Các tác phẩm đã bán

Hoa mai
Đã bán
Hoa mai
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Nhẹ nhàng xuân
Đã bán
Nhẹ nhàng xuân
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Dòng sông sao
Đã bán
Dòng sông sao
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Bản in
Trừu tượng 1
Đã bán
Trừu tượng 1
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
Bản in
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 80
Bản in
Câu chuyện phố thị
Đã bán
Câu chuyện phố thị
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 200
Bản in
Xuân
Đã bán
Xuân
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Mùa Trái Chín
Đã bán
Mùa Trái Chín
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Bản in
Phố xưa
Đã bán
Phố xưa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Hà Nội
Bản in
Những đường cong
Đã bán
Những đường cong
Acrylic / 2014 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thuỷ vu
Đã bán
Thuỷ vu
Acrylic / 2016 / C 50 × R 50
Đồng nội
Đã bán
Đồng nội
Acrylic / 2018 / C 35 × R 45
Bản in
Mùa sen
Đã bán
Mùa sen
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Mùa dâu chín
Đã bán
Mùa dâu chín
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Không đề 1
Đã bán
Không đề 1
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Bản in
Mẹ thiên nhiên
Đã bán
Mẹ thiên nhiên
Acrylic / 2020 / C 30 × R 40
Bản in
Nude đêm xuân
Đã bán
Nude đêm xuân
Acrylic / 2020 / C 28 × R 25
Bản in
Nude đêm đông
Đã bán
Nude đêm đông
Acrylic / 2020 / C 28 × R 25
Bản in
Xuân thì
Đã bán
Xuân thì
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Bi kịch
Đã bán
Bi kịch
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bản in
Sớm mai
Đã bán
Sớm mai
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Nhà nắng
Đã bán
Nhà nắng
Màu nước / 2020 / C 57 × R 75
Bản in
Hoa Quỳnh
Đã bán
Hoa Quỳnh
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 20 × R 20
Bản in
Xóm Đạo
Đã bán
Xóm Đạo
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 90
Hà Nội
Cảm Ngộ
Đã bán
Cảm Ngộ
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 40
Hà Nội
Hạt Nắng
Đã bán
Hạt Nắng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Vội
Đã bán
Vội
Acrylic / 2020 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Ngõ Nắng
Đã bán
Ngõ Nắng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Bản in
Mùa lúa chín
Đã bán
Mùa lúa chín
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Hà Nội
Bản in
Tây Bắc
Đã bán
Tây Bắc
Màu nước / 2019 / C 29 × R 39
Hoa Hồng
Đã bán
Hoa Hồng
Màu nước / 2019 / C 36 × R 30
Sắc Việt
Đã bán
Sắc Việt
Acrylic / 2020 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Bản in
MÙA XUÂN BẤT TẬN
Đã bán
MÙA XUÂN BẤT TẬN
Giấy Dó / 2020 / C 140 × R 68
Hà Nội
Bản in
CÚC XANH
Đã bán
CÚC XANH
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
Thừa Thiên Huế
CÚC HỌA MI
Đã bán
CÚC HỌA MI
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Thừa Thiên Huế
Nắng thu
Đã bán
Nắng thu
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Quê Nhà
Đã bán
Quê Nhà
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Bản in
xuân sang
Đã bán
xuân sang
Giấy Dó / 2020 / C 120 × R 50
Hà Nội
Trúc Báo Bình An
Đã bán
Trúc Báo Bình An
Giấy Dó / 2020 / C 100 × R 50
Hà Nội
Bản in
Xóm chài
Đã bán
Xóm chài
Acrylic / 2020 / C 55 × R 40
Nghệ An
Nắng Thu
Đã bán
Nắng Thu
Giấy Dó / 2020 / C 68 × R 48
Hà Nội
Bản in
MÃN XUÂN
Đã bán
MÃN XUÂN
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 60
Hà Nội
Bản in
Hoa thạch thảo
Đã bán
Hoa thạch thảo
Màu nước / 2020 / C 42 × R 30
Bản in
Chiều buông
Đã bán
Chiều buông
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
Hà Nội
Ngày mới
Đã bán
Ngày mới
Acrylic / 2019 / C 70 × R 120
Hà Nội
Cơn mưa đi qua
Đã bán
Cơn mưa đi qua
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Hà Nội
TP Bên Bờ Suối Vắng
Đã bán
TP Bên Bờ Suối Vắng
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Bản in
Ngõ nắng
Đã bán
Ngõ nắng
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội