Các tác phẩm đã bán

Hành Cung Vũ Lâm
Đã bán
Hành Cung Vũ Lâm
Lụa / 2022 / C 74 × R 58
Bản in
Ngày bất tận
Đã bán
Ngày bất tận
Acrylic / 2021 / C 100 × R 120
Lạng Sơn
Lotus
Đã bán
Lotus
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Đêm sao
Đã bán
Đêm sao
Acrylic / 2022 / C 80 × R 60
Tháng Sáu
Đã bán
Tháng Sáu
Màu nước / 2022 / C 60 × R 100
Bản in
Bâng Khuâng
Đã bán
Bâng Khuâng
Màu nước / 2022 / C 44 × R 58
Bản in
Đôi bạn
Đã bán
Đôi bạn
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 80
Hà Nội
Đôi bạn 1
Đã bán
Đôi bạn 1
Sơn dầu / 2021 / C 50 × R 60
Hà Nội
Ký ức thu
Đã bán
Ký ức thu
Sơn dầu / 2018 / C 77 × R 50
Hà Nội
Trừu tượng 9
Đã bán
Trừu tượng 9
Acrylic / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Trừu tượng 8
Đã bán
Trừu tượng 8
Acrylic / 2017 / C 125 × R 65
Hà Nội
Thu (1)
Đã bán
Thu (1)
Acrylic / 2021 / C 90 × R 60
Trừu tượng 2
Đã bán
Trừu tượng 2
Acrylic / 2018 / C 125 × R 65
Hà Nội
Bâng khuâng
Đã bán
Bâng khuâng
Sơn dầu / 2018 / C 125 × R 65
Hà Nội
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Acrylic / 2018 / C 125 × R 65
Hà Nội
Sen 4
Đã bán
Sen 4
Sơn dầu / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Vượt gió
Đã bán
Vượt gió
Acrylic / 2018 / C 80 × R 130
Hà Nội
Chạng Vạng
Đã bán
Chạng Vạng
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 80 × R 80
Tuyên Quang
Bản in
Đóa Hồng
Đã bán
Đóa Hồng
Màu nước / 2022 / C 70 × R 65
Bản in
Người Tình
Đã bán
Người Tình
Acrylic / 2020 / C 90 × R 70
Thanh Hóa
Ta
Đã bán
Ta
Lụa / 2021 / C 9 × R 30
Bản in
Cuộc hành trình
Đã bán
Cuộc hành trình
Lụa / 2022 / C 25 × R 50
Bản in
Chiều Tím
Đã bán
Chiều Tím
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 70 × R 100
Bản in
Phôi
Đã bán
Phôi
Khác / 2010 / C 25 × R 55
Hạt giống
Đã bán
Hạt giống
Khác / 2009 / C 30 × R 55
Sắc hoa
Đã bán
Sắc hoa
Sơn dầu / 2022 / C 60 × R 80
Sức sống
Đã bán
Sức sống
Sơn dầu / 2022 / C 60 × R 80
Bản in
Trong nắng
Đã bán
Trong nắng
Sơn dầu / 2022 / C 60 × R 80
Bản in
Mặt người 4
Đã bán
Mặt người 4
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mặt người 3
Đã bán
Mặt người 3
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mặt người 2
Đã bán
Mặt người 2
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mặt người
Đã bán
Mặt người
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mùa mưa 1
Đã bán
Mùa mưa 1
Màu nước / 2021 / C 37 × R 55
Bản in
Mùa mưa 2
Đã bán
Mùa mưa 2
Màu nước / 2021 / C 56 × R 36
Bản in
Sắc Trong Đêm
Đã bán
Sắc Trong Đêm
Acrylic / 2017 / C 50 × R 40
Hưng Yên
Táo
Đã bán
Táo
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Mẹ
Đã bán
Mẹ
Acrylic / 2022 / C 57 × R 65
Góc bếp
Đã bán
Góc bếp
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
5 Cửa ô
Đã bán
5 Cửa ô
Sơn dầu / 2022 / C 126 × R 126
Cha 3
Đã bán
Cha 3
Acrylic / 2022 / C 62 × R 45
Chào năm 2022
Đã bán
Chào năm 2022
Acrylic / 2022 / C 90 × R 70
Bản in
Vườn Xuân
Đã bán
Vườn Xuân
Acrylic / 2022 / C 80 × R 110
Xuân
Đã bán
Xuân
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 80
Hà Nội
Sắc hương
Đã bán
Sắc hương
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 100
Hà Nội
Mưa thu
Đã bán
Mưa thu
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 100
Hà Nội
Đào xuân
Đã bán
Đào xuân
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 80
Hà Nội
Phố thị
Đã bán
Phố thị
Sơn dầu / 2021 / C 75 × R 95
Hà Nội
Hoa Nắng
Đã bán
Hoa Nắng
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Cao Bằng
Hoa
Đã bán
Hoa
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
TỰ TÌNH II
Đã bán
TỰ TÌNH II
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Về
Đã bán
Về
Sơn dầu / 2021 / C 55 × R 70
Êm đềm
Đã bán
Êm đềm
Sơn dầu / 2021 / C 55 × R 70
Khoảng lặng
Đã bán
Khoảng lặng
Acrylic / 2021 / C 77 × R 50
Bản in
Hoa sen 5
Đã bán
Hoa sen 5
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Mùa vui
Đã bán
Mùa vui
Sơn mài / 2021 / C 108 × R 162
Nàng sen 9
Đã bán
Nàng sen 9
Màu nước / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 2
Đã bán
Nàng sen 2
Màu nước / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Hoa đêm
Đã bán
Hoa đêm
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Cao Bằng
Lối mòn
Đã bán
Lối mòn
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 80
Bằng lăng
Đã bán
Bằng lăng
Acrylic / 2021 / C 40 × R 60
Bản in
Nàng thơ
Đã bán
Nàng thơ
Lụa / 2021 / C 80 × R 60
Bản in
Vàng son một thủa
Đã bán
Vàng son một thủa
Acrylic / 2021 / C 100 × R 150
Bản in
Chiều vàng
Đã bán
Chiều vàng
Tổng hợp / 2021 / C 50 × R 100
Bản in
ru con
Đã bán
ru con
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 70 × R 100
Bản in
Dòng Sông Trăng
Đã bán
Dòng Sông Trăng
Màu nước / 2021 / C 25 × R 64
Bản in
Chênh Vênh
Đã bán
Chênh Vênh
Màu nước / 2021 / C 110 × R 50
Bản in
Sen 3
Đã bán
Sen 3
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Sen 2
Đã bán
Sen 2
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Sen 1
Đã bán
Sen 1
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Chân dung Võ Nguyên Giáp
Đã bán
Chân dung Võ Nguyên Giáp
Acrylic / 2021 / C 45 × R 35
Quảng Bình
Bản in
CHIỀU QUÊ
Đã bán
CHIỀU QUÊ
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Cơn Mưa Cuối Hạ
Đã bán
Cơn Mưa Cuối Hạ
Acrylic / 2021 / C 120 × R 160
Nghệ An
Bản in
Blue Smoke
Đã bán
Blue Smoke
Acrylic / 2021 / C 120 × R 160
Nghệ An
