Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
< 11,500,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Hoa tĩnh vật
Hoa tĩnh vật
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 50
$348
Cho thuêBản in
Đông
Đông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Vô đề 6
Vô đề 6
Giấy Dó / 2018 / C 37 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Hoa đồng tiền
Đã bán
Hoa đồng tiền
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$370
Bản in
Hoa đỗ quyên
Đã bán
Hoa đỗ quyên
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
$391
Bản in
Hoa hướng dương
Đã bán
Hoa hướng dương
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
$370
Bản in
Ghế đá bờ hồ
Ghế đá bờ hồ
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$261
Cho thuêBản in
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Bản in
Xuân
Xuân
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Thiên điểu
Đã bán
Thiên điểu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$391
Bản in
Hạ
Hạ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Vô đề 5
Vô đề 5
Giấy Dó / 2018 / C 41 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Hoa sen
Hoa sen
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 50
$413
Cho thuêBản in
Động
Động
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$348
Cho thuêBản in
Bảo vệ hòa bình
Bảo vệ hòa bình
Bột màu trên giấy / 1985 / C 79 × R 54
Hải Dương
$400
Cho thuê
Hoa chuông
Đã bán
Hoa chuông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
$293
Bản in
Hồng môn
Hồng môn
Sơn mài / 2016 / C 42 × R 60
$478
Cho thuêBản in
Ấm đất Đông Sơn
Ấm đất Đông Sơn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$391
Cho thuêBản in
Vô đề 7
Vô đề 7
Giấy Dó / 2018 / C 37 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Thu
Thu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Đời đời bền vững
Đời đời bền vững
Bột màu trên giấy / 1980 / C 79 × R 54
Hải Dương
$400
Cho thuê
Cách mạng tháng 8
Cách mạng tháng 8
Bột màu trên giấy / 1987 / C 79 × R 54
Hải Dương
$400
Cho thuê
Vô đề 8
Vô đề 8
Giấy Dó / 2018 / C 44.5 × R 59
$304
Cho thuêBản in
Đại nghĩa thắng hung tàn
Đại nghĩa thắng hung tàn
Bột màu trên giấy / 1980 / C 79 × R 54
Hải Dương
$400
Cho thuê
Đêm muộn
Đêm muộn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 60
$370
Cho thuêBản in
Hoa lan Columbus
Hoa lan Columbus
Giấy / 2018 / C 82 × R 60
$52
Bản in
Rắn hồng
Rắn hồng
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Chúm
Đã bán
Chúm
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
$304
Bản in
Vô đề 9
Vô đề 9
Giấy Dó / 2018 / C 44.5 × R 58
$304
Cho thuêBản in
Đêm xuân
Đêm xuân
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 60
$370
Cho thuêBản in