Nghệ sỹ nổi bật

Trịnh Quốc Chiến

Trịnh Quốc Chiến

1966
Hà NộiViệt Nam
Trần Thị Cải

Trần Thị Cải

1956
Hà NộiViệt Nam
Trần Nhật Thăng

Trần Nhật Thăng

1972
Hà NộiViệt Nam
Trần Lê Nam

Trần Lê Nam

Hà NộiViệt Nam
Trần Hoàng Sơn

Trần Hoàng Sơn

1972
Hà NộiViệt Nam
Trần Gia Tùng

Trần Gia Tùng

Hà NộiViệt Nam
Trần Công Dũng

Trần Công Dũng

1969
Hà NộiViệt Nam
Tạ Quang Bảo

Tạ Quang Bảo

1966
Hà NộiViệt Nam
Phạm Khắc Quang

Phạm Khắc Quang

1975
Hà NộiViệt Nam
Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

1981
Hải PhòngViệt Nam
Nguyễn Thị Quế

Nguyễn Thị Quế

1958
Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

1971
Hà NộiViệt Nam
Ngô Bình Nhi

Ngô Bình Nhi

1981
Hà NộiViệt Nam
Lưu Vũ Long

Lưu Vũ Long

1976
Hà NộiViệt Nam

Nghệ sỹ mới

Trần Trọng Thượng

Trần Trọng Thượng

1980
Phú ThọViệt Nam
Nguyễn Thành Long

Nguyễn Thành Long

1978
Hà NộiViệt Nam
Trương Văn Ngọc

Trương Văn Ngọc

1990
Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Trường Yên

Nguyễn Trường Yên

1981
Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Đình Ngọc

Nguyễn Đình Ngọc

1989
TP HCMViệt Nam
Trần Phú Thọ

Trần Phú Thọ

1991
TP HCMViệt Nam
Lưu Vũ Minh

Lưu Vũ Minh

1994
Hà NộiViệt Nam
Phan Niệm

Phan Niệm

1971
Thừa Thiên HuếViệt Nam
Hoàng Anh Chiến

Hoàng Anh Chiến

1974
Tuyên QuangViệt Nam
Nguyễn Văn Quyết

Nguyễn Văn Quyết

1979
Đồng NaiViệt Nam
Nguyễn Tấn Vĩ

Nguyễn Tấn Vĩ

1984
Đắk LắkViệt Nam
Nguyễn Tiến Việt

Nguyễn Tiến Việt

2019
Đà NẵngViệt Nam
Đào Thế Am

Đào Thế Am

1975
Quảng NinhViệt Nam
Lương Văn Trịnh

Lương Văn Trịnh

1986
Ninh BìnhViệt Nam
Hoàng Phúc Quý

Hoàng Phúc Quý

1984
Thừa Thiên HuếViệt Nam