Bản in
Hoa sim
Đã bán
Hoa sim
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Hoa lan
Đã bán
Hoa lan
Màu nước / 2021 / C 38 × R 56
Bản in
Sen trắng
Đã bán
Sen trắng
Màu nước / 2021 / C 107 × R 60
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Chùm hồng
Đã bán
Chùm hồng
Màu nước / 2021 / C 38 × R 56
Bản in
Nắng mai
Đã bán
Nắng mai
Sơn dầu / 2021 / C 60 × R 90
cổng làng
Đã bán
cổng làng
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
Trời Chiều
Đã bán
Trời Chiều
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Hà Nội
Bản in
Hương chiều
Đã bán
Hương chiều
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Hà Nội
Bản in
Phố Hàng Vải
Đã bán
Phố Hàng Vải
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 80 × R 120
Hà Nội
Bản in
Cầu Long Biên
Đã bán
Cầu Long Biên
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 750 × R 1000
Hà Nội
Bản in
Thu sang
Đã bán
Thu sang
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Hà Nội
Bản in
Thoát tục
Đã bán
Thoát tục
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 90 × R 120
Hà Nội
Bản in
Sen ZEN 08
Đã bán
Sen ZEN 08
Acrylic / 2021 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
Bình yên xanh
Đã bán
Bình yên xanh
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Bản in
Con đường xanh
Đã bán
Con đường xanh
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Bản in
Vùng non nước
Đã bán
Vùng non nước
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Bản in
Tự tình
Đã bán
Tự tình
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Trăng sâu
Đã bán
Trăng sâu
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 50
Hà Nội
Bản in
Mộng Cầm
Đã bán
Mộng Cầm
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
Mùa trái chín
Đã bán
Mùa trái chín
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Bản in
Tranh hoa
Đã bán
Tranh hoa
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Bản in
Lời thương
Đã bán
Lời thương
Màu nước / 2021 / C 38 × R 56
Bản in
Tái sinh
Đã bán
Tái sinh
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Trừu tượng
Đã bán
Trừu tượng
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 120
Hà Nội
Bản in
Time 54
Đã bán
Time 54
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 60
THÁC HANG ÉN
Đã bán
THÁC HANG ÉN
Màu nước / 2019 / C 76 × R 56
Bản in
Ngày thu
Đã bán
Ngày thu
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 70
Bản in
Xuân vùng cao
Đã bán
Xuân vùng cao
Tổng hợp / 2020 / C 50 × R 100
Bản in
Ngày mai ra khơi
Đã bán
Ngày mai ra khơi
Giấy Dó / 2014 / C 240 × R 120
Bản in
Tiếng chuông trong gió
Đã bán
Tiếng chuông trong gió
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Hà Nội
Bản in
"Chuyến Sớm"
Đã bán
"Chuyến Sớm"
In kẽm / 2016 / C 33 × R 47.5
Bản in
Ngày xanh ơi
Đã bán
Ngày xanh ơi
Acrylic / 2019 / C 100 × R 120
Lạng Sơn
Bản in
Khi sương tan
Đã bán
Khi sương tan
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Lạng Sơn
Tiết cuối thu
Đã bán
Tiết cuối thu
Acrylic / 2021 / C 60 × R 60
Lạng Sơn
Mùa nắng hanh hao
Đã bán
Mùa nắng hanh hao
Acrylic / 2021 / C 92 × R 73
Lạng Sơn
Bản in
Nắng Thu phai
Đã bán
Nắng Thu phai
Acrylic / 2020 / C 100 × R 140
Lạng Sơn
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Acrylic / 2019 / C 100 × R 140
Lạng Sơn
Bản in
Xóm chài
Đã bán
Xóm chài
Sơn dầu / 2013 / C 140 × R 150
Khúc Thụy Du
Đã bán
Khúc Thụy Du
Màu nước / 2021 / C 30 × R 50
Bản in
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đã bán
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Acrylic / 2021 / C 35 × R 25
Quảng Bình
Bản in
Chiều vàng
Đã bán
Chiều vàng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Hải Phòng
Bản in
Nơi xa lạ
Đã bán
Nơi xa lạ
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 140
Cao Bằng
Lặng 6
Đã bán
Lặng 6
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 5
Đã bán
Lặng 5
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 4
Đã bán
Lặng 4
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 3
Đã bán
Lặng 3
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 40.5 × R 40.5
Tuyên Quang
Bản in
Lặng 1
Đã bán
Lặng 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 32 × R 34
Tuyên Quang
Bản in
Em bé vùng cao
Đã bán
Em bé vùng cao
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Cao Bằng
ZEN 04
Đã bán
ZEN 04
Acrylic / 2021 / C 90 × R 70
Thừa Thiên Huế
Bản in
Sắc thu
Đã bán
Sắc thu
Tổng hợp / 2020 / C 40 × R 60
Bản in
Sen no1
Đã bán
Sen no1
Âm thanh / 2021 / C 70 × R 90
Thừa Thiên Huế
Bản in
Tiếng vọng 12
Đã bán
Tiếng vọng 12
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Chiều trên đê
Đã bán
Chiều trên đê
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 100
Bản in
CHIỀU QUÊ
Đã bán
CHIỀU QUÊ
Acrylic / 2020 / C 60 × R 100
Quảng Nam
Miền Xanh
Đã bán
Miền Xanh
Acrylic / 2021 / C 100 × R 120
Hương rừng
Đã bán
Hương rừng
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 122
Bản in
Hương thầm
Đã bán
Hương thầm
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 50
Bản in
Sen hạ 2
Đã bán
Sen hạ 2
Sơn mài / 2021 / C 59 × R 122
Bản in
Tiếng khèn mông
Đã bán
Tiếng khèn mông
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Hưng Yên
Sớm mùa thu
Đã bán
Sớm mùa thu
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Thiền “Zen 03”
Đã bán
Thiền “Zen 03”
