Mùa quả chín
Mùa quả chín
Acrylic / 2022 / C 50 × R 50
Hưng Yên
Ngày thu
Dưới Nắng Xuân
Sen cuối mùa 2
Liên hoa
Cẩm Tú Cầu
Hương sen
Sen Hồng
Nắng xuân
Sen hồng
Sắc hương
Nắng vùng cao 6
Hoa tháng 3
Bình an
chiều Thu
Làng Là Tháng 3
Cơn Mưa
Bóng chiều thảo nguyên
Lời yêu
Dưới mưa
VƯỜN XUÂN
Đón nắng Thu
Chốn bình yên 3
Nắng tháng 3 Tây nguyên
Sớm bình yên
Miền biển xanh
Chùa Một cột
Những cánh hoa trắng
Nắng sớm
Dòng Sông Yên Bình
Sức sống mãnh liệt