
Đón Hoàng Hôn
Đã bán
Đón Hoàng Hôn
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
Quảng Ninh
Bản in
Những ngọn đồi tan chảy 1
Đã bán
Những ngọn đồi tan chảy 1
Sơn / 2020 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Bản in
Sang Thu
Đã bán
Sang Thu
Tổng hợp / 2020 / C 70 × R 90
Tinh khiết
Đã bán
Tinh khiết
Acrylic / 2020 / C 40 × R 60
Hà Nội
Đường về bản
Đã bán
Đường về bản
Acrylic / 2019 / C 70 × R 90
Hà Nội
Bản in
MÈO 2
Đã bán
MÈO 2
Acrylic / 2019 / C 67 × R 100
Đồng Nai
Mèo 1
Đã bán
Mèo 1
Acrylic / 2019 / C 40 × R 50
Đồng Nai
Trăng khuyết
Đã bán
Trăng khuyết
Acrylic / 2018 / C 80 × R 80
Đắk Lắk
Núi lửa phun trào
Đã bán
Núi lửa phun trào
Acrylic / 2018 / C 120 × R 60
Hà Nội
Khát vọng
Đã bán
Khát vọng
Sơn dầu / 2017 / C 110 × R 110
Đắk Lắk
Hai mẹ con
Đã bán
Hai mẹ con
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 40
Hà Nội
Ca trù
Đã bán
Ca trù
Sơn dầu / 2020 / C 150 × R 150
Thanh Hóa
Bội thu
Đã bán
Bội thu
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 80
Bản in
Sự hoà hợp
Đã bán
Sự hoà hợp
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Trong vườn
Đã bán
Trong vườn
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 80
Núi tuyết Phú Sĩ
Đã bán
Núi tuyết Phú Sĩ
Acrylic / 2020 / C 90 × R 180
Hà Nội
Hồn nhiên
Đã bán
Hồn nhiên
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Bến sông
Đã bán
Bến sông
Acrylic / 2020 / C 70 × R 70
Xuyến chi
Đã bán
Xuyến chi
Acrylic / 2020 / C 40 × R 60
Đắk Lắk
Lối về
Đã bán
Lối về
Acrylic / 2020 / C 40 × R 60
Đắk Lắk
Tỵ
Đã bán
Tỵ
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Toàn cây Gạo
Đã bán
Toàn cây Gạo
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 120
Hà Nội
Bản in
Khởi
Đã bán
Khởi
Acrylic / 2019 / C 100 × R 240
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 100 × R 120
Bản in
Song mã
Đã bán
Song mã
Sơn dầu / 2020 / C 120 × R 90
Bản in
Mùa vàng
Đã bán
Mùa vàng
Sơn dầu / 2020 / C 120 × R 90
Hoàng hôn tím
Đã bán
Hoàng hôn tím
Acrylic / 2020 / C 80 × R 110
Hà Nội
Bản in
Sông quê
Đã bán
Sông quê
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Hừng đông
Đã bán
Hừng đông
Acrylic / 2019 / C 60 × R 100
Quảng Nam
Khúc sông Thu
Đã bán
Khúc sông Thu
Acrylic / 2020 / C 60 × R 100
Quảng Nam
Tinh khôi
Đã bán
Tinh khôi
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 50
Quảng Nam
Bà tôi
Đã bán
Bà tôi
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Bản in
Tĩnh vật hương sắc
Đã bán
Tĩnh vật hương sắc
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sau cơn giông
Đã bán
Sau cơn giông
Acrylic / 2020 / C 100 × R 180
Sketch 4
Đã bán
Sketch 4
Acrylic / 2018 / C 25 × R 35
Sketch 3
Đã bán
Sketch 3
Acrylic / 2019 / C 40 × R 20
Ánh trăng
Đã bán
Ánh trăng
Acrylic / 2019 / C 100 × R 60
Sketch 1
Đã bán
Sketch 1
Acrylic / 2019 / C 30 × R 20
Sương sớm
Đã bán
Sương sớm
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Ngày hạnh phúc
Đã bán
Ngày hạnh phúc
Acrylic / 2020 / C 100 × R 60
Bạch liên 1
Đã bán
Bạch liên 1
Acrylic / 2019 / C 130 × R 200
Ngọc Hân công chúa
Đã bán
Ngọc Hân công chúa
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Hoa mẫu đơn
Đã bán
Hoa mẫu đơn
Màu nước / 2020 / C 60 × R 35
Đồng Tháp
Cầu Long Biên
Đã bán
Cầu Long Biên
Acrylic / 2020 / C 80 × R 130
Hội làng
Đã bán
Hội làng
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 120
Biển vàng
Đã bán
Biển vàng
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 70
Hải Phòng
Ước vọng
Đã bán
Ước vọng
