Đám rước 46.14
Đám rước 46.14
Acrylic / 2014 / C 115 × R 147
Bướm đa tình
Thế giới bí ẩn 2
Hồng Liên
Chớm thu
Một ngày mới
Sen 2
Miếng trầu là đầu câu chuyện 7
Hạ Khúc
Mặt suy tư
Sen 3
Ngưu Nhàn
Hồng Vàng
Bướm
Gọi Xuân về
Hiệu ứng cánh bướm No1
Lặng 3
Người chiến thắng 2
Mùa mưa 2
Đêm huyền diệu
Hoa dại bên hàng thép gai
Chuồn Chuồn Ngô
Ve Sầu Mùa Hạ
Tình
Mơ biển
Thao Thức
Đàn bướm
Ao sen
Trừu tượng 21
Tuổi thanh xuân
Còn chút gì để nhớ
Cá biển 2
Sen nở muộn
câu chuyện vùng cao
Mong manh.
Hy Vọng
Già
Hồng Chín
PHỤNG ĐIỆP
Nàng Sen 1