Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Lọ hoa đào
Lọ hoa đào
Acrylic / 2022 / C 80 × R 70
Ngày hè
Ngày hè
Acrylic / 2022 / C 100 × R 187
Nắng xuân vùng cao
Nắng xuân vùng cao
Acrylic / 2022 / C 80 × R 70
Lọ hồng trắng
Lọ hồng trắng
Acrylic / 2022 / C 50 × R 40
Mùa xuân
Mùa xuân
Acrylic / 2022 / C 80 × R 110
Dưới bóng cây
Dưới bóng cây
Acrylic / 2023 / C 45 × R 60
Hoa của núi
Hoa của núi
Acrylic / 2023 / C 90 × R 120
12 con giáp
12 con giáp
Acrylic / 2022 / C 80 × R 110
Nắng vùng cao 6
Nắng vùng cao 6
Acrylic / 2022 / C 40 × R 50
Thu vàng mọng
Thu vàng mọng
Sơn dầu / 2022 / C 60 × R 70
CHIỀU ĐÔNG
CHIỀU ĐÔNG
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 100
Bản in
Hoa nắng
Đã bán
Hoa nắng
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 80
Nắng vùng cao
Nắng vùng cao
Acrylic / 2022 / C 40 × R 50
Phố hoa
Phố hoa
Acrylic / 2023 / C 41 × R 36
Lọ hoa bưởi
Lọ hoa bưởi
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Phong cảnh ở Lao Xa
Phong cảnh ở Lao Xa
Sơn dầu / 2023 / C 75 × R 90
Hải Phòng
Lọ xuyến chi
Lọ xuyến chi
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Vườn xuân 2
Vườn xuân 2
Sơn dầu / 2023 / C 50 × R 70
Nhà em vùng cao
Nhà em vùng cao
Sơn dầu / 2022 / C 70 × R 90
Nắng vùng cao 3
Nắng vùng cao 3
Acrylic / 2022 / C 40 × R 50
Nắng vùng cao
Nắng vùng cao
Acrylic / 2022 / C 40 × R 50
TRINH NỮ CHIỀU
TRINH NỮ CHIỀU
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 70 × R 140
Bản in
Ánh sáng cát tường
Ánh sáng cát tường
Acrylic / 2023 / C 150 × R 300
Hạnh phúc
Hạnh phúc
Acrylic / 2022 / C 90 × R 120
Phong cảnh
Phong cảnh
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 120
Hải Phòng
Phong cảnh vùng cao
Phong cảnh vùng cao
Sơn dầu / 2023 / C 75 × R 90
Hải Phòng
Hạ vàng
Đã bán
Hạ vàng
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 100
BUỔI TRƯA Ở CAO BẰNG
BUỔI TRƯA Ở CAO BẰNG
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 120
Bản in
Xuân nhâm dần
Xuân nhâm dần
Acrylic / 2022 / C 80 × R 110
trưa vắng
trưa vắng
Sơn dầu trên Toan / 2023 / C 80 × R 100
Cao Bằng
Ban công - chiều
Ban công - chiều
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 60
Vườn xuân
Vườn xuân
Sơn dầu / 2023 / C 50 × R 70
Nắng vùng cao 4
Nắng vùng cao 4
Acrylic / 2022 / C 40 × R 50
Ngày nắng về
Ngày nắng về
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 80
Hà Nội
Đợi mẹ
Đợi mẹ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 45
Nắng vùng cao 5
Nắng vùng cao 5
Acrylic / 2022 / C 40 × R 50
Hạ vàng II
Hạ vàng II
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 100
Hương bưởi
Hương bưởi
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Hưng Yên
Cho thuêBản in
Đấu vật
Đấu vật
Acrylic / 2023 / C 80 × R 100
Lọ cúc chi
Lọ cúc chi
Acrylic / 2022 / C 70 × R 80
SÔNG VẮNG
SÔNG VẮNG
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 160
Bản in