Triển lãm New Days

39 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Blue space
Blue space
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 176
Nguồn 2
Nguồn 2
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
Em bé Hà Nội
Em bé Hà Nội
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 55
Hai người
Hai người
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 70
Cho thuêBản in
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
Cho thuê
Trăng rằm
Trăng rằm
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 50
Phượng xanh
Phượng xanh
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
Nhịp sống
Nhịp sống
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 180
Chiều đông
Chiều đông
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
Cho thuê
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Bình yên
Bình yên
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 120
Vũ trụ xanh
Vũ trụ xanh
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 90
Cho thuê
Tuổi thơ
Đã bán
Tuổi thơ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Bản in
Sắc tràm
Sắc tràm
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
Thiếu nữ và biển
Thiếu nữ và biển
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
Cho thuê
Vũ điệu của trăng
Vũ điệu của trăng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
Cho thuê
Cô bé H'Mông 1
Cô bé H'Mông 1
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Cho thuê
Em bé Mèo
Em bé Mèo
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Cho thuê
Chùa trăm gian
Chùa trăm gian
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
Cho thuê