Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Nắng sân chùa
Nắng sân chùa
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$870
Cho thuêBản in
Em của ngày hôm qua
Em của ngày hôm qua
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuê
Biển hát
Biển hát
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
$2,043
Lưu luyến
Lưu luyến
Sơn mài / 2016 / C 160 × R 80
Cảnh quê
Cảnh quê
Sơn mài / 2019 / C 30 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$522
Nuy
Nuy
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 60
$1,957
Cho thuêBản in
Tung tăng
Tung tăng
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 50
$609
Nàng Kiều bên lầu Ngưng Bích
Nàng Kiều bên lầu Ngưng Bích
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
$1,304
Cho thuêBản in
Hẻm vùng cao 1
Hẻm vùng cao 1
Sơn mài / 2017 / C 140 × R 80
Phụ nữ vùng cao
Phụ nữ vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
$1,826
Bản in
Phút nghỉ ngơi
Phút nghỉ ngơi
Sơn mài / 2011 / C 100 × R 100
$7,559
Phong cảnh Hòa Bình
Phong cảnh Hòa Bình
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 90
$870
Cho thuêBản in
Sen Hồng
Sen Hồng
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 80
$2,391
Cho thuê
Em bé dân tộc Mông
Em bé dân tộc Mông
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 55
$3,261
Tuổi hồng
Tuổi hồng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
$1,174
Văn hiến
Đã bán
Văn hiến
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$9,065
Ngựa
Ngựa
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
$2,609
Bản in
Thiên địa nhân
Thiên địa nhân
Sơn mài / 2019 / C 372 × R 255
$136,043
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Sơn mài / 2009 / C 130 × R 100
Hoa nhớ
Hoa nhớ
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 50
Hà Nội
$522
Cọp dưới trăng
Cọp dưới trăng
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuêBản in
Trên cạn
Trên cạn
Sơn mài / 2009 / C 90 × R 120
$9,087
Rêu phong
Rêu phong
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
$2,609
Bản in
Nắng chờ
Nắng chờ
Sơn mài / 2019 / C 140 × R 80
Con quay
Con quay
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
$2,391
Bản in
Đua nở
Đã bán
Đua nở
Sơn mài / 2019 / C 55 × R 130
" ...Chờ Mãi Anh Sang..."
" ...Chờ Mãi Anh Sang..."
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 160
Hà Nội
$3,043
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 50
Thừa Thiên Huế
$652
Hẻm vùng cao 2
Hẻm vùng cao 2
Sơn mài / 2017 / C 140 × R 100
Buổi sớm
Đã bán
Buổi sớm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Bản in
Thiếu nữ 2
Thiếu nữ 2
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 50
Thừa Thiên Huế
$652
Cõi thiền
Cõi thiền
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
$1,391
Cho thuêBản in
Hẻm vùng cao 3
Hẻm vùng cao 3
Sơn mài / 2017 / C 140 × R 80
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60