Acrylic / 2021 / C 115 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
Hương lúa
Đã bán
Hương lúa
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Bản in
Thiền no 02
Đã bán
Thiền no 02
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 40
Bản in
Hoa salem
Đã bán
Hoa salem
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 50 × R 50
Bản in
Xóm Đạo 2
Đã bán
Xóm Đạo 2
Sơn dầu / 2021 / C 60 × R 90
Hà Nội
Bản in
Tổ ấm
Đã bán
Tổ ấm
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Lưới
Đã bán
Lưới
Acrylic / 2017 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cõi Mộng #5
Đã bán
Cõi Mộng #5
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cõi Mộng #4
Đã bán
Cõi Mộng #4
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cõi Mộng #2
Đã bán
Cõi Mộng #2
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Đón trăng
Đã bán
Đón trăng
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Hà Nội
Bố và con gái
Đã bán
Bố và con gái
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Hà Nội
Bình minh
Đã bán
Bình minh
Acrylic / 2021 / C 57 × R 72.5
Xóm nhỏ
Đã bán
Xóm nhỏ
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 90
Tuyên Quang
Ván cờ
Đã bán
Ván cờ
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đường Cày
Đã bán
Đường Cày
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sen muộn
Đã bán
Sen muộn
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
BIỂN GỌI
Đã bán
BIỂN GỌI
Acrylic / 2016 / C 60 × R 180
THÌ THẦM
Đã bán
THÌ THẦM
Acrylic / 2019 / C 55 × R 34
Quảng Ngãi
Chuyện 3 người
Đã bán
Chuyện 3 người
Acrylic / 2017 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Ở Trọ
Đã bán
Ở Trọ
Acrylic / 2021 / C 140 × R 70
Thừa Thiên Huế
Bản in
Neo Đậu
Đã bán
Neo Đậu
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Bản in
Bạch hồng
Đã bán
Bạch hồng
Acrylic / 2021 / C 87 × R 90
Chiều Hè
Đã bán
Chiều Hè
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 100
Bản in
Về Phía Ánh Sáng
Đã bán
Về Phía Ánh Sáng
Acrylic / 2021 / C 120 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
Nắng Xiên
Đã bán
Nắng Xiên
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
Nhà tôi
Đã bán
Nhà tôi
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Trăng lên
Đã bán
Trăng lên
Acrylic / 2021 / C 50 × R 60
Sen Hồng
Đã bán
Sen Hồng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Lặng lẽ
Đã bán
Lặng lẽ
Màu nước / 2021 / C 38 × R 56
Bản in
Ao quê
Đã bán
Ao quê
Acrylic / 2021 / C 100 × R 80
Quảng Bình
Bản in
Mùa lá rụng
Đã bán
Mùa lá rụng
Acrylic / 2021 / C 50 × R 80
Quảng Bình
Bản in
Vũ Điệu Sen
Đã bán
Vũ Điệu Sen
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Hồng liên
Đã bán
Hồng liên
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Tĩnh và động
Đã bán
Tĩnh và động
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Ao làng
Đã bán
Ao làng
Acrylic / 2021 / C 90 × R 110
Cành hoa trắng
Đã bán
Cành hoa trắng
Màu nước / 2021 / C 76 × R 56
Bản in
Phong cảnh
Đã bán
Phong cảnh
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Bâng Khuâng
Đã bán
Bâng Khuâng
Màu nước / 2021 / C 62 × R 55
Bản in
Sen chiều
Đã bán
Sen chiều
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoa Bằng Lăng
Đã bán
Hoa Bằng Lăng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Bằng Lăng
Đã bán
Bằng Lăng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Sen hồng
Đã bán
Sen hồng
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
Ngõ Thu
Đã bán
Ngõ Thu
Acrylic trên lụa / 2021 / C 77 × R 53
Bản in
Lối Thu
Đã bán
Lối Thu
Acrylic / 2021 / C 77 × R 53
Bản in
Trừu tượng 3 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 3 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trừu tượng 2 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 2 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trừu tượng 1 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 1 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Nụ hoa trắng
Đã bán
Nụ hoa trắng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa Hồng Trắng
Đã bán
Hoa Hồng Trắng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Chênh Vênh
Đã bán
Chênh Vênh
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Bản in
Người thầm lặng 8
Đã bán
Người thầm lặng 8
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 7
Đã bán
Người thầm lặng 7
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 6
Đã bán
Người thầm lặng 6
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sắc Xuân
Đã bán
Sắc Xuân
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Bình Yên
Đã bán
Bình Yên
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Mùa thay lá
Đã bán
Mùa thay lá
Sơn mài / 2021 / C 30 × R 60
Bản in
Lồng son
Đã bán
Lồng son
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 120 × R 60
Đắk Lắk
Người rao bán cảm xúc
Đã bán
Người rao bán cảm xúc
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Em Minh
Đã bán
Em Minh
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 50 × R 40
Hà Nội
Nhân Chứng Của Thời Gian
Đã bán
Nhân Chứng Của Thời Gian
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Ánh trăng Mùa thu
Đã bán
Ánh trăng Mùa thu
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Hồ Nong Dùng
Đã bán
Hồ Nong Dùng
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Người thầm lặng 1
Đã bán
Người thầm lặng 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Góc vườn hoang
Đã bán
Góc vườn hoang
Lụa / 2021 / C 42 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
Trâu 5
Đã bán
Trâu 5
Acrylic / 2021 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Lam in yellow
Đã bán
Lam in yellow
Canvas / 2019 / C 60 × R 60
Hoa mai
Đã bán
Hoa mai
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa
Đã bán
Hoa
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Trâu 3
Đã bán
Trâu 3
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trâu 2
Đã bán
Trâu 2
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trâu 1
Đã bán
Trâu 1
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoa mai
Đã bán
Hoa mai
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa tàn
Đã bán
Hoa tàn
Acrylic / 2020 / C 160 × R 100
Bản in
Phong cảnh
Đã bán
Phong cảnh
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Bản in
Sen II
Đã bán
Sen II
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Sen hồng
Đã bán
Sen hồng
Sơn mài / 2020 / C 105 × R 50
Bản in
Sen 5
Đã bán
Sen 5
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Bản in
Sen 4
Đã bán
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2020 / C 110 × R 150
Bản in
Bình An
Đã bán
Bình An
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Sen muộn
Đã bán
Sen muộn
Acrylic / 2020 / C 87 × R 105
Nhẹ nhàng xuân
Đã bán
Nhẹ nhàng xuân
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Sen 3
Đã bán
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Bản in
Sen 2
Đã bán
Sen 2
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
Sen 4
Đã bán
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Sen 3
Đã bán
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 75
Sen 1
Đã bán
Sen 1
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 100
Hoa xuân
Đã bán
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Mai vàng
Đã bán
Mai vàng
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Mùa nhớ
Đã bán
Mùa nhớ
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Dòng sông sao
Đã bán
Dòng sông sao
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Bản in
Những Người Đàn Ông
Đã bán
Những Người Đàn Ông
Acrylic / 2020 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người chiến thắng
Đã bán
Người chiến thắng
Acrylic / 2020 / C 55 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mùa vàng người H'Mong
Đã bán
Mùa vàng người H'Mong
Acrylic / 2013 / C 109 × R 168
Thừa Thiên Huế
Hoa mẫu đơn
Đã bán
Hoa mẫu đơn
Màu nước / 2020 / C 38 × R 56
Bản in
Hoa Xuyến Chi
Đã bán
Hoa Xuyến Chi
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Không đề 2
Đã bán
Không đề 2
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 90
Bản in
Trừu tượng 1
Đã bán
Trừu tượng 1
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
Bản in
Phố nhỏ
Đã bán
Phố nhỏ
Sơn mài / 2019 / C 110 × R 50
Bản in
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 80
Bản in
Gã say
Đã bán
Gã say
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Câu chuyện phố thị
Đã bán
Câu chuyện phố thị
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 200
Bản in
Sám hối
Đã bán
Sám hối
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Bản in
Nude 27.18
Đã bán
Nude 27.18
Sơn dầu / 2018 / C 110 × R 150
Nude 64.20
Đã bán
Nude 64.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Nude 63.20
Đã bán
Nude 63.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Nude 59.20
Đã bán
Nude 59.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Nude 57.20
Đã bán
Nude 57.20
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 70
Nude 43.20
Đã bán
Nude 43.20
Sơn dầu / 2020 / C 61 × R 91
Phố đêm
Đã bán
Phố đêm
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 127
Nude
Đã bán
Nude
Sơn dầu / 2020 / C 58 × R 43
Dưới bóng điệp anh đào
Đã bán
Dưới bóng điệp anh đào
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Ngõ nắng
Đã bán
Ngõ nắng
Acrylic / 2015 / C 88 × R 127
Ký ức
Đã bán
Ký ức
Sơn dầu / 2016 / C 115 × R 147
Avatar #2
Đã bán
Avatar #2
Acrylic / 2016 / C 126 × R 155
Thân thể
Đã bán
Thân thể
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 147
Tháng 3 ở Mộc Châu
Đã bán
Tháng 3 ở Mộc Châu
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Bản in
Xuân
Đã bán
Xuân
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa
Đã bán
Hoa
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Sắc Thu
Đã bán
Sắc Thu
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Bản in
Mùa Trái Chín
Đã bán
Mùa Trái Chín
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Bản in
Hồng Liên
Đã bán
Hồng Liên
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Góc phố
Đã bán
Góc phố
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Hà Nội
Bóng thu 4
Đã bán
Bóng thu 4
Sơn dầu / 2020 / C 88 × R 81
Hải Dương
Tình sen
Đã bán
Tình sen
Acrylic / 2020 / C 90 × R 120
Phố xưa
Đã bán
Phố xưa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Hà Nội
Bản in
Những đường cong
Đã bán
Những đường cong
Acrylic / 2014 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cách ly
Đã bán
Cách ly
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Thuỷ vu
Đã bán
Thuỷ vu
Acrylic / 2016 / C 50 × R 50
Đồng nội
Đã bán
Đồng nội
Acrylic / 2018 / C 35 × R 45
Bản in
Cày
Đã bán
Cày
Acrylic / 2020 / C 600 × R 1800
