Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2015 / C 100 × R 75
$4,783
Chân dung 04
Chân dung 04
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,674
Chân dung 07
Chân dung 07
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,674
Ngày màu hồng
Ngày màu hồng
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
$2,239
Mùa dưa chín
Mùa dưa chín
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$239
Chiều trong vườn
Chiều trong vườn
Acrylic / 2019 / C 80 × R 100
$391
Chân dung 12
Chân dung 12
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$826
Mùa sen
Đã bán
Mùa sen
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Bến 2
Giới thiệu
Bến 2
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Giấc mơ thiếu thời
Giấc mơ thiếu thời
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
$609
Cho thuêBản in
Chân dung 10
Chân dung 10
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$1,109
Chân dung 11
Chân dung 11
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$1,109
Chân dung 02
Chân dung 02
Acrylic / 2019 / C 100 × R 80
$1,674
Chân dung 08
Chân dung 08
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,630
Mùa dâu chín
Đã bán
Mùa dâu chín
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Phong cảnh tím
Phong cảnh tím
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$239
Thuyền tình
Thuyền tình
Màu nước / 2020 / C 30 × R 40
$109
Cho thuêBản in
Atb No2
Atb No2
Acrylic / 2020 / C 68 × R 50
$609
Cho thuêBản in
Chân dung 03
Chân dung 03
Acrylic / 2019 / C 100 × R 80
$1,783
Không đề
Không đề
Acrylic / 2019 / C 120 × R 80
$2,500
Chân dung 06
Chân dung 06
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,630
Nàng thơ của âm nhạc
Nàng thơ của âm nhạc
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
$609
Cho thuêBản in
Mùa điều chín
Mùa điều chín
Acrylic / 2020 / C 160 × R 120
$1,217
Nàng mây
Nàng mây
Acrylic / 2020 / C 65 × R 90
$957
Cho thuêBản in
Ngày màu tím
Ngày màu tím
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
$2,239
Cơn giông trên biển 1
Cơn giông trên biển 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
$304
Cho thuê
Bến 1
Giới thiệu
Bến 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chân dung 17
Chân dung 17
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$1,391
Hai thiếu nữ
Hai thiếu nữ
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,391
Giấc mơ
Giấc mơ
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
$304
Cho thuêBản in
Đường Cong
Đường Cong
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
$2,239
Chân dung 01
Chân dung 01
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,674
Cơn giông trên biển 2
Cơn giông trên biển 2
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
$304
Cho thuê
Chân dung 14
Chân dung 14
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$935
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Ngày màu xanh
Ngày màu xanh
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
$2,783
Phơi lưới
Phơi lưới
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
$5,391
Bình yên bản nhỏ
Bình yên bản nhỏ
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
$109
Chân dung 05
Chân dung 05
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,630
Chân dung 16
Chân dung 16
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$1,674
Không đề 1
Đã bán
Không đề 1
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Bản in
Hình-bóng & Tiếng- vọng
Hình-bóng & Tiếng- vọng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
$609
Cho thuêBản in
Chân dung 15
Chân dung 15
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$2,000
Trưa nắng
Trưa nắng
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Hà Nội
$870
Cho thuê
Chân dung 13
Chân dung 13
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$826
Giọt máu
Giọt máu
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
$435
Cho thuêBản in
Chân dung 09
Chân dung 09
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$935