Nghệ sỹ nổi bật

Trịnh Quốc Chiến

Trịnh Quốc Chiến

1966Hà NộiViệt Nam 
Trần Thị Cải

Trần Thị Cải

1956Hà NộiViệt Nam 
Trần Nhật Thăng

Trần Nhật Thăng

1972Hà NộiViệt Nam 
Trần Lê Nam

Trần Lê Nam

Hà NộiViệt Nam 
Trần Hoàng Sơn

Trần Hoàng Sơn

1972Hà NộiViệt Nam 
Trần Gia Tùng

Trần Gia Tùng

Hà NộiViệt Nam 
Trần Công Dũng

Trần Công Dũng

1969Hà NộiViệt Nam 
Tạ Quang Bảo

Tạ Quang Bảo

1966Hà NộiViệt Nam 
Phạm Khắc Quang

Phạm Khắc Quang

1975Hà NộiViệt Nam 
Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

Hải PhòngViệt Nam 
Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

1971Hà NộiViệt Nam 
Ngô Bình Nhi

Ngô Bình Nhi

1981Hà NộiViệt Nam 
Lưu Vũ Long

Lưu Vũ Long

1976Hà NộiViệt Nam 

Nghệ sỹ mới

Nguyễn  Phương

Nguyễn Phương

1990Hà NộiViệt Nam 
Nguyễn Khắc Hân

Nguyễn Khắc Hân

1978Bắc NinhViệt Nam 
LÊ VĂN NHƯỜNG

LÊ VĂN NHƯỜNG

1960Thừa Thiên HuếViệt Nam 
Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

1960Hà NộiViệt Nam 
Đỗ Uyên Kiều Trang

Đỗ Uyên Kiều Trang

1980Hà NộiViệt Nam 
Nguyễn Trác Cường

Nguyễn Trác Cường

1968Hải DươngViệt Nam 
Trần Ngọc Hưng

Trần Ngọc Hưng

1983Hưng YênViệt Nam 
Nguyễn Viết Vinh

Nguyễn Viết Vinh

1956Hà NộiViệt Nam 
Nguyễn Việt Anh

Nguyễn Việt Anh

1969Hải PhòngViệt Nam 
Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh

1962Hà NộiViệt Nam 
Hồ Đăng Lễ

Hồ Đăng Lễ

1991TP HCMViệt Nam 
Nguyễn Khắc Tài

Nguyễn Khắc Tài

1983Thừa Thiên HuếViệt Nam 
Trần Thị Thanh Dung

Trần Thị Thanh Dung

1985Hà NộiViệt Nam 
Vũ Việt Hùng

Vũ Việt Hùng

1968Hà NộiViệt Nam 
Trần Trọng Tri

Trần Trọng Tri

1978Hà NộiViệt Nam