Các tác phẩm đã bán

Sen và tĩnh vật 3
Đã bán
Sen và tĩnh vật 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 2
Đã bán
Sen và tĩnh vật 2
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Tĩnh vật 2
Đã bán
Tĩnh vật 2
Lụa / 2017 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 1
Đã bán
Sen và tĩnh vật 1
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đua nở
Đã bán
Đua nở
Sơn mài / 2019 / C 55 × R 130
Chiều vàng
Đã bán
Chiều vàng
Acrylic / 2019 / C 80 × R 100
Bình Thuận
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Xóm núi
Đã bán
Xóm núi
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
Địu con
Đã bán
Địu con
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 60
Cánh đồng lúa
Đã bán
Cánh đồng lúa
Tổng hợp / 2017 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Lụa / 2018 / C 42 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Lụa / 2019 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 4
Đã bán
Sen và cá 4
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 3
Đã bán
Sen và cá 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Đã bán
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Sen
Đã bán
Sen
Màu nước / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Xúc cảm hoa
Đã bán
Xúc cảm hoa
Tổng hợp / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Ngày nắng
Đã bán
Ngày nắng
Acrylic / 2019 / C 40 × R 60
Đắk Lắk
Ngày lạnh
Đã bán
Ngày lạnh
Sơn dầu / 2019 / C 45 × R 90
Đắk Lắk
Hồ trên núi
Đã bán
Hồ trên núi
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 130
Đắk Lắk
Đêm đại ngàn
Đã bán
Đêm đại ngàn
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
$652
Bên hồ
Đã bán
Bên hồ
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 140
Đắk Lắk
Huyền Trân công chúa 02
Đã bán
Huyền Trân công chúa 02
Lụa / 2018 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Huyền Trân công chúa 01
Đã bán
Huyền Trân công chúa 01
Lụa / 2018 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Tình sen
Đã bán
Tình sen
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Hà Nội
$435
An Tư công chúa
Đã bán
An Tư công chúa
Lụa / 2018 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
sắc hạ
Đã bán
sắc hạ
Acrylic / 2019 / C 115 × R 115
$587
Khe thác sau bão
Đã bán
Khe thác sau bão
Acrylic / 2019 / C 120 × R 80
$696
Time 3
Đã bán
Time 3
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 80 × R 120
$652
Thủy đình
Đã bán
Thủy đình
Đá / 2018 / C 35 × R 35
Ngôi đình
Đã bán
Ngôi đình
Đá / 2018 / C 35 × R 60
Giếng làng
Đã bán
Giếng làng
Đá / 2018 / C 13 × R 45
Thời gian
Đã bán
Thời gian
Đá / 2014 / C 3000 × R 12000
Sự tiếp nối
Đã bán
Sự tiếp nối
Đá / 2015 / C 3000 × R 6000
Người mây
Đã bán
Người mây
Đá / 2017 / C 60 × R 42
Nắng tháng tư
Đã bán
Nắng tháng tư
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$609
Bản in
Xóm nhỏ
Đã bán
Xóm nhỏ
Lụa / 2019 / C 74 × R 113
Chốn bình yên
Đã bán
Chốn bình yên
Chất liệu mới / 2019 / C 109 × R 79
$870
Bản in
Soi bóng
Đã bán
Soi bóng
Chất liệu mới / 2018 / C 106 × R 76
$739
Bản in
Chiều hạ vắng
Đã bán
Chiều hạ vắng
Chất liệu mới / 2018 / C 60 × R 80
$957
Bản in
Hồn hoa ở lại
Đã bán
Hồn hoa ở lại
Chất liệu mới / 2019 / C 95 × R 70
$826
Bản in
Sáng tinh sương
Đã bán
Sáng tinh sương
Chất liệu mới / 2018 / C 78 × R 108
$739
Bản in
Thoát
Đã bán
Thoát
Chất liệu mới / 2019 / C 95 × R 70
$1,000
Bản in
Sau cơn mưa
Đã bán
Sau cơn mưa
Chất liệu mới / 2018 / C 109 × R 79
$1,000
Bản in
Mùa thu
Đã bán
Mùa thu
Giấy Dó / 2008 / C 70 × R 50
Hà Nội
Lò gạch ở bên kênh
Đã bán
Lò gạch ở bên kênh
Lụa / 2011 / C 76 × R 110
$291
Bản in