Chọn Nghệ sỹ...
Điêu khắc 
×
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Nàng Tằm 3
Nàng Tằm 3
Gốm / 2017 / C 25 × R 65
$870
Phía sau người hùng
Phía sau người hùng
Composite / 2016 / C 35 × R 65
$3,478
Cho thuê
Nội tại
Nội tại
Nhôm / 2008 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
$1,087
Cho thuêBản in
Khi tỉnh thức
Khi tỉnh thức
Composite / 2016 / C 3 × R 120
$3,957
Cho thuê
Nàng Tằm 1
Nàng Tằm 1
Gốm / 2017 / C 30 × R 70
$870
Vỏ bọc
Vỏ bọc
Composite / 2013 / C 60 × R 40
$3,174
Cái Bóng
Cái Bóng
Composite / 2016 / C 90 × R 90
$3,478
Cho thuê
Nàng Tằm 4
Nàng Tằm 4
Gốm / 2017 / C 60 × R 35
$870