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mùa sen
Đã bán
Mùa sen
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Mùa dâu chín
Đã bán
Mùa dâu chín
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Bến 3
Đã bán
Bến 3
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bến 1
Đã bán
Bến 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơn giông trên biển 1
Đã bán
Cơn giông trên biển 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Không đề 1
Đã bán
Không đề 1
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Bản in
Mẹ thiên nhiên
Đã bán
Mẹ thiên nhiên
Acrylic / 2020 / C 30 × R 40
Bản in
Nude đêm xuân
Đã bán
Nude đêm xuân
Acrylic / 2020 / C 28 × R 25
Bản in
Nude đêm đông
Đã bán
Nude đêm đông
Acrylic / 2020 / C 28 × R 25
Bản in
Xuân thì
Đã bán
Xuân thì
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Bi kịch
Đã bán
Bi kịch
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bản in
Sớm mai
Đã bán
Sớm mai
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Biển 1
Đã bán
Biển 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhà nắng
Đã bán
Nhà nắng
Màu nước / 2020 / C 57 × R 75
Bản in
Biển Vũng Tàu 1
Đã bán
Biển Vũng Tàu 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Biển kê gà 2
Đã bán
Biển kê gà 2
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Biển kê gà 1
Đã bán
Biển kê gà 1
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoa Quỳnh
Đã bán
Hoa Quỳnh
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 20 × R 20
Bản in
GIỌT THỜI GIAN
Đã bán
GIỌT THỜI GIAN
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 60 × R 60
Thừa Thiên Huế
Xóm Đạo
Đã bán
Xóm Đạo
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 90
Hà Nội
Cảm Ngộ
Đã bán
Cảm Ngộ
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 40
Hà Nội
Đồng Trưa
Đã bán
Đồng Trưa
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 60
Hà Nội
Bản in
Hạt Nắng
Đã bán
Hạt Nắng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Phong cảnh
Đã bán
Phong cảnh
Sơn dầu / 2018 / C 125 × R 65
Hà Nội
Vội
Đã bán
Vội
Acrylic / 2020 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Chuyển mùa
Đã bán
Chuyển mùa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Bản in
Nắng bên cửa
Đã bán
Nắng bên cửa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Bản in
Chiều Tây Bắc
Đã bán
Chiều Tây Bắc
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 130
Hải Phòng
Thuyền thúng
Đã bán
Thuyền thúng
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 156
Hải Phòng
Cơn dông
Đã bán
Cơn dông
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 120
Hải Phòng
Sương sớm
Đã bán
Sương sớm
Sơn dầu / 2020 / C 75 × R 100
Hải Phòng
Bếp hồng
Đã bán
Bếp hồng
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 70
Hải Dương
Ngõ Nắng
Đã bán
Ngõ Nắng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Bản in
Mùa lúa chín
Đã bán
Mùa lúa chín
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Hà Nội
Bản in
Tây Bắc
Đã bán
Tây Bắc
Màu nước / 2019 / C 29 × R 39
Hoa Hồng
Đã bán
Hoa Hồng
Màu nước / 2019 / C 36 × R 30
Hoa Xuyến Chi
Đã bán
Hoa Xuyến Chi
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Mùa Lúa Chín
Đã bán
Mùa Lúa Chín
Acrylic / 2018 / C 89 × R 89
Nghệ An
Bản in
Sen Trong Bóng Tối
Đã bán
Sen Trong Bóng Tối
Acrylic / 2020 / C 89.5 × R 127.5
Nghệ An
Bản in
Cô đơn 2
Đã bán
Cô đơn 2
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
Bản in
Tắm
Đã bán
Tắm
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
Nước lên
Đã bán
Nước lên
Tổng hợp / 2019 / C 85 × R 110
Bản in
Sắc Việt
Đã bán
Sắc Việt
Acrylic / 2020 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Bản in
MÙA XUÂN BẤT TẬN
Đã bán
MÙA XUÂN BẤT TẬN
Giấy Dó / 2020 / C 140 × R 68
Hà Nội
Bản in
Phong cảnh biển 27
Đã bán
Phong cảnh biển 27
Acrylic / 2017 / C 80 × R 130
Hà Nội
Phong cảnh biển 25
Đã bán
Phong cảnh biển 25
Acrylic / 2017 / C 80 × R 130
Hà Nội
Phong cảnh biển 21
Đã bán
Phong cảnh biển 21
Acrylic / 2017 / C 45 × R 208.6
Hà Nội
Phong cảnh biển 16
Đã bán
Phong cảnh biển 16
Acrylic / 2017 / C 45 × R 208.6
Hà Nội
Phong cảnh biển 11
Đã bán
Phong cảnh biển 11
Acrylic / 2017 / C 45 × R 208.6
Hà Nội
CÚC XANH
Đã bán
CÚC XANH
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
Thừa Thiên Huế
CÚC HỌA MI
Đã bán
CÚC HỌA MI
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Thừa Thiên Huế
Phong cảnh biển 6
Đã bán
Phong cảnh biển 6
Acrylic / 2017 / C 45 × R 178
Hà Nội
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Hoa dại
Đã bán
Hoa dại
Sơn mài / 2020 / C 40 × R 50
Nắng thu
Đã bán
Nắng thu
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Dương Cầm
Đã bán
Dương Cầm
Acrylic / 2020 / C 55 × R 40
Nghệ An
Bản in
Quê Nhà
Đã bán
Quê Nhà
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Bản in
xuân sang
Đã bán
xuân sang
Giấy Dó / 2020 / C 120 × R 50
Hà Nội
Trúc Báo Bình An
Đã bán
Trúc Báo Bình An
Giấy Dó / 2020 / C 100 × R 50
Hà Nội
Bản in
Xóm chài
Đã bán
Xóm chài
Acrylic / 2020 / C 55 × R 40
Nghệ An
Nắng Thu
Đã bán
Nắng Thu
Giấy Dó / 2020 / C 68 × R 48
Hà Nội
Bản in
MÃN XUÂN
Đã bán
MÃN XUÂN
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 60
Hà Nội
Bản in
Hoa thạch thảo
Đã bán
Hoa thạch thảo
Màu nước / 2020 / C 42 × R 30
Bản in
Chiều buông
Đã bán
Chiều buông
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
Hà Nội
Ngày mới
Đã bán
Ngày mới
Acrylic / 2019 / C 70 × R 120
Hà Nội
Chờ Bạn hiền
Đã bán
Chờ Bạn hiền
Acrylic / 2020 / C 70 × R 60
Bản in
Cơn mưa đi qua
Đã bán
Cơn mưa đi qua
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Hà Nội
TP Bên Bờ Suối Vắng
Đã bán
TP Bên Bờ Suối Vắng
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Bản in
Ngõ nắng
Đã bán
Ngõ nắng
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
Mặt trời của mẹ
Đã bán
Mặt trời của mẹ
Acrylic / 2020 / C 70 × R 100
Bản in
Trái hồng
Đã bán
Trái hồng
Màu nước / 2020 / C 32 × R 52
Bản in
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 60 × R 60
Nghệ An
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Nghệ An
Bản in
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 50
Nghệ An
Bản in
Ký ức
Đã bán
Ký ức
Sơn dầu / 2005 / C 120 × R 120
Nghệ An
Bản in
Bến quê
Đã bán
Bến quê
Sơn dầu / 2020 / C 115 × R 150
Nghệ An
Chùm Vú Sữa
Đã bán
Chùm Vú Sữa
Màu nước / 2020 / C 52 × R 37
Bản in
Sông Thu Êm Đềm
Đã bán
Sông Thu Êm Đềm
Sơn mài / 2018 / C 76 × R 171
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
Bản in
sớm đầu năm
Đã bán
sớm đầu năm
Lụa / 2019 / C 120 × R 60
Bản in
cánh đồng
Đã bán
cánh đồng
Tổng hợp / 2019 / C 80 × R 120
Bản in
hoàng hôn
Đã bán
hoàng hôn
Acrylic / 2017 / C 40 × R 60
Bản in
đêm
Đã bán
đêm
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Bản in
Miền ký ức
Đã bán
Miền ký ức
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 30
Bản in
Hoa Cẩm Tú Câdu
Đã bán
Hoa Cẩm Tú Câdu
Màu nước / 2020 / C 77 × R 52
Bản in
Cánh đồng ruộng muối quê
Đã bán
Cánh đồng ruộng muối quê
Tổng hợp / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Khoảng lặng
Đã bán
Khoảng lặng
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 100
Quảng Trị
Bản in
Những người bạn
Đã bán
Những người bạn
Acrylic / 2021 / C 90 × R 70
Quảng Trị
Bản in
Sớm mai
Đã bán
Sớm mai
Acrylic / 2020 / C 42 × R 32
Bản in
Thiếu nữ và sen
Đã bán
Thiếu nữ và sen
Acrylic / 2020 / C 70 × R 70
Quảng Trị
Bản in
Thời Gian
Đã bán
Thời Gian
Màu nước / 2020 / C 52 × R 77
Bản in
Bóng Mẹ
Đã bán
Bóng Mẹ
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Hoa Tết
Đã bán
Hoa Tết
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 120 × R 90
Bản in
bình phong mùa đông
Đã bán
bình phong mùa đông
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Bản in
bình phong mùa thu
Đã bán
bình phong mùa thu
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Bản in
bình phong mùa hạ
Đã bán
bình phong mùa hạ
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Bản in
bình phong mùa xuân
Đã bán
bình phong mùa xuân
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Bản in
For sale
Đã bán
For sale
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 120
Bản in
Thánh Gióng
Đã bán
Thánh Gióng
Acrylic / 2019 / C 114 × R 108
Sinh Tồn
Đã bán
Sinh Tồn
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 50 × R 40
Bản in
Tháng 3
Đã bán
Tháng 3
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 40 × R 50
Bản in
Thu
Đã bán
Thu
Sơn dầu / 2019 / C 59.4 × R 42
ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ
Đã bán
ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
HOA CÁNH BƯỚM
Đã bán
HOA CÁNH BƯỚM
Acrylic / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Serie Huế Xưa Và Nay
Đã bán
Serie Huế Xưa Và Nay
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 70 × R 140
Thừa Thiên Huế
Bản in
Cõi Tịnh
Đã bán
Cõi Tịnh
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Bản in
Em bé
Đã bán
Em bé
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 15 × R 15
Quảng Bình
Bản in
Cầu mưa
Đã bán
Cầu mưa
Sơn mài / 2013 / C 75 × R 100
Toà Núi
Đã bán
Toà Núi
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 90
Bản in
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2020 / C 107 × R 59
Bản in
Sang mùa
Đã bán
Sang mùa
Acrylic / 2018 / C 60 × R 60
Hà Nội
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Acrylic / 2018 / C 50 × R 50
Thừa Thiên Huế
Bản in
Tình yêu
Đã bán
Tình yêu
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 60 × R 80
Bản in
“Nhìn”
Đã bán
“Nhìn”
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 25 × R 35
Quảng Bình
Bản in
Cô bé mặc váy đỏ
Đã bán
Cô bé mặc váy đỏ
Sơn dầu / 2019 / C 35 × R 25
Quảng Bình
Bản in
Tuyết rơi mùa hè
Đã bán
Tuyết rơi mùa hè
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Hà Nội
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Màu nước / 2020 / C 11.7 × R 16.5
Thái Nguyên
Bản in
An nhiên
Đã bán
An nhiên
Acrylic / 2019 / C 50 × R 40
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2020 / C 59 × R 42
Bản in
Century night 02
Đã bán
Century night 02
Sơn dầu / 2020 / C 140 × R 70
Thừa Thiên Huế
Bản in
Bình minh phố núi
Đã bán
Bình minh phố núi
Acrylic / 2017 / C 50 × R 70
Đắk Lắk
Bản in
Nhà trên đồi
Đã bán
Nhà trên đồi
Phấn màu / 2018 / C 15 × R 23
Đắk Lắk
Bản in
Bài ca trên đồi
Đã bán
Bài ca trên đồi
Sơn / 2018 / C 120 × R 100
Đắk Lắk
Bản in
Thuyền về
Đã bán
Thuyền về
Sơn mài / 2012 / C 50 × R 60
Bản in
Mùa hoa nắng
Đã bán
Mùa hoa nắng
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Bản in
sóng sánh
Đã bán
sóng sánh
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Bản in
Màu của nắng
Đã bán
Màu của nắng
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Bản in
