Các tác phẩm đã bán

Sen chiều
Đã bán
Sen chiều
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bằng Lăng
Đã bán
Bằng Lăng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Trừu tượng 3 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 3 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trừu tượng 2 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 2 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trừu tượng 1 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 1 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Nụ hoa trắng
Đã bán
Nụ hoa trắng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Chênh Vênh
Đã bán
Chênh Vênh
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Bản in
Người thầm lặng 8
Đã bán
Người thầm lặng 8
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 7
Đã bán
Người thầm lặng 7
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 6
Đã bán
Người thầm lặng 6
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sắc Xuân
Đã bán
Sắc Xuân
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Bình Yên
Đã bán
Bình Yên
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Lồng son
Đã bán
Lồng son
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 120 × R 60
Đắk Lắk
Em Minh
Đã bán
Em Minh
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 50 × R 40
Hà Nội
Nhân Chứng Của Thời Gian
Đã bán
Nhân Chứng Của Thời Gian
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Ánh trăng Mùa thu
Đã bán
Ánh trăng Mùa thu
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Hồ Nong Dùng
Đã bán
Hồ Nong Dùng
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Góc vườn hoang
Đã bán
Góc vườn hoang
Lụa / 2021 / C 42 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
Trâu 5
Đã bán
Trâu 5
Acrylic / 2021 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trâu 3
Đã bán
Trâu 3
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trâu 2
Đã bán
Trâu 2
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoa mai
Đã bán
Hoa mai
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Nhẹ nhàng xuân
Đã bán
Nhẹ nhàng xuân
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
Mùa nhớ
Đã bán
Mùa nhớ
Canvas / 2021 / C 80 × R 120
Dòng sông sao
Đã bán
Dòng sông sao
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Bản in
Hoa mẫu đơn
Đã bán
Hoa mẫu đơn
Màu nước / 2020 / C 38 × R 56
Bản in
Hoa Xuyến Chi
Đã bán
Hoa Xuyến Chi
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Không đề 2
Đã bán
Không đề 2
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 90
Bản in
Trừu tượng 1
Đã bán
Trừu tượng 1
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
Bản in
Phố nhỏ
Đã bán
Phố nhỏ
Sơn mài / 2019 / C 110 × R 50
Bản in
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 80
Bản in
Câu chuyện phố thị
Đã bán
Câu chuyện phố thị
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 200
Bản in
Sám hối
Đã bán
Sám hối
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Bản in
Nude 27.18
Đã bán
Nude 27.18
Sơn dầu / 2018 / C 110 × R 150
Nude 64.20
Đã bán
Nude 64.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Nude 63.20
Đã bán
Nude 63.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Nude 59.20
Đã bán
Nude 59.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Nude 57.20
Đã bán
Nude 57.20
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 70
Phố đêm
Đã bán
Phố đêm
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 127
Ngõ nắng
Đã bán
Ngõ nắng
Acrylic / 2015 / C 88 × R 127
Ký ức
Đã bán
Ký ức
Sơn dầu / 2016 / C 115 × R 147
Avatar #2
Đã bán
Avatar #2
Acrylic / 2016 / C 126 × R 155
Thân thể
Đã bán
Thân thể
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 147
Tháng 3 ở Mộc Châu
Đã bán
Tháng 3 ở Mộc Châu
Canvas / 2020 / C 100 × R 100
Bản in
Xuân
Đã bán
Xuân
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Mùa Trái Chín
Đã bán
Mùa Trái Chín
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Bản in
Phố xưa
Đã bán
Phố xưa
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Hà Nội
Bản in
Những đường cong
Đã bán
Những đường cong
Acrylic / 2014 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cách ly
Đã bán
Cách ly
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Thuỷ vu
Đã bán
Thuỷ vu
Acrylic / 2016 / C 50 × R 50
Đồng nội
Đã bán
Đồng nội
Acrylic / 2018 / C 35 × R 45
Bản in