Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Acrylic / 2023
  • C 60 × R 60 × S 3 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
470
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: People
Phong cách: contemporary
Chất liệu: Acrylic

Artist information

Works by the same artist

Đã bán
Acrylic / 2023 / C 70 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2023 / C 70 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in

Works of the same type

Acrylic / 1992 / C 40 × R 50
Cho thuê
Acrylic / 1992 / C 40 × R 50
Cho thuê
Đã bán
Acrylic / 2023 / C 70 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.