phong cảnh
Đã bán
phong cảnh
Phấn màu / 2020 / C 20 × R 30
Đắk Lắk
Bản in
Hồn Quê
Đã bán
Hồn Quê
Canvas / 2020 / C 50 × R 90
Hà Nội
Thu tím
Đã bán
Thu tím
Acrylic / 2020 / C 55 × R 35
Đầm Rươi
Đã bán
Đầm Rươi
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Quảng Ninh
Bản in
Đón Hoàng Hôn
Đã bán
Đón Hoàng Hôn
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
Quảng Ninh
Bản in
Những ngọn đồi tan chảy 1
Đã bán
Những ngọn đồi tan chảy 1
Sơn / 2020 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Bản in
Sang Thu
Đã bán
Sang Thu
Tổng hợp / 2020 / C 70 × R 90
Thu ven sông
Đã bán
Thu ven sông
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
Bản in
Xóm vắng
Đã bán
Xóm vắng
Sơn mài / 2008 / C 60 × R 70
Bản in
Tinh khiết
Đã bán
Tinh khiết
Acrylic / 2020 / C 40 × R 60
Hà Nội
Đường về bản
Đã bán
Đường về bản
Acrylic / 2019 / C 70 × R 90
Hà Nội
Bản in
MÈO 2
Đã bán
MÈO 2
Acrylic / 2019 / C 67 × R 100
Đồng Nai
Mèo 1
Đã bán
Mèo 1
Acrylic / 2019 / C 40 × R 50
Đồng Nai
Thu Hồ Gươm
Đã bán
Thu Hồ Gươm
Sơn mài / 2011 / C 60 × R 70
Bản in
Trăng khuyết
Đã bán
Trăng khuyết
Acrylic / 2018 / C 80 × R 80
Đắk Lắk
Núi lửa phun trào
Đã bán
Núi lửa phun trào
Acrylic / 2018 / C 120 × R 60
Hà Nội
Khát vọng
Đã bán
Khát vọng
Sơn dầu / 2017 / C 110 × R 110
Đắk Lắk
Hai mẹ con
Đã bán
Hai mẹ con
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 40
Hà Nội
Ca trù
Đã bán
Ca trù
Sơn dầu / 2020 / C 150 × R 150
Thanh Hóa
Bội thu
Đã bán
Bội thu
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 80
Bản in
Sự hoà hợp
Đã bán
Sự hoà hợp
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Trong vườn
Đã bán
Trong vườn
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 80
Núi tuyết Phú Sĩ
Đã bán
Núi tuyết Phú Sĩ
Acrylic / 2020 / C 90 × R 180
Hà Nội
Hồn nhiên
Đã bán
Hồn nhiên
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Bến sông
Đã bán
Bến sông
Acrylic / 2020 / C 70 × R 70
Xuyến chi
Đã bán
Xuyến chi
Acrylic / 2020 / C 40 × R 60
Đắk Lắk
Lối về
Đã bán
Lối về
Acrylic / 2020 / C 40 × R 60
Đắk Lắk
Tỵ
Đã bán
Tỵ
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Toàn cây Gạo
Đã bán
Toàn cây Gạo
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 120
Hà Nội
Bản in
Khởi
Đã bán
Khởi
Acrylic / 2019 / C 100 × R 240
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn dầu trên Toan / 2010 / C 100 × R 120
Bản in
Nắng chiều
Đã bán
Nắng chiều
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 70
Đắk Lắk
Song mã
Đã bán
Song mã
Sơn dầu / 2020 / C 120 × R 90
Bản in
Mùa vàng
Đã bán
Mùa vàng
Sơn dầu / 2020 / C 120 × R 90
Hoàng hôn tím
Đã bán
Hoàng hôn tím
Acrylic / 2020 / C 80 × R 110
Hà Nội
Bản in
Sông quê
Đã bán
Sông quê
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Hừng đông
Đã bán
Hừng đông
Acrylic / 2019 / C 60 × R 100
Quảng Nam
Khúc sông Thu
Đã bán
Khúc sông Thu
Acrylic / 2020 / C 60 × R 100
Quảng Nam
Tinh khôi
Đã bán
Tinh khôi
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 50
Quảng Nam
Bà tôi
Đã bán
Bà tôi
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Bản in
Tĩnh vật hương sắc
Đã bán
Tĩnh vật hương sắc
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sau cơn giông
Đã bán
Sau cơn giông
Acrylic / 2020 / C 100 × R 180
Sketch 4
Đã bán
Sketch 4
Acrylic / 2018 / C 25 × R 35
Sketch 3
Đã bán
Sketch 3
Acrylic / 2019 / C 40 × R 20
Ánh trăng
Đã bán
Ánh trăng
Acrylic / 2019 / C 100 × R 60
Sketch 1
Đã bán
Sketch 1
Acrylic / 2019 / C 30 × R 20
Sương sớm
Đã bán
Sương sớm
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Ngày hạnh phúc
Đã bán
Ngày hạnh phúc
Acrylic / 2020 / C 100 × R 60
Bạch liên 1
Đã bán
Bạch liên 1
Acrylic / 2019 / C 130 × R 200
Ngọc Hân công chúa
Đã bán
Ngọc Hân công chúa
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Hoa mẫu đơn
Đã bán
Hoa mẫu đơn
Màu nước / 2020 / C 60 × R 35
Đồng Tháp
Cầu Long Biên
Đã bán
Cầu Long Biên
Acrylic / 2020 / C 80 × R 130
Hội làng
Đã bán
Hội làng
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 120
Biển vàng
Đã bán
Biển vàng
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 70
Hải Phòng
Ước vọng
Đã bán
Ước vọng
Acrylic / 2020 / C 52 × R 47
Lặng lẽ
Đã bán
Lặng lẽ
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Tĩnh
Đã bán
Tĩnh
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 70
Hà Nội
Xanh
Đã bán
Xanh
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 120
Bà tôi
Đã bán
Bà tôi
Giấy Dó / 2008 / C 50 × R 70
Lá chắn trắng
Đã bán
Lá chắn trắng
Lụa / 2020 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
Tự tình
Đã bán
Tự tình
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 120
Tĩnh vật cúc hoạ mi
Đã bán
Tĩnh vật cúc hoạ mi
Acrylic / 2019 / C 60 × R 60
Đắk Lắk
Tĩnh vật cúc hoạ mi
Đã bán
Tĩnh vật cúc hoạ mi
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Tuổi hoa
Đã bán
Tuổi hoa
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Mùa quả chín
Đã bán
Mùa quả chín
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Cúc hoạ mi
Đã bán
Cúc hoạ mi
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Hạt mùa
Đã bán
Hạt mùa
Đá / 2018 / C 40 × R 50
Êm đềm
Đã bán
Êm đềm
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Tháng tư
Đã bán
Tháng tư
Lụa / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
Hạt gạo
Đã bán
Hạt gạo
Tổng hợp / 2018 / C 126 × R 66
Hà Nội
Vượt gió
Đã bán
