Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
< 11,500,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Hoa ly và những trái táo
Hoa ly và những trái táo
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
$348
Cho thuêBản in
Nắng sớm (Bản in 6/17)
Nắng sớm (Bản in 6/17)
Khắc axit / 2009 / C 13 × R 18
Lạng Sơn
$35
Cho thuê
Thiền
Thiền
In độc bản / 2015 / C 60 × R 40
Lạng Sơn
$152
Cho thuê
Hoa sứ đỏ
Hoa sứ đỏ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Chiều  tà
Chiều tà
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Bến hẹn III (Bản in 6/18)
Bến hẹn III (Bản in 6/18)
Khắc axit / 2009 / C 54 × R 40
Lạng Sơn
$109
Cho thuê
Hoa sứ
Hoa sứ
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 45
Thừa Thiên Huế
$348
Cho thuêBản in
Hoa sơn quỳ
Hoa sơn quỳ
Acrylic / 2018 / C 100 × R 80
Hoa chuối
Hoa chuối
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Tuổi thơ
Tuổi thơ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 60
$261
Cho thuê
Tĩnh vật 7
Tĩnh vật 7
Acrylic / 2015 / C 70 × R 50
Chạng vạng
Chạng vạng
In độc bản / 2015 / C 60 × R 40
Lạng Sơn
$109
Cho thuê
Khi mẹ trở về
Khi mẹ trở về
Acrylic / 2007 / C 50 × R 70
Lạng Sơn
$348
Cho thuê
Tình yêu biển cả (Bản in 3/5)
Tình yêu biển cả (Bản in 3/5)
Khắc gỗ / 2003 / C 50 × R 67
Lạng Sơn
$239
Cho thuê
Chơi trong vườn
Chơi trong vườn
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 90
Tâm sự 2(Bản in5/16)
Tâm sự 2(Bản in5/16)
In thạch bản / 2009 / C 21 × R 30
Lạng Sơn
$35
Cho thuê
Mùa Đại Hồi(Bản in 8/10)
Mùa Đại Hồi(Bản in 8/10)
Khắc gỗ / 2007 / C 50 × R 67
Lạng Sơn
$165
Cho thuê
Hoa lay ơn
Hoa lay ơn
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
Hồng Xuân
Hồng Xuân
Acrylic / 2019 / C 60 × R 40
Hà Nội
$348
SEN SỚM
SEN SỚM
Sơn dầu / 2018 / C 49 × R 58
Đà Nẵng
$435
Lênh đênh (Bản in 4/12)
Lênh đênh (Bản in 4/12)
In thạch bản / 2009 / C 24 × R 34
Lạng Sơn
$52
Cho thuê
Thêu mùa xuân
Thêu mùa xuân
Bột màu trên giấy / 2006 / C 28 × R 39
Lạng Sơn
$174
Cho thuê
Bến hẹn II(Bản in 9/16)
Bến hẹn II(Bản in 9/16)
Khắc axit / 2009 / C 54 × R 40
Lạng Sơn
$109
Cho thuê
Hồng môn
Hồng môn
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Hà Nội Phố
Hà Nội Phố
Acrylic / 2018 / C 70 × R 50
Hà Nội
$435
Đôi bạn
Đôi bạn
Acrylic / 2019 / C 110 × R 80
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
Mưu sinh 1
Mưu sinh 1
In độc bản / 2015 / C 60 × R 40
Lạng Sơn
$109
Cho thuê
Làng tôi
Làng tôi
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$348
Góc quê
Góc quê
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Tĩnh vật 11
Tĩnh vật 11
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Ước mơ
Ước mơ
Acrylic / 2016 / C 60 × R 60
Tĩnh vật 8
Tĩnh vật 8
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Rope1
Rope1
Acrylic / 2019 / C 66 × R 66
$435
Cho thuêBản in
Chiều tà
Chiều tà
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Thả diều
Thả diều
Acrylic / 2018 / C 90 × R 120
Nắng mai
Nắng mai
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
Trưa vắng (bản in 8/9)
Trưa vắng (bản in 8/9)
Khắc gỗ / 2006 / C 50 × R 67
Lạng Sơn
$196
Cho thuê
Hương tháng sáu
Hương tháng sáu
Khắc gỗ / 2019 / C 35 × R 45
Thừa Thiên Huế
$261
Cho thuêBản in
Hoa tháng tư
Hoa tháng tư
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
$391
Đời cây
Đời cây
In độc bản / 2015 / C 40 × R 60
Lạng Sơn
$183
Cho thuê
Sóng
Sóng
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$348
Hoa hướng dương
Hoa hướng dương
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60