Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Nắng chiều
Nắng chiều
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 100
$1,174
Biển hát chiều nay
Đã bán
Biển hát chiều nay
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 160
Bản in
Hoa 3
Hoa 3
Màu bột / 2015 / C 45 × R 45
Thái Nguyên
$109
Chiều vàng
Chiều vàng
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 150
$1,739
Vườn hồng
Vườn hồng
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 45 × R 55
$522
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
$12,087
Ao quê
Ao quê
Bột màu trên giấy / 2016 / C 42 × R 58
Thái Nguyên
$130
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Sơn mài / 2009 / C 130 × R 100
Quê nhà bạn
Quê nhà bạn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$1,957
Gió thu
Gió thu
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 120
$1,000
Bản Sapa
Bản Sapa
Bột màu trên giấy / 2017 / C 50 × R 70
Thái Nguyên
$130
Phút nghỉ ngơi
Phút nghỉ ngơi
Sơn mài / 2011 / C 100 × R 100
$7,559
Tân cảng tia sáng xanh
Tân cảng tia sáng xanh
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
$348
Cho thuêBản in
Lối xưa
Lối xưa
Sơn mài / 2010 / C 150 × R 80
$9,065
Hoa 2
Hoa 2
Màu nước / 2014 / C 33 × R 50
Thái Nguyên
$109
Xương rồng
Xương rồng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 50
Trên cạn
Trên cạn
Sơn mài / 2009 / C 90 × R 120
$9,087
Thiên điểu 3
Thiên điểu 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Hoa bên cửa sổ
Hoa bên cửa sổ
Acrylic / 2015 / C 40 × R 40
Thái Nguyên
$109
Thiên địa nhân
Thiên địa nhân
Sơn mài / 2019 / C 372 × R 255
$136,043
Nhà ven sông 2
Nhà ven sông 2
Sơn mài / 2011 / C 80 × R 150
$7,043
Nắng sớm
Nắng sớm
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 110 × R 130
$1,391
Mùa thu thay áo
Mùa thu thay áo
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 360
$45,435
Nguồn gốc
Nguồn gốc
Sơn mài / 2018 / C 150 × R 72
$7,559
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$522
Mùa thu
Mùa thu
Sơn mài / 2011 / C 111 × R 56
$5,043
Hoa layon 2
Hoa layon 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 50
Hoa 1
Hoa 1
Acrylic / 2014 / C 40 × R 40
Thái Nguyên
$109
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Bản in
Bến sông quê
Bến sông quê
Acrylic trên lụa / 2019 / C 60 × R 80
Thái Nguyên
$370
Sen giữa hạ
Sen giữa hạ
Acrylic / 2019 / C 90 × R 120
Đầm súng 1
Đầm súng 1
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 75 × R 150
$1,391
Cầu Long Biên
Cầu Long Biên
Sơn mài / 2011 / C 150 × R 80
$15,117
Văn hiến
Đã bán
Văn hiến
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$9,065
Đêm Hà Nội
Đã bán
Đêm Hà Nội
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 120
Giờ trái đất
Giờ trái đất
Sơn mài / 2014 / C 150 × R 80
$7,065
Xuân bên cửa
Đã bán
Xuân bên cửa
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hà Nội
$126
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Đi về đâu
Đi về đâu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 60
$7,043