Vượt gió
Acrylic / 2018 / C 78 × R 128
Sen
Đã bán
Sen
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 80
Bản in
Góc quê
Đã bán
Góc quê
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Giai điệu chiều
Đã bán
Giai điệu chiều
Acrylic / 2020 / C 60 × R 120
Bản in
Thanh thản
Đã bán
Thanh thản
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Hoạ mi đỏ
Đã bán
Hoạ mi đỏ
Acrylic / 2019 / C 40 × R 30
Gió mùa
Đã bán
Gió mùa
Acrylic / 2020 / C 60 × R 120
Bản in
Khiêu vũ 4
Đã bán
Khiêu vũ 4
Acrylic / 2019 / C 61.8 × R 61.8
Đồng Nai
Nắng
Đã bán
Nắng
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Về cội
Đã bán
Về cội
Acrylic / 2017 / C 56 × R 40
Bản in
Đêm
Đã bán
Đêm
Lụa / 2020 / C 80 × R 40
Bản in
Phố sớm
Đã bán
Phố sớm
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
Phố
Đã bán
Phố
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Bình hoa lê
Đã bán
Bình hoa lê
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Trục vũ trụ
Đã bán
Trục vũ trụ
Acrylic / 2020 / C 100 × R 100
Hà Nội
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 50
Hải Dương
Lặng
Đã bán
Lặng
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 70
Hà Nội
Mi hồng
Đã bán
Mi hồng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Hồng vàng
Đã bán
Hồng vàng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Abstract
Đã bán
Abstract
Acrylic / 2020 / C 110 × R 80
Vàng nắng
Đã bán
Vàng nắng
Acrylic / 2019 / C 60 × R 60
Bản in
Sóng
Đã bán
Sóng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Mùa đông
Đã bán
Mùa đông
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
Bản in
Nắng thủy tinh
Đã bán
Nắng thủy tinh
Acrylic / 2020 / C 110 × R 60
Bản in
Du xuân
Đã bán
Du xuân
Acrylic / 2020 / C 90 × R 80
Giai điệu jazz
Đã bán
Giai điệu jazz
Acrylic / 2019 / C 50 × R 60
Bản in
Jazz
Đã bán
Jazz
Acrylic / 2019 / C 50 × R 50
Ngõ
Đã bán
Ngõ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 100
Hải Phòng
Ngóng
Đã bán
Ngóng
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 100
Hải Phòng
Nghỉ thôi
Đã bán
Nghỉ thôi
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Hoa 4
Đã bán
Hoa 4
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Hoa 3
Đã bán
Hoa 3
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Hoa 2
Đã bán
Hoa 2
Acrylic / 2020 / C 60 × R 40
Phố cũ
Đã bán
Phố cũ
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Nude 66
Đã bán
Nude 66
Gốm / 2016 / C 40 × R 18
Sắc xuân
Đã bán
Sắc xuân
Acrylic / 2020 / C 80 × R 100
Con dê 11
Đã bán
Con dê 11
Gốm / 2015 / C 36 × R 26
Bản in
Mèo 1
Đã bán
Mèo 1
Gốm / 2019 / C 30 × R 30
Bản in
Tình yêu
Đã bán
Tình yêu
Acrylic / 2020 / C 65 × R 80
Sắc màu
Đã bán
Sắc màu
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Phố xuân
Đã bán
Phố xuân
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
Những ô cửa
Đã bán
Những ô cửa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Nắng xuân
Đã bán
Nắng xuân
Acrylic / 2019 / C 80 × R 65
Mưa phố
Đã bán
Mưa phố
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Kẹt xe
Đã bán
Kẹt xe
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Hoa
Đã bán
Hoa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Dạo chơi
Đã bán
Dạo chơi
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Chuột chúa
Đã bán
Chuột chúa
Gốm / 2020 / C 30 × R 43
Bản in
Cầu duyên
Đã bán
Cầu duyên
Acrylic / 2020 / C 100 × R 120
Bản in
Góc phố rêu phong
Đã bán
Góc phố rêu phong
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Bản in
Tình yêu
Đã bán
Tình yêu
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Trỗi
Đã bán
Trỗi
Acrylic / 2019 / C 30 × R 30
Tàn phai
Đã bán
Tàn phai
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Nhân gian
Đã bán
Nhân gian
Acrylic / 2017 / C 90 × R 120
Mùa nhớ 1
Đã bán
Mùa nhớ 1
Màu nước / 2019 / C 68 × R 114
Phi mã hành trình
Đã bán
Phi mã hành trình
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mùa thu
Đã bán
Mùa thu
Acrylic / 2019 / C 90 × R 120
Thu về
Đã bán
Thu về
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 60 × R 80
Bản in
Nàng bi no.4
Đã bán
Nàng bi no.4
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 80
Bản in
Bên sen
Đã bán
Bên sen
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 90
Sung túc
Đã bán
Sung túc
Chất liệu mới / 2019 / C 21 × R 30
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mùa thay lá
Đã bán
Mùa thay lá
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60
Xóm chài
Đã bán
Xóm chài
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 140
Nghệ An
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
Sen 2
Đã bán
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
Nghệ An
Sen 1
Đã bán
Sen 1
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
Nghệ An
Rặng cây
Đã bán
Rặng cây
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 70
Nghệ An
Ngõ quê
Đã bán
Ngõ quê
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 60
Nghệ An
Ngày mới
Đã bán
Ngày mới
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
Nét quê
Đã bán
Nét quê
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Nghệ An
Hoa dại
Đã bán
Hoa dại
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Nghệ An
Bến thuyền
Đã bán
Bến thuyền
Sơn mài / 2017 / C 50 × R 100
Nghệ An
Bến cũ
Đã bán
Bến cũ
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 100
Nghệ An