Các tác phẩm đã bán

Tàn phai
Đã bán
Tàn phai
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Nhân gian
Đã bán
Nhân gian
Acrylic / 2017 / C 90 × R 120
Mùa nhớ 1
Đã bán
Mùa nhớ 1
Màu nước / 2019 / C 68 × R 114
Em cũng muốn đi học!
Đã bán
Em cũng muốn đi học!
Màu nước / 2019 / C 52 × R 38
$522
Bản in
Mùa thu
Đã bán
Mùa thu
Acrylic / 2019 / C 90 × R 120
Thu về
Đã bán
Thu về
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 60 × R 80
$435
Bản in
Nàng Bi No.4
Đã bán
Nàng Bi No.4
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 80
$652
Bản in
Ven sông
Đã bán
Ven sông
Sơn dầu / 2015 / C 140 × R 110
Nắng ấm
Đã bán
Nắng ấm
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 240
Một mình
Đã bán
Một mình
Sơn dầu / 2016 / C 112 × R 170
Giao mùa
Đã bán
Giao mùa
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 180
Đợi 2
Đã bán
Đợi 2
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 160
Đợi 1
Đã bán
Đợi 1
Sơn dầu / 2017 / C 95 × R 160
Chờ
Đã bán
Chờ
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 60
Mùa thay lá
Đã bán
Mùa thay lá
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60
Bên ô cửa
Đã bán
Bên ô cửa
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$652
Bản in
Nét quê
Đã bán
Nét quê
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Bối rối
Đã bán
Bối rối
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$870
Bản in
Cánh đồng hoa
Đã bán
Cánh đồng hoa
Acrylic / 2019 / C 110 × R 150
Thừa Thiên Huế
Hoa hướng dương
Đã bán
Hoa hướng dương
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Bản in
Thạch Thảo
Đã bán
Thạch Thảo
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Cá trăng
Đã bán
Cá trăng
Acrylic / 2019 / C 90 × R 170
$1,391
Hương xưa
Đã bán
Hương xưa
Sơn trên gỗ / 2018 / C 100 × R 80
Bình Dương
Mùa hè 2
Đã bán
Mùa hè 2
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Sen và tĩnh vật 3
Đã bán
Sen và tĩnh vật 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 2
Đã bán
Sen và tĩnh vật 2
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Tĩnh vật 2
Đã bán
Tĩnh vật 2
Lụa / 2017 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 1
Đã bán
Sen và tĩnh vật 1
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đua nở
Đã bán
Đua nở
Sơn mài / 2019 / C 55 × R 130
Vũ điệu tình sen
Đã bán
Vũ điệu tình sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 70
Hà Nội
$1,087
Chiều vàng
Đã bán
Chiều vàng
Acrylic / 2019 / C 80 × R 100
Bình Thuận
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Xóm núi
Đã bán
Xóm núi
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
Địu con
Đã bán
Địu con
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 60
Cánh đồng lúa
Đã bán
Cánh đồng lúa
Tổng hợp / 2017 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Lụa / 2018 / C 42 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Lụa / 2019 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 4
Đã bán
Sen và cá 4
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế