Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Một mình
Đã bán
Một mình
Sơn dầu / 2016 / C 112 × R 170
Đợi 2
Đã bán
Đợi 2
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 160
Đêm bình yên
Đêm bình yên
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$870
Bản in
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
Nghệ An
$1,435
Buổi sáng bình yên
Buổi sáng bình yên
Acrylic / 2019 / C 68 × R 128
Bên ô cửa
Đã bán
Bên ô cửa
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$652
Bản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
Nghệ An
$1,435
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$1,043
Con đường xưa
Con đường xưa
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 140
$870
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 120
Nghệ An
$1,739
Nét quê 2
Nét quê 2
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Thuyền câu
Thuyền câu
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 50
Nghệ An
$478
Mùa thay lá
Đã bán
Mùa thay lá
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60
Xóm chài
Xóm chài
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,609
Nét quê
Nét quê
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Đợi 1
Đã bán
Đợi 1
Sơn dầu / 2017 / C 95 × R 160
Ngõ quê
Ngõ quê
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,174
Ngày mới
Ngày mới
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Mơ hoa
Mơ hoa
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 50
$522
Mùa hoa dã quỳ
Mùa hoa dã quỳ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,043
Miền ký ức
Miền ký ức
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 140
$870
Dốc phố
Dốc phố
Sơn dầu / 2018 / C 120 × R 80
$870
Nữ thần Saraswati
Nữ thần Saraswati
Sơn dầu / 2019 / C 52 × R 76
$1,000
Mai Châu ngày mới
Mai Châu ngày mới
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,348
Rặng cây
Rặng cây
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Trường xưa
Trường xưa
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
$652
Bản in
Nét quê 3
Nét quê 3
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Nghệ An
$1,435
Chờ
Đã bán
Chờ
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 60
Giao mùa
Đã bán
Giao mùa
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 180