Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Chút vốn riêng
Chút vốn riêng
Sơn dầu / 2022 / C 95 × R 45
Hà Nội
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Chân dung II
Chân dung II
Sơn dầu / 2021 / C 130 × R 100
Hoàng Hôn Trên Hồ
Hoàng Hôn Trên Hồ
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 100
Tuyên Quang
Bản in
Sắc Cam
Sắc Cam
Sơn dầu / 2022 / C 50 × R 40
Tuyên Quang
Bản in
Bird Song
Bird Song
Acrylic / 2022 / C 40 × R 40
Yêu thương
Yêu thương
Giấy / 2022 / C 68 × R 45
Hà Nội
Cho thuêBản in
Ngày mới
Ngày mới
Sơn dầu / 2020 / C 55 × R 100
Hà Nội
Tiến sỹ giấy
Tiến sỹ giấy
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Chờ thu
Chờ thu
Giấy / 2022 / C 68 × R 45
Hà Nội
Cho thuêBản in
QUẦN HÀ ĐỒ
QUẦN HÀ ĐỒ
Giấy / 2022 / C 45 × R 68
Hà Nội
Cho thuêBản in
TẢO THỰC
TẢO THỰC
Mực / 2022 / C 68 × R 45
Hà Nội
Cho thuêBản in
Tình tự
Tình tự
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bóng hồng
Bóng hồng
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Những đứa trẻ
Những đứa trẻ
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
trên nương
trên nương
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 100 × R 80
Cao Bằng
Vũ điệu hồng
Vũ điệu hồng
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Vó ngựa thảo nguyên
Vó ngựa thảo nguyên
Acrylic / 2022 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Hương sen
Hương sen
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Nắng ban mai
Nắng ban mai
Sơn dầu / 2022 / C 60 × R 90
Bản in
Vắng I
Vắng I
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 90
Hải Phòng
Trên cánh đồng
Trên cánh đồng
Acrylic / 2022 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Dáng sen III
Dáng sen III
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 40
Cô gái mộng mơ
Cô gái mộng mơ
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
tĩnh vật Hoa
tĩnh vật Hoa
Canvas / 2020 / C 55 × R 100
Hà Nội
Vắng III
Vắng III
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 120
Hải Phòng
Mùa thương
Mùa thương
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Hành Cung Vũ Lâm
Đã bán
Hành Cung Vũ Lâm
Lụa / 2022 / C 74 × R 58
Bản in
Say nắng
Say nắng
Giấy / 2022 / C 68 × R 45
Hà Nội
Cho thuêBản in
Phong cảnh II
Phong cảnh II
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Hải Phòng
Dưới trăng
Dưới trăng
Acrylic / 2022 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Bữa ăn #1
Bữa ăn #1
Sơn dầu / 2022 / C 60 × R 60
Tuyên Quang
Vũ hội mùa
Vũ hội mùa
Acrylic / 2022 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Cho thuêBản in
vô trùng
vô trùng
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 80
Hà Nội
Con rối gỗ
Con rối gỗ
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Xếp hàng
Xếp hàng
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Bách thủy tiên
Bách thủy tiên
Mực nước trên giấy / 2022 / C 68 × R 45
Hà Nội
Cho thuêBản in
Hoa Sen
Hoa Sen
Màu nước / 2022 / C 55 × R 75
Bản in
Vắng II
Vắng II
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
Hải Phòng
Thu về trên bến
Thu về trên bến
Acrylic / 2022 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Tam Bạc II
Tam Bạc II
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 120
Hải Phòng
Nàng mây
Nàng mây
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46