Artists...
Types...
Themes...
Styles...
sơn mài trên gỗ 
×
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Ngày xuân
Ngày xuân
Sơn mài / 2022 / C 50 × R 70
Trâu làng
Trâu làng
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 15 × R 10
Cho thuêBản in
Tĩnh Lặng
Tĩnh Lặng
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 180
Cho thuê
Chị em
Chị em
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 70
Cho thuêBản in
Không Tên #1
Đã bán
Không Tên #1
Sơn mài / 2022 / C 82 × R 122
Bản in
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Xuân Tây Bắc
Xuân Tây Bắc
sơn mài trên gỗ / 2023 / C 90 × R 150
Cho thuê
Chiều Quê
Chiều Quê
sơn mài trên gỗ / 2023 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Không Tên #4
Đã bán
Không Tên #4
Sơn mài / 2022 / C 122 × R 122
Bản in
Trâu mẫu tử
Trâu mẫu tử
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 20 × R 25
Cho thuêBản in
ĐỎ
ĐỎ
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 80 × R 120
Cho thuê
Không Tên #2
Đã bán
Không Tên #2
Sơn mài / 2022 / C 81 × R 122
Bản in
Không Tên #3
Đã bán
Không Tên #3
Sơn mài / 2022 / C 81 × R 122
Bản in
Rừng Già
Rừng Già
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 180
Cho thuê
Phố Vào Thu
Phố Vào Thu
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Hoàng Hôn Đỏ
Hoàng Hôn Đỏ
sơn mài trên gỗ / 2023 / C 80 × R 120
Cho thuê
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2024 / C 105 × R 80
Hà Nội
Bản in
Chiều Tây Bắc
Chiều Tây Bắc
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 100
Cho thuê
hương phù sa
hương phù sa
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 60 × R 100
Cao Bằng
Không Tên #5
Đã bán
Không Tên #5
Sơn mài / 2022 / C 122 × R 122
Bản in
Điểm trang
Điểm trang
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Đường về làng
Đường về làng
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Hoa súng trắng
Hoa súng trắng
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Thoát tục
Đã bán
Thoát tục
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 90 × R 120
Hà Nội
Bản in