Acrylic / 2020 / C 52 × R 47
Lặng lẽ
Đã bán
Lặng lẽ
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Tĩnh
Đã bán
Tĩnh
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 70
Hà Nội
Xanh
Đã bán
Xanh
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 120
Bà tôi
Đã bán
Bà tôi
Giấy Dó / 2008 / C 50 × R 70
Lá chắn trắng
Đã bán
Lá chắn trắng
Lụa / 2020 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
Tự tình
Đã bán
Tự tình
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 120
Tĩnh vật cúc hoạ mi
Đã bán
Tĩnh vật cúc hoạ mi
Acrylic / 2019 / C 60 × R 60
Đắk Lắk
Tĩnh vật cúc hoạ mi
Đã bán
Tĩnh vật cúc hoạ mi
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Tuổi hoa
Đã bán
Tuổi hoa
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Mùa quả chín
Đã bán
Mùa quả chín
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Cúc hoạ mi
Đã bán
Cúc hoạ mi
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Hạt mùa
Đã bán
Hạt mùa
Đá / 2018 / C 40 × R 50
Êm đềm
Đã bán
Êm đềm
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Tháng tư
Đã bán
Tháng tư
Lụa / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
Hạt gạo
Đã bán
Hạt gạo
Tổng hợp / 2018 / C 126 × R 66
Hà Nội
Vượt gió
Đã bán
Vượt gió
Acrylic / 2018 / C 78 × R 128
Sen
Đã bán
Sen
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 80
Bản in
Góc quê
Đã bán
Góc quê
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Giai điệu chiều
Đã bán
Giai điệu chiều
Acrylic / 2020 / C 60 × R 120
Bản in
Thanh thản
Đã bán
Thanh thản
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Hoạ mi đỏ
Đã bán
Hoạ mi đỏ
Acrylic / 2019 / C 40 × R 30
Gió mùa
Đã bán
Gió mùa
Acrylic / 2020 / C 60 × R 120
Bản in
Khiêu vũ 4
Đã bán
Khiêu vũ 4
Acrylic / 2019 / C 61.8 × R 61.8
Đồng Nai
Nắng
Đã bán
Nắng
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Về cội
Đã bán
Về cội
Acrylic / 2017 / C 56 × R 40
Bản in
Đêm
Đã bán
Đêm
Lụa / 2020 / C 80 × R 40
Bản in
Phố sớm
Đã bán
Phố sớm
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
Phố
Đã bán
Phố
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Bình hoa lê
Đã bán
Bình hoa lê
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 50
Hải Dương
Lặng
Đã bán
Lặng
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 70
Hà Nội
Mi hồng
Đã bán
Mi hồng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Hồng vàng
Đã bán
Hồng vàng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Abstract
Đã bán
Abstract
Acrylic / 2020 / C 110 × R 80
Vàng nắng
Đã bán
Vàng nắng
Acrylic / 2019 / C 60 × R 60
Bản in
Sóng
Đã bán
Sóng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Mùa đông
Đã bán
Mùa đông
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
Bản in
Nắng thủy tinh
Đã bán
Nắng thủy tinh
Acrylic / 2020 / C 110 × R 60
Bản in
Du xuân
Đã bán
Du xuân
Acrylic / 2020 / C 90 × R 80
Giai điệu jazz
Đã bán
Giai điệu jazz
Acrylic / 2019 / C 50 × R 60
Bản in
Jazz
Đã bán
Jazz
Acrylic / 2019 / C 50 × R 50
Ngõ
Đã bán
Ngõ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 100
Hải Phòng
Ngóng
Đã bán
Ngóng
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 100
Hải Phòng
Nghỉ thôi
Đã bán
Nghỉ thôi
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Hoa 4
Đã bán
Hoa 4
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Hoa 3
Đã bán
Hoa 3
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Sắc xuân
Đã bán
Sắc xuân
Acrylic / 2020 / C 80 × R 100
Nắng xuân
Đã bán
Nắng xuân
Acrylic / 2019 / C 80 × R 65
Hoa
Đã bán
