Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Đương đại 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Tắm biển
Tắm biển
Màu nước / 1992 / C 40 × R 50
Chở che
Chở che
Acrylic / 2023 / C 90 × R 60
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Hắc mã
Hắc mã
Acrylic / 2024 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Cùng nhau
Cùng nhau
Acrylic / 2023 / C 90 × R 60
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Hoa Tháng Tư
Hoa Tháng Tư
Sơn dầu / 2024 / C 90 × R 70
Hưng Yên
Thu vàng mấy độ.
Thu vàng mấy độ.
Sơn dầu / 2023 / C 120 × R 120
Hà Nội
Mùa lựu
Mùa lựu
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Hưng Yên
Hương rừng 2
Hương rừng 2
Acrylic / 2024 / C 50 × R 40
Hưng Yên
Những ngôi nhà
Những ngôi nhà
Acrylic / 2023 / C 60 × R 90
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Bạch liên hoa
Bạch liên hoa
Sơn dầu / 2024 / C 80 × R 100
Hưng Yên
Ngựa qua suối
Ngựa qua suối
Acrylic / 2024 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Tà xùa
Tà xùa
Acrylic trên lụa / 2023 / C 60 × R 80
Hà Nội
Cho thuêBản in
Khối Vuông
Khối Vuông
Acrylic / 2024 / C 100 × R 160
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tỏ Tình
Tỏ Tình
Sơn dầu / 2024 / C 80 × R 100
Hưng Yên
???
???
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 100 × R 60
Hà Nội
Cho thuêBản in
Cung đàn xuân
Cung đàn xuân
Sơn dầu / 2024 / C 100 × R 100
Hưng Yên
Vũ điệu dưới sen
Vũ điệu dưới sen
Acrylic / 2024 / C 60 × R 80
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Yên bình
Yên bình
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Hưng Yên
Trái Ngọt
Trái Ngọt
Sơn dầu / 2024 / C 60 × R 80
Hưng Yên
Giải Thoát
Giải Thoát
Sơn dầu / 2024 / C 100 × R 100
Hưng Yên
Mùa Hoa 3
Mùa Hoa 3
Sơn dầu / 2024 / C 60 × R 80
Hưng Yên
Gương mặt mùa thi
Gương mặt mùa thi
Lụa / 1985 / C 55 × R 85
Tà xùa
Tà xùa
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Hà Nội
Cho thuêBản in
Gia Đình
Gia Đình
Acrylic / 2024 / C 90 × R 70
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Hương cúc
Hương cúc
Acrylic / 2023 / C 50 × R 78
Hưng Yên
Hương Sen
Hương Sen
Acrylic / 2023 / C 90 × R 60
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Xuân Hồng
Đã bán
Xuân Hồng
Acrylic / 2024 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Giao mùa
Đã bán
Giao mùa
Sơn dầu / 2023 / C 60 × R 60
Hà Nội
Mùa
Mùa
Acrylic / 2024 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Duyên Chèo 2
Duyên Chèo 2
Sơn dầu / 2024 / C 60 × R 80
Hưng Yên
Hương Đêm
Hương Đêm
Acrylic / 2023 / C 90 × R 60
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2024 / C 105 × R 80
Hà Nội
Bản in
Chiều Buông
Chiều Buông
Acrylic / 2023 / C 60 × R 90
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Tiếng Khèn Mông
Tiếng Khèn Mông
Acrylic / 2024 / C 50 × R 70
Hưng Yên
Bát  sữa dê
Bát sữa dê
Lụa / 1988 / C 27 × R 41
Mưu sinh
Mưu sinh
Sơn dầu / 2024 / C 80 × R 100
Hưng Yên
Mùa thu vàng
Đã bán
Mùa thu vàng
Sơn dầu / 2023 / C 120 × R 120
Hà Nội
Bóng mùa thu
Bóng mùa thu
Sơn dầu / 2023 / C 56 × R 56
Hà Nội
Vấn vương
Vấn vương
Acrylic / 2024 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Thu hoạch thóc
Thu hoạch thóc
Lụa / 1992 / C 33 × R 43