Chọn Nghệ sỹ...
Hội họa 
×
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Xuân sớm 01
Xuân sớm 01
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
$1,826
Cửa mở ra rừng
Cửa mở ra rừng
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 93 × R 73
Thái Nguyên
$1,304
Thu xanh
Giới thiệu
Thu xanh
Acrylic / 2009 / C 120 × R 90
Thái Nguyên
Đợi mùa
Đợi mùa
Sơn dầu / 2014 / C 69 × R 89
Thái Nguyên
$1,304
Giữa chợ
Giữa chợ
Lụa / 2006 / C 80 × R 60
Lạng Sơn
$870
Cho thuê
Rope 3
Rope 3
Acrylic / 2019 / C 120 × R 70
$652
Cho thuêBản in
Hạ Long
Hạ Long
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Rope 2
Đã bán
Rope 2
Acrylic / 2019 / C 65 × R 185
Thêu mùa xuân
Thêu mùa xuân
Bột màu trên giấy / 2006 / C 28 × R 39
Lạng Sơn
$174
Cho thuê
Rope1
Rope1
Acrylic / 2019 / C 66 × R 66
$435
Cho thuêBản in
Xuân sớm 02
Xuân sớm 02
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 120 × R 160
$5,217
Đôi bạn
Đôi bạn
Acrylic / 2019 / C 110 × R 80
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
vũ điệu lặng lẽ 2
vũ điệu lặng lẽ 2
Acrylic trên lụa / 2017 / C 110 × R 75
Thái Nguyên
$1,087
Bình yên
Bình yên
Acrylic / 2018 / C 80 × R 80
Trưa tháng Hai
Giới thiệu
Trưa tháng Hai
Sơn dầu / 2016 / C 110 × R 100
Thái Nguyên
Mùa đông qua
Mùa đông qua
Acrylic trên lụa / 2019 / C 88 × R 83
Thái Nguyên
$870
Hoa lay ơn
Hoa lay ơn
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
Chợ xa
Chợ xa
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 70 × R 90
Thái Nguyên
$1,565
Khi mẹ trở về
Khi mẹ trở về
Acrylic / 2007 / C 50 × R 70
Lạng Sơn
$348
Cho thuê
Mùa hoa đỏ
Mùa hoa đỏ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 130
$2,522
Nắng cuối mùa
Nắng cuối mùa
Acrylic / 2018 / C 73 × R 92
Lạng Sơn
$652
Cho thuê
Bến bình yên
Bến bình yên
Acrylic / 2019 / C 80 × R 120
Góc quê
Góc quê
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Hội xuống đồng
Hội xuống đồng
Lụa / 2011 / C 83 × R 116
Lạng Sơn
$1,678
Cho thuê
Một góc xuân
Một góc xuân
Acrylic / 2017 / C 80 × R 110
Thái Nguyên
$1,739
Phóng sinh
Giới thiệu
Phóng sinh
Sơn dầu / 2005 / C 110 × R 110
Thái Nguyên
Phố nắng
Phố nắng
Acrylic / 2018 / C 80 × R 80
Dưới nắng
Dưới nắng
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Thanh anh dưới nắng
Thanh anh dưới nắng
Acrylic / 2019 / C 70 × R 80
Đồng quê nuôi tôi lớn
Đồng quê nuôi tôi lớn
Sơn dầu / 2016 / C 110 × R 90
Thái Nguyên
$1,739
Làng tôi
Làng tôi
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$348
Nỗi lòng tháng bảy
Nỗi lòng tháng bảy
Acrylic / 2017 / C 80 × R 60
Thái Nguyên
$870
Chiều tà
Chiều tà
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Nắng phố cổ
Nắng phố cổ
Màu nước / 2018 / C 56 × R 40
Sóng
Sóng
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$348
Hương quê
Hương quê
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
$652
Cho thuêBản in
Ký ức trong veo
Ký ức trong veo
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 83 × R 70
Thái Nguyên
$1,435
Chiều  tà
Chiều tà
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Trong khu vườn xưa
Trong khu vườn xưa
Acrylic / 2018 / C 90 × R 110
Lạng Sơn
$913
Cho thuê
Tuổi thơ
Tuổi thơ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 60
$261
Cho thuê
Hoa lê tháng giêng
Hoa lê tháng giêng
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 70 × R 90
Thái Nguyên
$1,565