Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hương đêm
Hương đêm
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 50
Cho thuêBản in
Hạnh phúc
Hạnh phúc
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
NẮNG HẠ
NẮNG HẠ
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 80
Chợ Phiên
Chợ Phiên
Sơn mài / 2021 / C 125 × R 61
Khúc Hát Bình Minh
Khúc Hát Bình Minh
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 60
Cho thuêBản in
TRƯỚC BIỂN
TRƯỚC BIỂN
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Sen hạ 2
Sen hạ 2
Sơn mài / 2021 / C 59 × R 122
Cho thuêBản in
Cõi Mộng # 1
Cõi Mộng # 1
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cổng Đình.
Cổng Đình.
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 70
New Day
New Day
Sơn mài / 2021 / C 66 × R 125
Quảng Ninh
Bản in
Nắng hồng
Nắng hồng
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 210
Chênh Vênh
Đã bán
Chênh Vênh
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Bản in
Nơi xa lạ
Đã bán
Nơi xa lạ
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 140
Cao Bằng
Thêu hoa dệt lá
Thêu hoa dệt lá
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Cao Bằng
Hoa sen
Hoa sen
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Mặt Trời của mẹ
Mặt Trời của mẹ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 90
Cho thuêBản in
Em bé vùng cao
Em bé vùng cao
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Cao Bằng
Tiếng chuông trong gió
Tiếng chuông trong gió
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Hà Nội
Cho thuêBản in
Bình Minh Trên Biển
Bình Minh Trên Biển
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Vũ Điệu Mùa Xuân
Vũ Điệu Mùa Xuân
Sơn mài / 2020 / C 121.5 × R 122.5
Cho thuêBản in
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 120
Hà Nội
Cho thuêBản in
Lên Chùa
Lên Chùa
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 80
Phiên chợ vùng cao
Phiên chợ vùng cao
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
Bình Minh Vàng
Bình Minh Vàng
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Đêm trung thu
Đêm trung thu
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Cõi Mộng #2
Đã bán
Cõi Mộng #2
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Vũ hội
Vũ hội
Sơn mài / 2021 / C 150 × R 110
Hải Phòng
Bản in
Bến Cũ.
Bến Cũ.
Sơn mài / 2021 / C 61 × R 125
Phiêu Diêu
Phiêu Diêu
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Vang vọng
Vang vọng
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 150
Cho thuêBản in
Tình yêu và truyền thống
Tình yêu và truyền thống
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 80
Bản in
tĩnh vật: sen
tĩnh vật: sen
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 60
Cho thuê
Thánh Gióng
Thánh Gióng
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 80
Bản in
Dòng Sông Yên Bình
Dòng Sông Yên Bình
Sơn mài / 2018 / C 75 × R 171
Bản in
 Bình Minh Ngân Nga Tiếng Hát.
Bình Minh Ngân Nga Tiếng Hát.
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 80
Cho thuêBản in
Phiên chợ trên mây
Phiên chợ trên mây
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
Hương rừng
Hương rừng
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 122
Cho thuêBản in
Đường về làng
Đường về làng
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Quà quê 02
Quà quê 02
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Biển,Núi,Em và Sóng
Biển,Núi,Em và Sóng
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 40
Cho thuêBản in
Cõi Mộng #5
Đã bán
Cõi Mộng #5
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Tắm Trăng
Tắm Trăng
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 40
Cho thuêBản in
Chiều vàng
Đã bán
Chiều vàng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Hải Phòng
Bản in
Sen Hạ 1
Sen Hạ 1
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 60
Cho thuêBản in
Cõi Mộng #4
Đã bán
Cõi Mộng #4
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang