Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Chân dung 16
Chân dung 16
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,674
Chân dung 03
Chân dung 03
Acrylic / 2019 / C 100 × R 80
$1,783
Chân dung 02
Chân dung 02
Acrylic / 2019 / C 100 × R 80
$1,674
Mùa dâu chín
Đã bán
Mùa dâu chín
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Giọt máu
Giọt máu
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
$435
Cho thuêBản in
Chân dung 05
Chân dung 05
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,630
Không đề
Không đề
Acrylic / 2019 / C 120 × R 80
$2,500
Chân dung 06
Chân dung 06
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,630
Hình-bóng & Tiếng- vọng
Hình-bóng & Tiếng- vọng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
$609
Cho thuêBản in
Mùa điều chín
Mùa điều chín
Acrylic / 2020 / C 160 × R 120
$1,217
Chân dung 17
Chân dung 17
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$1,391
Giấc mơ thiếu thời
Giấc mơ thiếu thời
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
$609
Cho thuêBản in
Chân dung 07
Chân dung 07
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,674
Atb No2
Atb No2
Acrylic / 2020 / C 68 × R 50
$609
Cho thuêBản in
Hai thiếu nữ
Hai thiếu nữ
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,391
Trưa nắng
Trưa nắng
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Hà Nội
$870
Cho thuê
Phong cảnh tím
Phong cảnh tím
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$239
Đường Cong
Đường Cong
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
$2,239
Chiều trong vườn
Chiều trong vườn
Acrylic / 2019 / C 80 × R 100
$391
Giấc mơ
Giấc mơ
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
$304
Cho thuêBản in
Chân dung 11
Chân dung 11
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$1,109
Không đề 1
Đã bán
Không đề 1
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Bản in
Mùa sen
Đã bán
Mùa sen
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Chân dung 13
Chân dung 13
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$826
Bến 1
Giới thiệu
Bến 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơn giông trên biển 1
Cơn giông trên biển 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
$304
Cho thuê
Chân dung 12
Chân dung 12
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$826
Cơn giông trên biển 2
Cơn giông trên biển 2
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
$304
Cho thuê
Chân dung 14
Chân dung 14
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$935
Nàng thơ của âm nhạc
Nàng thơ của âm nhạc
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
$609
Cho thuêBản in
Thuyền tình
Thuyền tình
Màu nước / 2020 / C 30 × R 40
$109
Cho thuêBản in
Bến 2
Giới thiệu
Bến 2
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2015 / C 100 × R 75
$4,783
Mùa dưa chín
Mùa dưa chín
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$239
Ngày màu xanh
Ngày màu xanh
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
$2,783
Chân dung 04
Chân dung 04
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,674
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Ngày màu hồng
Ngày màu hồng
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
$2,239
Chân dung 15
Chân dung 15
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$2,000
Ngày màu tím
Ngày màu tím
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
$2,239
Bình yên bản nhỏ
Bình yên bản nhỏ
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
$109
Chân dung 10
Chân dung 10
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$1,109
Phơi lưới
Phơi lưới
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
$5,391
Nàng mây
Nàng mây
Acrylic / 2020 / C 65 × R 90
$957
Cho thuêBản in
Chân dung 09
Chân dung 09
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$935
Chân dung 01
Chân dung 01
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,674
Chân dung 08
Chân dung 08
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,630