Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Phong cảnh 
Sông nước 
×
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Du xuân
Du xuân
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 50
Sớm mai
Sớm mai
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 140
$4,565
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$7,391
Tụ họp
Tụ họp
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 130
$4,043
Ngõ quê
Ngõ quê
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,174
Văn minh lúa nước
Văn minh lúa nước
Sơn mài / 2019 / C 110 × R 90
$4,130
Ngày mới
Ngày mới
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Nắng An Giang
Nắng An Giang
Sơn mài / 2017 / C 40 × R 64
Bến thuyền
Bến thuyền
Sơn mài / 2017 / C 50 × R 100
Nghệ An
$1,457
Đôi bạn vùng cao
Đôi bạn vùng cao
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Hoa dại
Hoa dại
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Nghệ An
$870
Sau cơn mưa
Sau cơn mưa
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 70
Cây đời
Cây đời
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 105
Mùa hè 1
Mùa hè 1
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Hạ Long
Hạ Long
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 150
$3,522
Mùa hoa dã quỳ
Mùa hoa dã quỳ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,043
Nắng hè
Nắng hè
Sơn mài / 2017 / C 45 × R 75
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$5,543
Nét quê 2
Nét quê 2
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Nét quê
Nét quê
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Hoa mẫu đơn
Hoa mẫu đơn
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,435
Người thổi sáo
Người thổi sáo
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 70
$6,043
Mây bay ngang trời
Mây bay ngang trời
Sơn mài / 2015 / C 70 × R 90
Bóng chiều xưa
Bóng chiều xưa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$10,435
Mai Châu ngày mới
Mai Châu ngày mới
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,348
Ký ức ngày Rằm
Ký ức ngày Rằm
Sơn mài / 2013 / C 50 × R 120
$3,000
Xóm chài
Xóm chài
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,609
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 120
Nghệ An
$1,739
Nét quê 3
Nét quê 3
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Nghệ An
$1,435
Dĩ vãng huy hoàng
Dĩ vãng huy hoàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$11,739
Xóm chài ven đô
Xóm chài ven đô
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 160
$5,217
Giấc mơ trưa
Giấc mơ trưa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 140
$1,435
Đường lên Yên Tử
Đường lên Yên Tử
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Dùng dằng quan họ 2
Dùng dằng quan họ 2
Sơn mài / 2019 / C 133 × R 133
$20,130
Rặng cây
Rặng cây
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Bình minh vùng cao
Bình minh vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Cọ xanh
Cọ xanh
Sơn mài / 2019 / C 135 × R 330
$173,913
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$2,000
Phong cảnh làng Đa Sỹ
Phong cảnh làng Đa Sỹ
Sơn mài / 2002 / C 90 × R 110
$10,435
Làng quê ngoại thành
Làng quê ngoại thành
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Nghệ An
$1,217
Bến cũ
Bến cũ
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 100
Nghệ An
$1,457
Thuyền câu
Thuyền câu
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 50
Nghệ An
$478
Vườn xưa
Vườn xưa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 150
$4,043
Sen Tây Hồ
Sen Tây Hồ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 70
Ô Quan Chưởng
Ô Quan Chưởng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$6,522
Điệu múa Rồng Tiên
Điệu múa Rồng Tiên
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 120
$3,000
Ngày mùa
Ngày mùa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$3,913