Hồng nở trong nắng
Hồng nở trong nắng
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Hoa hướng dương
Easter Lilies
Hoa Thược Dược
Thuỷ tiên
Những Đoá Sen Xanh
Tháng tư
Tinh khôi
Hoa lan
Bình Hoa Sen
An Nhiên No.3
Nhuỵ
Hoa 4
Tĩnh vật hồng vàng
Hoa mẫu đơn
Lan huệ
Hoa Loa Kèn
Xuân tàn
Anh đào (sắc xuân)
Cúc hoa mi
Hoa Xuyến Chi
Hoa Tết
Bình Yên
Hoa ổi
Như những mùa hoa
Sự hoà hợp
Tĩnh vật hương sắc
Tĩnh vật
Lan catliya
hoa Lan huệ
Nắng xuân