Hoa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Cầu duyên
Đã bán
Cầu duyên
Acrylic / 2020 / C 100 × R 120
Bản in
Góc phố rêu phong
Đã bán
Góc phố rêu phong
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Bản in
Tình yêu
Đã bán
Tình yêu
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Trỗi
Đã bán
Trỗi
Acrylic / 2019 / C 30 × R 30
Tàn phai
Đã bán
Tàn phai
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Nhân gian
Đã bán
Nhân gian
Acrylic / 2017 / C 90 × R 120
Mùa nhớ 1
Đã bán
Mùa nhớ 1
Màu nước / 2019 / C 68 × R 114
Phi mã hành trình
Đã bán
Phi mã hành trình
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mùa thu
Đã bán
Mùa thu
Acrylic / 2019 / C 90 × R 120
Thu về
Đã bán
Thu về
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 60 × R 80
Bản in
Nàng bi no.4
Đã bán
Nàng bi no.4
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 80
Bản in
Bên sen
Đã bán
Bên sen
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 90
Sung túc
Đã bán
Sung túc
Chất liệu mới / 2019 / C 21 × R 30
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mùa thay lá
Đã bán
Mùa thay lá
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60
Xóm chài
Đã bán
Xóm chài
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 140
Nghệ An
Nét quê
Đã bán
Nét quê
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Nghệ An
Cánh đồng hoa
Đã bán
Cánh đồng hoa
Acrylic / 2019 / C 110 × R 150
Thừa Thiên Huế
Hoa hướng dương
Đã bán
Hoa hướng dương
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hà Nội
Bản in
Thạch thảo
Đã bán
Thạch thảo
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hà Nội
Hoài cổ
Đã bán
Hoài cổ
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Cá trăng
Đã bán
Cá trăng
Acrylic / 2019 / C 90 × R 170
Cà phê sáng
Đã bán
Cà phê sáng
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Bản in
Hương xưa
Đã bán
Hương xưa
Sơn trên gỗ / 2018 / C 100 × R 80
Bình Dương
Khỏa thân
Đã bán
Khỏa thân
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 70
Sớm mai
Đã bán
Sớm mai
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 140
Vườn xưa
Đã bán
Vườn xưa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 150
Hạ Long
Đã bán
Hạ Long
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 150
Sen và tĩnh vật 4
Đã bán
Sen và tĩnh vật 4
Lụa / 2019 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Bản in
Sen và tĩnh vật 3
Đã bán
Sen và tĩnh vật 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 2
Đã bán
Sen và tĩnh vật 2
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Tĩnh vật 2
Đã bán
Tĩnh vật 2
Lụa / 2017 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 1
Đã bán
Sen và tĩnh vật 1
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Tung tăng
Đã bán
Tung tăng
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 50
Đua nở
Đã bán
Đua nở
Sơn mài / 2019 / C 55 × R 130
Biển hát
Đã bán
Biển hát
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
Chiều vàng
Đã bán
Chiều vàng
Acrylic / 2019 / C 80 × R 100
Bình Thuận
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Xóm núi
Đã bán
Xóm núi
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
Địu con
Đã bán
Địu con
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 60
Cánh đồng lúa
Đã bán
Cánh đồng lúa
Tổng hợp / 2017 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Lụa / 2018 / C 42 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Lụa / 2019 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 4
