Hoạt động gần đây
Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa đã đăng một tác phẩm mới.
15 ngày trước

Sen ZEN 08

Sen ZEN 08

Nguyễn Văn Hiển
Nguyễn Văn Hiển đã bình luận một tác phẩm.
16 ngày trước
Good

Abstract no.05

Abstract no.05

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa đã đăng một tác phẩm mới.
24 ngày trước

Abstract no.05

Abstract no.05
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tôi là Ns. Phạm Phước Nghĩa
"Hội Viên Hội Nhạc Sĩ Việt Nam" Chuyên ngành Sáng tác.
Với Hội họa, tôi đam mê từ bé, tôi vẽ không ngừng bằng những cảm xúc chảy trong niềm đam mê của tôi.
Và tôi mong những đứa con tinh thần này sẽ được những nhà Sưu tập yêu mến, đồng cảm và nuôi giữ!!!