Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Người thầm lặng 6
Người thầm lặng 6
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chùa Hải Tạng - Cù Lao Chàm - Hội An
Chùa Hải Tạng - Cù Lao Chàm - Hội An
Bút sắt / 2020 / C 42 × R 84
Cho thuêBản in
Ban mai
Ban mai
Acrylic / 2019 / C 100 × R 150
Nude bên rèm
Nude bên rèm
Lụa / 2019 / C 77 × R 57
Bình Minh Trên Biển
Bình Minh Trên Biển
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
chiều về trên Lô lô Chải
chiều về trên Lô lô Chải
Lụa / 2021 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Tháng 3
Tháng 3
Acrylic / 2021 / C 40 × R 60
Hà Nội
Cho thuêBản in
 Dang Dở Và Kết Thúc
Dang Dở Và Kết Thúc
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Bình Minh Vàng
Bình Minh Vàng
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Hoa Hồng Trắng
Hoa Hồng Trắng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Tắm Trăng
Tắm Trăng
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 40
Cho thuêBản in
Chậm - Chợ Hàn - Đà Nẵng
Chậm - Chợ Hàn - Đà Nẵng
Bút sắt trên giấy / 2021 / C 29 × R 42
Cho thuêBản in
Nhà em ơi lưng đồi
Nhà em ơi lưng đồi
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 50 × R 60
Hà Nội
Cho thuêBản in
Chùa vàng
Chùa vàng
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 72 × R 122
Hà Nội
Cho thuêBản in
Búi tóc
Búi tóc
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 75
Hưng Thịnh
Hưng Thịnh
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Chùa Một cột
Chùa Một cột
Sơn mài / 2020 / C 75 × R 100
Bình Yên
Bình Yên
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Ngày Sum vầy
Ngày Sum vầy
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Cho thuêBản in
Nhịp Trăng
Nhịp Trăng
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Biển,Núi,Em và Sóng
Biển,Núi,Em và Sóng
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Ô cửa mùa thu
Ô cửa mùa thu
Lụa / 2018 / C 77 × R 57
TRƯỚC BIỂN
TRƯỚC BIỂN
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Nắng cửa ô
Nắng cửa ô
Sơn mài / 2021 / C 30 × R 60
Bản in
Mùa thay lá
Mùa thay lá
Sơn mài / 2021 / C 30 × R 60
Bản in
Phiêu Diêu
Phiêu Diêu
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Người thầm lặng 7
Người thầm lặng 7
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sắc Xuân
Đã bán
Sắc Xuân
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Người thầm lặng 8
Người thầm lặng 8
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Khúc Hát Bình Minh
Khúc Hát Bình Minh
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 60
Cho thuêBản in
Chênh Vênh
Chênh Vênh
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Bến đỗ
Bến đỗ
Sơn dầu trên Toan / 2014 / C 120 × R 145
Sen tàn 01
Sen tàn 01
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
Chọi
Chọi
Bút sắt / 2021 / C 42 × R 29
Cho thuêBản in
Hải đăng cửa Ba Lạt
Hải đăng cửa Ba Lạt
Acrylic / 2020 / C 100 × R 135
Cánh đồng ơi Mai Châu
Cánh đồng ơi Mai Châu
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Cho thuêBản in
Chiều Tà Xùa
Chiều Tà Xùa
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 75 × R 100
Hà Nội
Cho thuêBản in
Búi tóc
Búi tóc
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 100 × R 75