Đã bán
Sen và cá 4
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 3
Đã bán
Sen và cá 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Đã bán
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Sen
Đã bán
Sen
Màu nước / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Xúc cảm hoa
Đã bán
Xúc cảm hoa
Tổng hợp / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Sông Đỏ
Đã bán
Sông Đỏ
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Ngày nắng
Đã bán
Ngày nắng
Acrylic / 2019 / C 40 × R 60
Đắk Lắk
Ngày lạnh
Đã bán
Ngày lạnh
Sơn dầu / 2019 / C 45 × R 90
Đắk Lắk
Hồ trên núi
Đã bán
Hồ trên núi
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 130
Đắk Lắk
Đêm đại ngàn
Đã bán
Đêm đại ngàn
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Bên hồ
Đã bán
Bên hồ
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 140
Đắk Lắk
Cổ tích 8
Đã bán
Cổ tích 8
Lụa / 2017 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
Huyền Trân công chúa 02
Đã bán
Huyền Trân công chúa 02
Lụa / 2018 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Huyền Trân công chúa 01
Đã bán
Huyền Trân công chúa 01
Lụa / 2018 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
An Thường công chúa
Đã bán
An Thường công chúa
Lụa / 2016 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Hoa bên đường
Đã bán
Hoa bên đường
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
Bản in
Sắc hương mùa hạ 1
Đã bán
Sắc hương mùa hạ 1
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
Bản in
Tình sen
Đã bán
Tình sen
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Hà Nội
An Tư công chúa
Đã bán
An Tư công chúa
Lụa / 2018 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sắc hạ
Đã bán
Sắc hạ
Acrylic / 2019 / C 115 × R 115
Thủy đình
Đã bán
Thủy đình
Đá / 2018 / C 35 × R 35
Ngôi đình
Đã bán
Ngôi đình
Đá / 2018 / C 35 × R 60
Giếng làng
Đã bán
Giếng làng
Đá / 2018 / C 13 × R 45
Thời gian
Đã bán
Thời gian
Đá / 2014 / C 3000 × R 12000
Sự tiếp nối
Đã bán
Sự tiếp nối
Đá / 2015 / C 3000 × R 6000
Người mây
Đã bán
Người mây
Đá / 2017 / C 60 × R 42
Nắng tháng tư
Đã bán
Nắng tháng tư
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Bản in
Xóm nhỏ
Đã bán
Xóm nhỏ
Lụa / 2019 / C 74 × R 113
Hoa nhớ
Đã bán
Hoa nhớ
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 50
Hà Nội
Cảnh cầu Long Biên (Hà Nội)
Đã bán
Cảnh cầu Long Biên (Hà Nội)
Tổng hợp / 2019 / C 21 × R 30
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Giao mùa
Đã bán
Giao mùa
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 70
Hải Dương
Sen #7
Đã bán
Sen #7
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 70
Hải Dương
Soi bóng
Đã bán
Soi bóng
Chất liệu mới / 2018 / C 106 × R 76
Bản in
Thoát
Đã bán
Thoát
Chất liệu mới / 2019 / C 95 × R 70
Bản in
Sau cơn mưa
Đã bán
Sau cơn mưa
Chất liệu mới / 2018 / C 109 × R 79
Bản in
Mùa thu
Đã bán
Mùa thu
Giấy Dó / 2008 / C 70 × R 50
Hà Nội
Lò gạch ở bên kênh
Đã bán
Lò gạch ở bên kênh
Lụa / 2011 / C 76 × R 110
Bản in
Bạch liên
Đã bán
Bạch liên
Sơn dầu / 2018 / C 60 × R 50
Bản in
Sen vàng
Đã bán
Sen vàng
Sơn dầu / 2019 / C 75 × R 150
Hương mùa hè
Đã bán
Hương mùa hè
Màu nước / 2019 / C 76 × R 56
Hà Nội
Bản in
Mùa xuân
Đã bán
Mùa xuân
Sơn dầu / 2016 / C 120 × R 80
Time 21
Đã bán
Time 21
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
Sen tàn
Đã bán
Sen tàn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 40 × R 40
Bản in
Mong manh
Đã bán
Mong manh
