Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Sơn mài 
×
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Mùa thu
Mùa thu
Sơn mài / 2011 / C 111 × R 56
$5,043
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
$12,087
Thiên điều 2
Thiên điều 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Nuy
Nuy
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 60
$1,957
Cho thuêBản in
Cọp dưới trăng
Cọp dưới trăng
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuêBản in
Sen Hồng
Sen Hồng
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 80
$2,391
Cho thuê
Hoa lan đỏ
Hoa lan đỏ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 40
Đi về đâu
Đi về đâu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 60
$7,043
Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 30
Cầu Long Biên
Cầu Long Biên
Sơn mài / 2011 / C 150 × R 80
$15,117
Ngựa
Ngựa
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
$2,609
Bản in
Góc Hạ Long
Góc Hạ Long
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 120
Cảnh quê
Cảnh quê
Sơn mài / 2019 / C 30 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Mùa thu thay áo
Mùa thu thay áo
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 360
$45,435
Thiên điểu 3
Thiên điểu 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Nàng Kiều bên lầu Ngưng Bích
Nàng Kiều bên lầu Ngưng Bích
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
$1,304
Cho thuêBản in
Quê nhà bạn
Quê nhà bạn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$1,957
Rêu phong
Rêu phong
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
$2,609
Bản in
Phong cảnh Hòa Bình
Phong cảnh Hòa Bình
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 90
$870
Cho thuêBản in
Phút nghỉ ngơi
Phút nghỉ ngơi
Sơn mài / 2011 / C 100 × R 100
$7,559
Nhà ven sông 2
Nhà ven sông 2
Sơn mài / 2011 / C 80 × R 150
$7,043
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$522
Xương rồng
Xương rồng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 50
Con quay
Con quay
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
$2,391
Bản in
Buổi sớm
Đã bán
Buổi sớm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Bản in
" ...Chờ Mãi Anh Sang..."
" ...Chờ Mãi Anh Sang..."
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 160
Hà Nội
$3,043
Cõi thiền
Cõi thiền
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
$1,391
Cho thuêBản in
Trên cạn
Trên cạn
Sơn mài / 2009 / C 90 × R 120
$9,087
Văn hiến
Đã bán
Văn hiến
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$9,065
Lối xưa
Lối xưa
Sơn mài / 2010 / C 150 × R 80
$9,065
Giờ trái đất
Giờ trái đất
Sơn mài / 2014 / C 150 × R 80
$7,065
Dòng sông êm đềm
Dòng sông êm đềm
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 120
Thiên địa nhân
Thiên địa nhân
Sơn mài / 2019 / C 372 × R 255
$136,043
Nắng sân chùa
Nắng sân chùa
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$870
Cho thuêBản in
Một góc trời riêng
Một góc trời riêng
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 120
$2,391
Phụ nữ vùng cao
Phụ nữ vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
$1,826
Bản in
Hoa đỏ
Hoa đỏ
Sơn mài / 2018 / C 55 × R 45
Thoáng qua
Thoáng qua
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Hoa layon 1
Hoa layon 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Sơn mài / 2009 / C 130 × R 100
Em của ngày hôm qua
Em của ngày hôm qua
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuê
Hoa layon 2
Hoa layon 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 50
Hoa lan vàng
Hoa lan vàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Hoa đại
Hoa đại
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Nguồn gốc
Nguồn gốc
Sơn mài / 2018 / C 150 × R 72
$7,559