Artists...
Hội họa 
×
Hoa 
×
Styles...
Sơn mài 
×
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 30
Cuối hạ
Cuối hạ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Sen
Sen
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 70
$783
Cho thuêBản in
Sen trắng
Sen trắng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$1,739
Sen
Sen
Sơn mài / 2019 / C 45 × R 30
Hương Sen đêm
Hương Sen đêm
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 80
Tĩnh vật Sen đào
Tĩnh vật Sen đào
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Hoa Sen trắng
Hoa Sen trắng
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
Cúc họa mi
Cúc họa mi
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
$2,000
Sen Tây Hồ
Đã bán
Sen Tây Hồ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 70
chuyển mùa
chuyển mùa
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 1800
$1,957
Cho thuêBản in
Thoáng qua
Thoáng qua
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Tĩnh vật với hoa Lan
Tĩnh vật với hoa Lan
Sơn mài / 2019 / C 65 × R 100
$1,130
Sen
Sen
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
$2,813
Sức sống 1
Sức sống 1
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 120
$2,252
Mùa hè 2
Đã bán
Mùa hè 2
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
Nghệ An
$1,435
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
Nghệ An
$1,435
Mùa hoa dã quỳ
Mùa hoa dã quỳ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,043
Thiên điểu 3
Thiên điểu 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Hoa đại
Hoa đại
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Hoa layon 2
Hoa layon 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 50
Hương đêm
Hương đêm
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$4,565
thu
thu
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$652
Cho thuêBản in
Một ngày mới
Đã bán
Một ngày mới
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$4,565
Hoa sen 2
Đã bán
Hoa sen 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,826
Mùa hè 1
Đã bán
Mùa hè 1
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Trong vườn
Trong vườn
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 80
$3,522
Hoa chuối rừng
Đã bán
Hoa chuối rừng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 100
$1,826
Hoa layon 1
Hoa layon 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Hoa lan đỏ
Hoa lan đỏ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 40
Sen
Sen
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 80
$561
Cho thuêBản in
Hoa lan vàng
Hoa lan vàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Xương rồng
Xương rồng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 50
Đĩa hoa
Đĩa hoa
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Hoa đêm
Hoa đêm
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 120
$3,522
Hoa mẫu đơn
Hoa mẫu đơn
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,435
Thiên điều 2
Thiên điều 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Hoa đỏ
Hoa đỏ
Sơn mài / 2018 / C 55 × R 45
Xuân về bản
Xuân về bản
Sơn mài / 2012 / C 70 × R 90
Đắk Lắk
$3,043
Sen chiều Hồ Tây
Sen chiều Hồ Tây
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 80
Hoa loa kèn
Hoa loa kèn
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 60
$739
Đua nở
Đã bán
Đua nở
Sơn mài / 2019 / C 55 × R 130