Đường về
Đường về
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Cô gái áo dài đỏ
Nguồn năng lượng đỏ
Ký ức
Phố cũ
Trục vũ trụ
Cảm xúc huyết núi sông (1)
Tóc đỏ 8
Rose
Dream in the Red
Nude 27.19
Gia đình là số một
VÙNG TRŨNG
Nude 2
Sen Trong Bóng Tối
Hoa xuân
Hoa chuối 2
Ngõ 77.15
Nude - 2020
Định
Trong vườn 2
Giọt nước cuối cùng
Cảm xúc huyết núi sông 2
BỈ NGẠN
Hoa lan đỏ
Nắng trưa
Niềm hạnh phúc
Hoa phù dung 1
Nhà
ĐÔI BẠN
Ranh giới bất tử