Nghệ sỹ nổi bật

Trịnh Quốc Chiến

Trịnh Quốc Chiến

1966Hà NộiViệt Nam
Trần Thị Cải

Trần Thị Cải

1956Hà NộiViệt Nam
Trần Nhật Thăng

Trần Nhật Thăng

1972Hà NộiViệt Nam
Trần Lê Nam

Trần Lê Nam

Hà NộiViệt Nam
Trần Hoàng Sơn

Trần Hoàng Sơn

1972Hà NộiViệt Nam
Trần Gia Tùng

Trần Gia Tùng

Hà NộiViệt Nam
Trần Công Dũng

Trần Công Dũng

1969Hà NộiViệt Nam
Tạ Quang Bảo

Tạ Quang Bảo

1966Hà NộiViệt Nam
Phạm Khắc Quang

Phạm Khắc Quang

1975Hà NộiViệt Nam
Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

1981Hải PhòngViệt Nam
Nguyễn Thị Quế

Nguyễn Thị Quế

1958Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

1971Hà NộiViệt Nam
Ngô Bình Nhi

Ngô Bình Nhi

1981Hà NộiViệt Nam
Lưu Vũ Long

Lưu Vũ Long

1976Hà NộiViệt Nam

Nghệ sỹ mới

Đặng Hiền

Đặng Hiền

1982Hà NộiViệt Nam
Đặng Phương Thảo

Đặng Phương Thảo

1977Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Đức Việt

Nguyễn Đức Việt

1981Hà NộiViệt Nam
Công Quốc Thắng

Công Quốc Thắng

1986Hà NộiViệt Nam
Ngô Thị Hải Yến

Ngô Thị Hải Yến

1971Hà NộiViệt Nam
Trần Phi Trường

Trần Phi Trường

1952Hà NộiViệt Nam
Trần Tuấn Long

Trần Tuấn Long

1967Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Tuấn Cường

Nguyễn Tuấn Cường

1978Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

1987Hà NộiViệt Nam
Đào Quốc Huy

Đào Quốc Huy

1971Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Hải Nam

Nguyễn Hải Nam

1973Hà NộiViệt Nam
Thai Ha Vu

Thai Ha Vu

1995Hà NộiViệt Nam
Lương Thị Minh Giang

Lương Thị Minh Giang

1985Hà NộiViệt Nam
Phạm Chính Trung

Phạm Chính Trung

1955Hà NộiViệt Nam
Trần Tiến Thành

Trần Tiến Thành

1975Hà NộiViệt Nam