Chọn Nghệ sỹ...
Điêu khắc 
×
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Lối vào
Lối vào
Đá / 2013 / C 20 × R 20
Sự tiếp nối
Đã bán
Sự tiếp nối
Đá / 2015 / C 3000 × R 6000
Ngôi đình
Đã bán
Ngôi đình
Đá / 2018 / C 35 × R 60
Trâu mẫu tử
Trâu mẫu tử
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 20 × R 25
Cho thuêBản in
Nội tại
Nội tại
Nhôm / 2008 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Vỏ bọc
Vỏ bọc
Composite / 2013 / C 60 × R 40
THIỀN
THIỀN
Đồng / 1997 / C 19 × R 24
Trâu làng
Trâu làng
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 15 × R 10
Cho thuêBản in
Phố cây
Phố cây
Đá / 2011 / C 25 × R 50
Nàng Tằm 3
Nàng Tằm 3
Gốm / 2017 / C 25 × R 65
Hạt mùa 2
Hạt mùa 2
Đá / 2018 / C 18 × R 40
Phố 2
Phố 2
Đá / 2010 / C 42 × R 180
Cổng
Cổng
Đá / 2014 / C 55 × R 45
Mèo 1
Mèo 1
Gốm / 2019 / C 30 × R 30
Bản in
Hạt mùa
Đã bán
Hạt mùa
Đá / 2018 / C 40 × R 50
Làng sen
Làng sen
Tổng hợp / 2021 / C 115 × R 115
HẠT MẦM
HẠT MẦM
Đồng / 1997 / C 25 × R 23
Nude 66
Nude 66
Gốm / 2016 / C 40 × R 18
Cái Bóng
Cái Bóng
Composite / 2016 / C 90 × R 90
Cho thuê
Giếng làng
Đã bán
Giếng làng
Đá / 2018 / C 13 × R 45
Người mây
Đã bán
Người mây
Đá / 2017 / C 60 × R 42
Hợp
Hợp
Đá / 2013 / C 40 × R 15
Phía sau người hùng
Phía sau người hùng
Composite / 2016 / C 35 × R 65
Cho thuê
Chuyển
Chuyển
Đá / 2010 / C 30 × R 42
Mang cá cho mèo
Mang cá cho mèo
Gốm / 2019 / C 38 × R 90
Bản in
Thời gian
Đã bán
Thời gian
Đá / 2014 / C 3000 × R 12000
NỤ HÔN
NỤ HÔN
Đồng / 1997 / C 28 × R 15
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Composite / 2016 / C 90 × R 60
Con dê 11
Con dê 11
Gốm / 2015 / C 36 × R 26
Bản in
Phía dưới
Phía dưới
Đá / 2013 / C 18 × R 25
Nàng Tằm 4
Nàng Tằm 4
Gốm / 2017 / C 60 × R 35
Thủy đình
Đã bán
Thủy đình
Đá / 2018 / C 35 × R 35
Ngôi đình 2
Ngôi đình 2
Đá / 2019 / C 25 × R 42
Nhà mây
Nhà mây
Đá / 2018 / C 28 × R 40
Chuột chúa
Chuột chúa
Gốm / 2020 / C 30 × R 43
Bản in
Khi tỉnh thức
Khi tỉnh thức
Composite / 2016 / C 3 × R 120
Cho thuê
Shopping
Shopping
Composite / 2012 / C 170 × R 170
CỬA BIỂN
CỬA BIỂN
Đồng / 1998 / C 36 × R 20
NGẪM
NGẪM
Đồng / 1997 / C 17 × R 30
Phố cây
Phố cây
Đá / 2016 / C 40 × R 90
Phố
Phố
Đá / 2011 / C 20 × R 38
Người mây 2
Người mây 2
Đá / 2019 / C 50 × R 50
Nàng Tằm 1
Nàng Tằm 1
Gốm / 2017 / C 30 × R 70