Nghệ sỹ nổi bật

Nguyễn Tấn Phát

Nguyễn Tấn Phát

1983
Hà NộiViệt Nam
Phan Niệm

Phan Niệm

1971
Thừa Thiên HuếViệt Nam
Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

1981
Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Đức Việt

Nguyễn Đức Việt

1981
Hà NộiViệt Nam
Ngô Thị Hải Yến

Ngô Thị Hải Yến

1971
Hà NộiViệt Nam
Đào Quốc Huy

Đào Quốc Huy

1971
Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Trường Linh

Nguyễn Trường Linh

1971
Hà NộiViệt Nam
Trần Thị Ngọc Anh

Trần Thị Ngọc Anh

1958
Hà NộiViệt Nam
Vũ Tuấn Dũng

Vũ Tuấn Dũng

1980
Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Minh Sơn

Nguyễn Minh Sơn

1971
Hà NộiViệt Nam
Trịnh Quốc Chiến

Trịnh Quốc Chiến

1966
Hà NộiViệt Nam
Trần Thị Cải

Trần Thị Cải

1956
Hà NộiViệt Nam
Trần Nhật Thăng

Trần Nhật Thăng

1972
Hà NộiViệt Nam
Trần Lê Nam

Trần Lê Nam

Hà NộiViệt Nam

Nghệ sỹ mới

Tuyết Hiền

Tuyết Hiền

1954
TP HCMViệt Nam
Lê Văn Giang

Lê Văn Giang

1985
Bình PhướcViệt Nam
Dương Anh Tuấn

Dương Anh Tuấn

1993
Đắk LắkViệt Nam
Nguyễn Thanh

Nguyễn Thanh

1990
Gia LaiViệt Nam
Nguyễn Quốc Sơn

Nguyễn Quốc Sơn

1976
Thừa Thiên HuếViệt Nam
Đinh Anh Vũ

Đinh Anh Vũ

1983
Hà NộiViệt Nam
Trịnh Bình

Trịnh Bình

1967
TP HCMViệt Nam
Hoàng Nguyên Thạch

Hoàng Nguyên Thạch

1985
Bắc GiangViệt Nam
Doson

Doson

1984
Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Thảo

2021
Thừa Thiên HuếViệt Nam
Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

1994
Hà NộiViệt Nam
Thào A Lử

Thào A Lử

1991
Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Hồng Quang

Nguyễn Hồng Quang

1970
Hà NộiViệt Nam
Khổng Đỗ Duy

Khổng Đỗ Duy

1987
Vĩnh PhúcViệt Nam
Đào Xuân Đại

Đào Xuân Đại

1995
Hải PhòngViệt Nam