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Buổi sớm
Đã bán
Buổi sớm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Bản in
Sen ấm
Đã bán
Sen ấm
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Humanlity #5
Đã bán
Humanlity #5
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 80
Bản in
Mưa mùa hạ
Đã bán
Mưa mùa hạ
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
Hà Nội
Sau cơn mưa
Đã bán
Sau cơn mưa
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Hà Nội
Bản in
Chen 2
Đã bán
Chen 2
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hải Dương
Bản in
Nắng Tây Bắc
Đã bán
Nắng Tây Bắc
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Hà Nội
Bản in
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Biển hát chiều nay
Đã bán
Biển hát chiều nay
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 160
Hà Nội
Bản in
Đêm Hà Nội
Đã bán
Đêm Hà Nội
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 120
Hà Nội
Xuân bên cửa
Đã bán
Xuân bên cửa
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Sơn mài / 2009 / C 130 × R 100
Hoàng hôn
Đã bán
Hoàng hôn
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
Hà Nội
Sắc xuân
Đã bán
Sắc xuân
Acrylic / 2017 / C 65 × R 55
Pose
Đã bán
Pose
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Tuổi thơ
Đã bán
Tuổi thơ
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đường bay (1)
Đã bán
Đường bay (1)
Acrylic / 2015 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Giao hoà
Đã bán
Giao hoà
Acrylic / 2018 / C 60 × R 80
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
Tĩnh
Đã bán
Tĩnh
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 40
Cánh đồng muối
Đã bán
Cánh đồng muối
Tổng hợp / 2019 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đàn gà
Đã bán
Đàn gà
Acrylic / 2018 / C 50 × R 60
Nắng mai
Đã bán
Nắng mai
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
Hoa lay ơn
Đã bán
Hoa lay ơn
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
Hoa sứ
Đã bán
Hoa sứ
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 45
Thừa Thiên Huế
Bản in
Hoa ly và những trái táo
Đã bán
Hoa ly và những trái táo
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
Hương tháng sáu
Đã bán
Hương tháng sáu
Khắc gỗ / 2019 / C 35 × R 45
Thừa Thiên Huế
Bản in
Rope 2
Đã bán
Rope 2
Acrylic / 2019 / C 65 × R 185
Ngõ xưa
Đã bán
Ngõ xưa
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
Hoa sen 2
Đã bán
Hoa sen 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
Hoa tháng tư
Đã bán
Hoa tháng tư
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
Hồng xuân
Đã bán
Hồng xuân
Acrylic / 2019 / C 60 × R 40
Hà Nội
Hà Nội phố
Đã bán
Hà Nội phố
Acrylic / 2018 / C 70 × R 50
Hà Nội
Muộn
Đã bán
Muộn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Thả diều
Đã bán
Thả diều
Acrylic / 2018 / C 90 × R 120
Hồng môn
Đã bán
Hồng môn
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Hoa sứ đỏ
Đã bán
Hoa sứ đỏ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Hoa sơn quỳ
Đã bán
Hoa sơn quỳ
Acrylic / 2018 / C 100 × R 80
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Bản in
Chiều bình yên
Đã bán
Chiều bình yên
Sơn dầu / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
Thiên địa nhân
Đã bán
Thiên địa nhân
Sơn dầu / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
Đất Việt
Đã bán
Đất Việt
Sơn dầu / 2019 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
Đất Việt I
Đã bán
Đất Việt I
