Chọn Nghệ sỹ...
Điêu khắc 
×
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Composite / 2016 / C 90 × R 60
Trâu mẫu tử
Trâu mẫu tử
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 20 × R 25
Cho thuêBản in
Thanh xuân
Thanh xuân
Nhựa PVC / 2021 / C 40 × R 80
Giao điểm
Đã bán
Giao điểm
Khác / 2021 / C 75 × R 85
Mã nguồn
Mã nguồn
Thép / 2020 / C 300 × R 400
Trâu làng
Trâu làng
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 15 × R 10
Cho thuêBản in
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 90 × R 120
Thủy đình
Đã bán
Thủy đình
Đá / 2018 / C 35 × R 35
Khải huyền
Khải huyền
Kim loại / 2020 / C 55 × R 55
Làng sen
Làng sen
Tổng hợp / 2021 / C 115 × R 115
Phôi
Đã bán
Phôi
Khác / 2010 / C 25 × R 55
Hạt giống
Đã bán
Hạt giống
Khác / 2009 / C 30 × R 55
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 120 × R 90
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 90 × R 120
Hạt mùa
Đã bán
Hạt mùa
Đá / 2018 / C 40 × R 50
Nude 66
Đã bán
Nude 66
Gốm / 2016 / C 40 × R 18
Mang cá cho mèo
Mang cá cho mèo
Gốm / 2019 / C 38 × R 90
Bản in
Chuyển động ngầm
Chuyển động ngầm
Gỗ / 2020 / C 600 × R 70
Cội rễ
Cội rễ
Gỗ / 2020 / C 55 × R 55
Phố cây
Phố cây
Đá / 2011 / C 25 × R 50
Âm dương
Âm dương
Gỗ / 2020 / C 25 × R 55
Thông thiên
Thông thiên
Thép mạ / 2020 / C 70 × R 40
Mèo 1
Đã bán
Mèo 1
Gốm / 2019 / C 30 × R 30
Bản in
Trầm tích
Trầm tích
Gỗ / 2020 / C 55 × R 55
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 120 × R 90
Chuột chúa
Đã bán
Chuột chúa
Gốm / 2020 / C 30 × R 43
Bản in
022022
022022
Đá / 2022 / C 72 × R 86
012022
012022
Đá / 2022 / C 62 × R 78
Con dê 11
Đã bán
Con dê 11
Gốm / 2015 / C 36 × R 26
Bản in
Phố
Phố
Đá / 2011 / C 20 × R 38