Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Nhà tôi
Nhà tôi
Bột màu trên giấy dó / 2012 / C 80 × R 60
$652
Cho thuê
Mơ
Sơn mài / 2016 / C 170 × R 190
$30,000
Cho thuê
Violet
Violet
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 60
$1,739
Cho thuê
Dùng giằng quan họ
Dùng giằng quan họ
Sơn mài / 2018 / C 133 × R 133
$40,261
Cho thuê
Mùa xuân 2
Mùa xuân 2
Bột màu trên giấy dó / 2013 / C 80 × R 60
$652
Cho thuê
Xuân 3
Xuân 3
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
$5,000
Cho thuê
Đợi 4
Đợi 4
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 120
$4,500
Cho thuê
Không đề 3
Không đề 3
Bột màu trên giấy dó / 2013 / C 80 × R 60
$652
Cho thuê
không đề
không đề
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 60
$3,696
Cho thuê
Kén 2
Kén 2
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
$6,000
Cho thuê
Vũ điệu2
Vũ điệu2
Sơn mài / 2014 / C 90 × R 150
$7,500
Cho thuê
Ký ức 1
Ký ức 1
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 100
$5,000
Cho thuê
Crib
Giới thiệu
Crib
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 120
chân dung và tĩnh vật
chân dung và tĩnh vật
Sơn mài / 2011 / C 60 × R 180
$5,000
Cho thuê
Không đề 2
Không đề 2
Bột màu trên giấy dó / 2012 / C 80 × R 60
$652
Cho thuê
Tuổi thơ
Tuổi thơ
Bột màu trên giấy dó / 2011 / C 60 × R 80
$652
Cho thuê
Nhịp sống đương đại
Nhịp sống đương đại
Sơn mài / 2015 / C 100 × R 160
$14,000
Cho thuê
Rằm trung thu
Rằm trung thu
Sơn mài / 2015 / C 75 × R 100
$2,957
Cho thuê
cuộc sống
cuộc sống
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 180
$15,217
Cho thuê
Điệp khúc
Điệp khúc
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 240
$25,000
Cho thuê
Nguồn 1
Nguồn 1
Sơn mài / 2012 / C 100 × R 80
$5,500
Cho thuê
Xuân 6
Xuân 6
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
$4,500
Cho thuê
Xuân 8
Xuân 8
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 100
$6,783
Cho thuê
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
$4,000
Cho thuê
Cuộc sống
Cuộc sống
Sơn mài / 2013 / C 90 × R 70
$15,000
Cho thuêBản in
Vũ điệu 1
Vũ điệu 1
Sơn mài / 2017 / C 100 × R 160
$15,000
Cho thuê
Tự tình
Tự tình
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 40
$2,500
Cho thuê
Thăng hoa 2
Thăng hoa 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 200
$30,000
Cho thuê
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 90
$4,304
Cho thuê
Mộc châu
Mộc châu
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$761
Cho thuê
Không đề 1
Không đề 1
Bột màu trên giấy dó / 2013 / C 60 × R 80
$652
Cho thuê
Múa
Múa
Bột màu trên giấy dó / 2012 / C 60 × R 80
$652
Cho thuê
Ký ức
Ký ức
Bột màu trên giấy dó / 2012 / C 60 × R 80
$652
Cho thuê
Ngày mùa
Ngày mùa
Bột màu trên giấy dó / 2012 / C 60 × R 80
$652
Cho thuê
Mưa
Mưa
Bột màu trên giấy dó / 2012 / C 80 × R 60
$652
Cho thuê
Mùa hè
Mùa hè
Bột màu trên giấy dó / 2012 / C 60 × R 80
$652
Cho thuê
chân dung đôi
chân dung đôi
Sơn mài / 2012 / C 170 × R 55
$5,000
Cho thuê
Hoa mùa hạ
Hoa mùa hạ
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 120
$3,478
Cho thuê
chân dung cậu bé
chân dung cậu bé
Sơn mài / 2012 / C 114 × R 90
$4,565
Cho thuê