Sơn dầu / 2011 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
Thắm
Đã bán
Thắm
Sơn dầu / 2018 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
Quả vườn nhà
Đã bán
Quả vườn nhà
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
Hoa của rừng
Đã bán
Hoa của rừng
Sơn dầu / 2018 / C 94 × R 58
Đà Nẵng
Chiều bình yên
Đã bán
Chiều bình yên
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 49
Đà Nẵng
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 85
Đà Nẵng
Đón bão
Đã bán
Đón bão
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
Nắng phố
Đã bán
Nắng phố
Acrylic / 2019 / C 40 × R 40
Duyên nắng
Đã bán
Duyên nắng
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Sau cơn mưa 6
Đã bán
Sau cơn mưa 6
Acrylic / 2018 / C 130 × R 200
Sau cơn mưa 5
Đã bán
Sau cơn mưa 5
Acrylic / 2018 / C 180 × R 100
Sau cơn mưa 4
Đã bán
Sau cơn mưa 4
Acrylic / 2018 / C 180 × R 100
Sau cơn mưa 3
Đã bán
Sau cơn mưa 3
Acrylic / 2018 / C 180 × R 100
Sau cơn mưa 2
Đã bán
Sau cơn mưa 2
Acrylic / 2018 / C 180 × R 100
Sau cơn mưa 1
Đã bán
Sau cơn mưa 1
Acrylic / 2019 / C 180 × R 100
Mùa hè 2
Đã bán
Mùa hè 2
Acrylic / 2018 / C 130 × R 200
Mùa hè 1
Đã bán
Mùa hè 1
Acrylic / 2017 / C 100 × R 120
Bạch liên
Đã bán
Bạch liên
Acrylic / 2018 / C 100 × R 100
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Bản in
Hoa chuông
Đã bán
Hoa chuông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
Bản in
Hoa đỗ quyên
Đã bán
Hoa đỗ quyên
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
Bản in
Thiên điểu
Đã bán
Thiên điểu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Bản in
Hoa đồng tiền
Đã bán
Hoa đồng tiền
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
Bản in
Chúm
Đã bán
Chúm
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
Bản in
Mùa hạ
Đã bán
Mùa hạ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 160
Bay lên
Đã bán
Bay lên
Acrylic / 2018 / C 120 × R 80
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Acrylic / 2018 / C 120 × R 80
Tiếng sáo
Đã bán
Tiếng sáo
Acrylic / 2018 / C 80 × R 120
Then
Đã bán
Then
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
Hương sen
Đã bán
Hương sen
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
Đôi bạn
Đã bán
Đôi bạn
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
Phía trong
Đã bán
Phía trong
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 120
Mơ hoa
Đã bán
Mơ hoa
Acrylic / 2018 / C 80 × R 160
Tuổi thơ
Đã bán
Tuổi thơ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Bản in
Mây #4
Đã bán
Mây #4
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
Mây #3
Đã bán
Mây #3
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
Mây #2
Đã bán
Mây #2
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
Mây #1
Đã bán
Mây #1
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
Sen trắng
Đã bán
Sen trắng
Sơn mài / 2014 / C 90 × R 210
Tươi sống
Đã bán
Tươi sống
Sơn dầu / 2017 / C 160 × R 90
Thừa Thiên Huế
Sa mạc đỏ
Đã bán
Sa mạc đỏ
Sơn dầu / 2017 / C 110 × R 160
Thừa Thiên Huế
Thuyền giấy
Đã bán
Thuyền giấy
Sơn dầu / 2017 / C 110 × R 140
Thừa Thiên Huế
Cơn dông
Đã bán
Cơn dông
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 100 × R 100
Hải Phòng
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Sơn dầu / 2015 / C 80 × R 80
Hải Phòng
Đợi III
Đã bán
Đợi III
Sơn dầu / 2016 / C 150 × R 100
Hải Phòng
Tháng 3
Đã bán
Tháng 3
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 70
Hồ Gươm
Đã bán
Hồ Gươm
Sơn mài / 2014 / C 90 × R 120