Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Con người 
×
Nhập Phong cách...
Sơn dầu 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hồn nhiên
Đã bán
Hồn nhiên
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội
Trăng mùa hạ
Trăng mùa hạ
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 80
$1,609
Nắng chiều
Nắng chiều
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 70
$435
Nữ thần Saraswati
Nữ thần Saraswati
Sơn dầu / 2019 / C 52 × R 76
$1,000
Chờ
Đã bán
Chờ
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 60
Sân nhà tôi
Sân nhà tôi
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
$391
Cho thuêBản in
The Source of Life
The Source of Life
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 120
$5,217
Cho thuêBản in
Tĩnh
Đã bán
Tĩnh
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 70
Hà Nội
Thánh lễ chiều
Thánh lễ chiều
Sơn dầu / 2017 / C 120 × R 120
$2,000
Đêm nằm mộng biển
Đêm nằm mộng biển
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 60
Vĩnh Long
$2,303
Tuổi 13
Tuổi 13
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Suối tóc Hương Giang
Suối tóc Hương Giang
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Cô bé mặc váy đỏ
Giới thiệu
Cô bé mặc váy đỏ
Sơn dầu / 2019 / C 35 × R 25
Quảng Bình
Bản in
Em gái vùng cao
Em gái vùng cao
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 60
Tóc mây
Tóc mây
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 80
$1,174
THỜI GIAN   . Time
THỜI GIAN . Time
Sơn dầu / 2008 / C 65 × R 90
$1,739
For sale
For sale
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 120
$652
Cho thuêBản in
Thánh nữ
Thánh nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Hai mẹ con
Đã bán
Hai mẹ con
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 40
Hà Nội
Mơ hoa
Mơ hoa
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 50
$522
Miền ký ức
Miền ký ức
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 30
$174
Bản in
Đối thoại
Đối thoại
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 100
Thừa Thiên Huế
$435
Suy tư
Suy tư
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,304
Cảm xúc ẩn giấu
Cảm xúc ẩn giấu
Sơn dầu / 2020 / C 160 × R 120
$2,565
Ngày hạnh phúc #6
Ngày hạnh phúc #6
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 60
$1,304
Cho thuêBản in
Một mình
Đã bán
Một mình
Sơn dầu / 2016 / C 112 × R 170
Đợi 2
Đã bán
Đợi 2
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 160