Hà Nội
  • Oil / 2022
  • C 95 × R 45 × S 2 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
265
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: Minority people
Phong cách: Fine Art
Chất liệu: Oil

Artist information

Works by the same artist

Lacquer / 2021 / C 40 × R 80
Hà Nội
Oil / 2022 / C 95 × R 45
Hà Nội
Wood / 2022 / C 80 × R 80
Hà Nội
Cho thuê
Oil / 2020 / C 55 × R 100
Hà Nội

Works of the same type

Oil / 2022 / C 91 × R 61
Hải Phòng
Oil / 2022 / C 95 × R 45
Hà Nội
Oil / 2022 / C 50 × R 60
Đã bán
Oil / 2021 / C 100 × R 80
Hà Nội

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.