Hoạt động nghệ thuật
Tran Gia Tung in his studio
Trần Gia Tùng trong xưởng vẽ