Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Thác nước bay
Thác nước bay
Màu bột / 2002 / C 90 × R 60
The Rule (Luật Chơi)
The Rule (Luật Chơi)
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 80 × R 120
Hà Nội
Cho thuêBản in
Hương rừng 2
Hương rừng 2
Acrylic / 2024 / C 50 × R 40
Hưng Yên
Một câu chuyện khác
Một câu chuyện khác
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 60 × R 150
Hà Nội
Cho thuêBản in
Bát  sữa dê
Bát sữa dê
Lụa / 1988 / C 27 × R 41
Bộ tranh 4 bức
Bộ tranh 4 bức
Màu bột / 2007 / C 120 × R 45
Chợ Sìn Hồ
Chợ Sìn Hồ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 120
Gương mặt mùa thi
Gương mặt mùa thi
Lụa / 1985 / C 55 × R 85
Cung đàn xuân
Cung đàn xuân
Sơn dầu / 2024 / C 100 × R 100
Hưng Yên
Xuống núi
Xuống núi
Màu bột / 1980 / C 40 × R 50
Tỏ Tình
Tỏ Tình
Sơn dầu / 2024 / C 80 × R 100
Hưng Yên
Suối đầu bản
Suối đầu bản
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 60
Tổ thêu
Tổ thêu
Lụa / 1980 / C 40 × R 60
Deep
Deep
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 130 × R 50
Hà Nội
Cho thuêBản in
Thu hoạch thóc
Thu hoạch thóc
Lụa / 1992 / C 33 × R 43
Sen 28
Sen 28
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
Vinh quy bái tổ
Vinh quy bái tổ
Lụa / 1982 / C 40 × R 50
Tắm biển
Tắm biển
Màu nước / 1992 / C 40 × R 50
Chân dung- Áo nâu
Chân dung- Áo nâu
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 85
Một sớm bình yên
Một sớm bình yên
Lụa / 2024 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Cho thuê
???
???
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 100 × R 60
Hà Nội
Cho thuêBản in
Cô gái múa
Cô gái múa
Sơn dầu / 2013 / C 80 × R 60