Chọn Nghệ sỹ...
Sculpture 
×
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Stone / 2019 / C 25 × R 42
$4,348
Stone / 2011 / C 25 × R 50
$5,870
Đã bán
Stone / 2018 / C 35 × R 35
Stone / 2018 / C 28 × R 40
$4,348
Stone / 2013 / C 18 × R 25
$2,870
Silkworm 3
Silkworm 3
Ceramic / 2017 / C 25 × R 65
$870
Stone / 2010 / C 42 × R 180
$15,000
Behind a Hero
Behind a Hero
Composite / 2016 / C 35 × R 65
$3,478
Cho thuê
Stone / 2010 / C 30 × R 42
$4,348
Stone / 2014 / C 55 × R 45
$7,391
Đã bán
Stone / 2018 / C 13 × R 45
Giới thiệu
Stone / 2018 / C 40 × R 50
Stone / 2011 / C 20 × R 38
$2,870
Đã bán
Stone / 2014 / C 3000 × R 12000
Stone / 2016 / C 40 × R 90
$7,391
Đã bán
Stone / 2014 / C 25 × R 100
Đã bán
Stone / 2017 / C 60 × R 42
Bring fish to cats
Bring fish to cats
Ceramic / 2019 / C 38 × R 90
$870
Bản in
Giới thiệu
/ 2019 / C 30 × R 36
Cat 1
Cat 1
Ceramic / 2019 / C 30 × R 30
$348
Bản in
Cover
Cover
Composite / 2013 / C 60 × R 40
$3,174
Leading mouse
Leading mouse
Ceramic / 2020 / C 30 × R 43
$522
Bản in
Đã bán
Stone / 2015 / C 3000 × R 6000
Stone / 2013 / C 40 × R 15
$2,870
Đã bán
Stone / 2018 / C 35 × R 60
Silkworm 4
Silkworm 4
Ceramic / 2017 / C 60 × R 35
$870
Giới thiệu
/ 2018 / C 20 × R 32
Stone / 2019 / C 50 × R 50
$7,391
When staying awake
When staying awake
Composite / 2016 / C 3 × R 120
$3,957
Cho thuê
Goat 11
Goat 11
Ceramic / 2015 / C 36 × R 26
$348
Bản in
Nude 66
Nude 66
Ceramic / 2016 / C 40 × R 18
$348
Aluminium / 2008 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
$1,087
Cho thuêBản in
Stone / 2018 / C 18 × R 40
$4,348
Stone / 2013 / C 20 × R 20
$2,870
Silkworm 1
Silkworm 1
Ceramic / 2017 / C 30 × R 70
$870
The Shadow
The Shadow
Composite / 2016 / C 90 × R 90
$3,478
Cho thuê