Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Sen 28
Sen 28
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
Chiều Buông
Chiều Buông
Acrylic / 2023 / C 60 × R 90
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Ngày Nắng
Ngày Nắng
Acrylic / 2024 / C 60 × R 100
Cho thuêBản in
Duyên Chèo 2
Duyên Chèo 2
Sơn dầu / 2024 / C 60 × R 80
Hưng Yên
Vấn vương
Vấn vương
Acrylic / 2024 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Chiều buông
Chiều buông
Acrylic / 2023 / C 60 × R 90
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Đợi
Đợi
Acrylic / 2023 / C 90 × R 60
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Thu Nắng
Thu Nắng
Acrylic / 2023 / C 80 × R 160
Cho thuêBản in
Xuống núi
Xuống núi
Màu bột / 1980 / C 40 × R 50
Gầm trời
Gầm trời
Acrylic / 2024 / C 50 × R 70
Bản in
Thu hoạch thóc
Thu hoạch thóc
Lụa / 1992 / C 33 × R 43
Một sớm bình yên
Một sớm bình yên
Lụa / 2024 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Cho thuê
Vinh quy bái tổ
Vinh quy bái tổ
Lụa / 1982 / C 40 × R 50
Giải Thoát
Giải Thoát
Sơn dầu / 2024 / C 100 × R 100
Hưng Yên
Chân dung- Áo nâu
Chân dung- Áo nâu
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 85
Sen #30
Sen #30
Sơn dầu trên Toan / 2024 / C 60 × R 60
Cho thuêBản in
Những ngôi nhà
Những ngôi nhà
Acrylic / 2023 / C 60 × R 90
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Sơn Tra mùa áo mới
Sơn Tra mùa áo mới
Sơn mài / 2024 / C 120 × R 80
Chiềubuông
Chiềubuông
Acrylic / 2024 / C 90 × R 180
Quảng Trị
Nắng Chiều
Nắng Chiều
Acrylic / 2024 / C 100 × R 80
Cho thuêBản in
Hương Đêm
Hương Đêm
Acrylic / 2023 / C 90 × R 60
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Bát  sữa dê
Bát sữa dê
Lụa / 1988 / C 27 × R 41
Một Thoáng Sen
Một Thoáng Sen
Màu nước / 2024 / C 80 × R 60
Khối Vuông
Khối Vuông
Acrylic / 2024 / C 100 × R 160
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Hương Sen
Hương Sen
Acrylic / 2023 / C 90 × R 60
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Tổ thêu
Tổ thêu
Lụa / 1980 / C 40 × R 60
Ngựa qua suối
Ngựa qua suối
Acrylic / 2024 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Gương mặt mùa thi
Gương mặt mùa thi
Lụa / 1985 / C 55 × R 85
Mùa Hoa 3
Mùa Hoa 3
Sơn dầu / 2024 / C 60 × R 80
Hưng Yên
NhiệmMàu
NhiệmMàu
Sơn dầu / 2022 / C 300 × R 480
Kiên Giang
Hoa Tháng Tư
Hoa Tháng Tư
Sơn dầu / 2024 / C 90 × R 70
Hưng Yên
Bộ tranh 4 bức
Bộ tranh 4 bức
Màu bột / 2007 / C 120 × R 45
Cùng nhau
Cùng nhau
Acrylic / 2023 / C 90 × R 60
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Hắc mã
Hắc mã
Acrylic / 2024 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Trái Ngọt
Trái Ngọt
Sơn dầu / 2024 / C 60 × R 80
Hưng Yên
Chở che
Chở che
Acrylic / 2023 / C 90 × R 60
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Tỏ Tình
Tỏ Tình
Sơn dầu / 2024 / C 80 × R 100
Hưng Yên