Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Một sớm bình yên
Một sớm bình yên
Lụa / 2024 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Cho thuê
Vinh quy bái tổ
Vinh quy bái tổ
Lụa / 1982 / C 40 × R 50
Một câu chuyện khác
Một câu chuyện khác
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 60 × R 150
Hà Nội
Cho thuêBản in
Chân dung- Áo nâu
Chân dung- Áo nâu
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 85
Tắm biển
Tắm biển
Màu nước / 1992 / C 40 × R 50
???
???
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 100 × R 60
Hà Nội
Cho thuêBản in
Cung đàn xuân
Cung đàn xuân
Sơn dầu / 2024 / C 100 × R 100
Hưng Yên
Deep
Deep
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 130 × R 50
Hà Nội
Cho thuêBản in
Chợ Sìn Hồ
Chợ Sìn Hồ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 120
Bát  sữa dê
Bát sữa dê
Lụa / 1988 / C 27 × R 41
Thu hoạch thóc
Thu hoạch thóc
Lụa / 1992 / C 33 × R 43
Hương rừng 2
Hương rừng 2
Acrylic / 2024 / C 50 × R 40
Hưng Yên
Xuống núi
Xuống núi
Màu bột / 1980 / C 40 × R 50
Sen 28
Sen 28
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
The Rule (Luật Chơi)
The Rule (Luật Chơi)
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 80 × R 120
Hà Nội
Cho thuêBản in
Suối đầu bản
Suối đầu bản
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 60
Bộ tranh 4 bức
Bộ tranh 4 bức
Màu bột / 2007 / C 120 × R 45
Tổ thêu
Tổ thêu
Lụa / 1980 / C 40 × R 60
Cô gái múa
Cô gái múa
Sơn dầu / 2013 / C 80 × R 60
Gương mặt mùa thi
Gương mặt mùa thi
Lụa / 1985 / C 55 × R 85
Sơn Tra mùa áo mới
Sơn Tra mùa áo mới
Sơn mài / 2024 / C 120 × R 80
Tỏ Tình
Tỏ Tình
Sơn dầu / 2024 / C 80 × R 100
Hưng Yên