Artists...
Hội họa 
×
Themes...
Styles...
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Tắm
Tắm
Acrylic / 2019 / C 80 × R 180
$2,174
Bản in
Đợi 1
Đã bán
Đợi 1
Sơn dầu / 2017 / C 95 × R 160
Sen hồ điệp
Sen hồ điệp
/ 2019 / C 80 × R 80
Hà Nội
$1,087
Làng quê trên những áng mây
Làng quê trên những áng mây
Acrylic / 2019 / C 90 × R 90
Thừa Thiên Huế
$957
Ánh trăng
Ánh trăng
Acrylic trên lụa / 2019 / C 70 × R 70
Thái Nguyên
$783
Mơ hoa
Mơ hoa
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 50
$522
Dốc phố
Dốc phố
Sơn dầu / 2018 / C 120 × R 80
$870
Con đường xưa
Con đường xưa
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 140
$870
Ven sông
Đã bán
Ven sông
Sơn dầu / 2015 / C 140 × R 110
Chờ
Đã bán
Chờ
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 60
Nắng ấm
Đã bán
Nắng ấm
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 240
Trường xưa
Trường xưa
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
$652
Bản in
Chiếc bình gốm hoa nâu
Chiếc bình gốm hoa nâu
Acrylic / 2018 / C 50 × R 50
Thừa Thiên Huế
$348
Khoảng lặng 2
Khoảng lặng 2
Lụa / 2016 / C 97 × R 67
$1,522
Cho thuêBản in
Đêm bình yên
Đêm bình yên
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Thiếu nữ thêu hoa
Thiếu nữ thêu hoa
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 100 × R 80
Bình Dương
$2,000
Giao mùa
Đã bán
Giao mùa
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 180
Buổi sáng bình yên
Buổi sáng bình yên
Acrylic / 2019 / C 68 × R 128
Miền ký ức
Miền ký ức
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 140
$870
Nữ thần Saraswati
Nữ thần Saraswati
Sơn dầu / 2019 / C 52 × R 76
$1,000
Đợi 2
Đã bán
Đợi 2
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 160
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn dầu / 2018 / C 50 × R 80
$304
Một mình
Đã bán
Một mình
Sơn dầu / 2016 / C 112 × R 170