Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Rắn vảy rồng
Rắn vảy rồng
Sơn mài / 2016 / C 90 × R 60
$652
Cho thuêBản in
Tình bạn
Tình bạn
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
$4,565
Cho thuê
Rắn hồng
Rắn hồng
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Thiếu nữ dưới hoa I
Thiếu nữ dưới hoa I
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Truyền tâm
Truyền tâm
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 120
$652
Cho thuêBản in
Em bé Hà Nội
Em bé Hà Nội
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 55
$3,043
Cho thuê
Thiên điểu
Đã bán
Thiên điểu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$391
Bản in
Ngại ngùng
Ngại ngùng
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
$3,522
Cho thuê
Phong cảnh thuyền biển
Phong cảnh thuyền biển
Sơn mài / 2016 / C 45 × R 120
$739
Cho thuêBản in
Xuân
Xuân
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Chân dung 3
Chân dung 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,826
Cho thuê
Đông
Đông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Nhà sàn
Nhà sàn
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,043
Cho thuê
Tình yêu
Tình yêu
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,348
Cho thuê
Hoa sen
Hoa sen
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 50
$413
Cho thuêBản in
Hoa đỗ quyên
Đã bán
Hoa đỗ quyên
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
$391
Bản in
Hoa hướng dương
Đã bán
Hoa hướng dương
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
$370
Bản in
Thu
Thu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Động
Động
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$348
Cho thuêBản in
Thiếu nữ dưới hoa II
Thiếu nữ dưới hoa II
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Hoa đồng tiền
Đã bán
Hoa đồng tiền
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$370
Bản in
Em bé áo đỏ
Em bé áo đỏ
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 60
$1,826
Cho thuê
Cô gái "Lự"
Cô gái "Lự"
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 40
$1,217
Cho thuê
Nắng vàng
Nắng vàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$2,826
Cho thuê
Vắng lặng
Vắng lặng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
$1,522
Cho thuê
Những em bé vùng cao
Những em bé vùng cao
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 120
$4,565
Cho thuê
Tàn
Tàn
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 100
$565
Cho thuêBản in
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Bản in
Em bé chải tóc
Em bé chải tóc
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
$652
Cho thuêBản in
Hạ
Hạ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Chân dung 1
Chân dung 1
Sơn mài / 2018 / C 105 × R 105
$3,522
Cho thuê
Hoa tĩnh vật
Hoa tĩnh vật
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 50
$348
Cho thuêBản in
Hoa chuông
Đã bán
Hoa chuông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 50
$293
Bản in
Hai chị em
Hai chị em
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 70
$2,826
Cho thuê
Hồng môn
Hồng môn
Sơn mài / 2016 / C 42 × R 60
$478
Cho thuêBản in
Góc Hạ Long
Góc Hạ Long
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 120
$739
Cho thuêBản in