Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Thiên nhiên
Thiên nhiên
Sơn mài / 2018 / C 30 × R 40
$2,500
Cho thuê
Không gian dịch chuyển
Không gian dịch chuyển
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 120
$2,609
Cho thuê
Nhịp sống Hà Nội
Nhịp sống Hà Nội
Sơn mài / 2012 / C 80 × R 80
$2,913
Cho thuê
Thăng hoa 2
Thăng hoa 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 200
$30,000
Cho thuê
Sắc vàng múa Lân
Sắc vàng múa Lân
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$1,348
Cho thuê
Điệp khúc
Điệp khúc
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 240
$25,000
Cho thuê
Ký ức 1
Ký ức 1
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 100
$5,000
Cho thuê
Sự sống quanh tôi
Sự sống quanh tôi
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 120
$2,543
Vũ điệu 1
Vũ điệu 1
Sơn mài / 2017 / C 100 × R 160
$15,000
Cho thuê
Trẻ em
Trẻ em
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
$3,500
Cho thuê
Đợi 4
Đợi 4
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 120
$4,500
Cho thuê
Xuân 8
Xuân 8
Sơn mài / 2012 / C 120 × R 100
$6,783
Cho thuê
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2018 / C 30 × R 30
$1,783
Cho thuê
Ngày Rằm rực rỡ
Ngày Rằm rực rỡ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$1,348
Cho thuê
Phượng Xanh
Phượng Xanh
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
$4,065
Câu chuyện đêm rằm
Câu chuyện đêm rằm
Sơn mài / 2012 / C 60 × R 120
$2,913
Cho thuê
Thiếu nữ và trăng
Thiếu nữ và trăng
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 80
$5,000
Cho thuê
Xuân 3
Xuân 3
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
$5,000
Cho thuê
Mẹ Con
Đã bán
Mẹ Con
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Xuân 6
Xuân 6
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
$4,500
Cho thuê
Hai người
Hai người
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 70
$4,000
Cho thuê
Khoảnh khắc múa Lân
Khoảnh khắc múa Lân
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
$2,304
Cho thuê
Crib
Giới thiệu
Crib
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 120
Kén 2
Kén 2
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
$6,000
Cho thuê
Tự tình
Tự tình
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 40
$2,500
Cho thuê
Mơ
Sơn mài / 2016 / C 170 × R 190
$30,000
Cho thuê
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
$4,000
Cho thuê
Trăng rằm
Trăng rằm
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 50
$3,052
Nguồn 1
Nguồn 1
Sơn mài / 2012 / C 100 × R 80
$5,500
Cho thuê
Thiếu nữ váy xanh
Thiếu nữ váy xanh
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 70
$3,696
Cho thuê
Múa lân ngày xanh
Múa lân ngày xanh
Sơn mài / 2012 / C 40 × R 50
$870
Cho thuê
Điệu múa lân
Điệu múa lân
Sơn mài / 2012 / C 40 × R 50
$870
Cho thuê
Nhịp sống đương đại
Nhịp sống đương đại
Sơn mài / 2015 / C 100 × R 160
$14,000
Cho thuê
Ước mơ xanh
Ước mơ xanh
Sơn mài / 2014 / C 60 × R 60
$1,348
Cho thuê
Vũ điệu2
Vũ điệu2
Sơn mài / 2014 / C 90 × R 150
$7,500
Cho thuê