Các tác phẩm đã bán

bạch liên
Đã bán
bạch liên
Sơn dầu / 2018 / C 60 × R 50
Bản in
Mùa Xuân
Đã bán
Mùa Xuân
Sơn dầu / 2016 / C 120 × R 80
Time 21
Đã bán
Time 21
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
Buổi sớm
Đã bán
Buổi sớm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Bản in
Sen ấm
Đã bán
Sen ấm
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Humanlity #9
Đã bán
Humanlity #9
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 40 × R 60
$1,522
Bản in
Humanlity #5
Đã bán
Humanlity #5
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 80
$1,304
Bản in
Humanlity #2
Đã bán
Humanlity #2
Sơn dầu / 2019 / C 40 × R 60
$1,087
Humanlity #1
Đã bán
Humanlity #1
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 70
$1,087
Chen 2
Đã bán
Chen 2
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hải Dương
Bản in
Nắng tây bắc
Đã bán
Nắng tây bắc
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
$0
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Bản in
Gió thu
Đã bán
Gió thu
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 120
$1,000
Biển hát chiều nay
Đã bán
Biển hát chiều nay
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 160
Bản in
Đêm Hà Nội
Đã bán
Đêm Hà Nội
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 120
Xuân bên cửa
Đã bán
Xuân bên cửa
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
$0
Văn hiến
Đã bán
Văn hiến
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$9,065
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Sơn mài / 2009 / C 130 × R 100
Hoàng hôn
Đã bán
Hoàng hôn
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
sắc xuân
Đã bán
sắc xuân
Acrylic / 2017 / C 65 × R 55
Tuổi thơ
Đã bán
Tuổi thơ
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đường bay (1)
Đã bán
Đường bay (1)
Acrylic / 2015 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Giao hoà
Đã bán
Giao hoà
Acrylic / 2018 / C 60 × R 80
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
Rope 2
Đã bán
Rope 2
Acrylic / 2019 / C 65 × R 185
Muộn
Đã bán
Muộn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
CHIỀU BÌNH YÊN
Đã bán
CHIỀU BÌNH YÊN
Sơn dầu / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
THIÊN ĐỊA NHÂN
Đã bán
THIÊN ĐỊA NHÂN
Sơn dầu / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
ĐẤT VIỆT
Đã bán
ĐẤT VIỆT
Sơn dầu / 2019 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
ĐẤT VIỆT I
Đã bán
ĐẤT VIỆT I
Sơn dầu / 2011 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
THẮM
Đã bán
THẮM
Sơn dầu / 2018 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
QUẢ VƯỜN NHÀ
Đã bán
QUẢ VƯỜN NHÀ
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
HOA CỦA RỪNG
Đã bán
HOA CỦA RỪNG
Sơn dầu / 2018 / C 94 × R 58
Đà Nẵng
CHIỀU BÌNH YÊN
Đã bán
CHIỀU BÌNH YÊN
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 49
Đà Nẵng
ĐỢI
Đã bán
ĐỢI
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 85
Đà Nẵng
ĐÓN BÃO
Đã bán
ĐÓN BÃO
Sơn dầu / 2018 / C 58 × R 94
Đà Nẵng
Lam chiều
Đã bán
Lam chiều
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$2,848