Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$2,000
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 120
Nghệ An
$1,739
Ký ức ngày Rằm
Ký ức ngày Rằm
Sơn mài / 2013 / C 50 × R 120
$3,000
Bến thuyền
Bến thuyền
Sơn mài / 2017 / C 50 × R 100
Nghệ An
$1,457
Cọ xanh
Cọ xanh
Sơn mài / 2019 / C 135 × R 330
$173,913
Người thổi sáo
Người thổi sáo
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 70
$6,043
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$5,543
Đức Trần Triều
Đức Trần Triều
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
Nghệ An
$1,435
Chầu Đệ Tứ 2
Chầu Đệ Tứ 2
Sơn mài / 2007 / C 100 × R 100
$17,391
Cô Đôi Thượng Ngàn
Cô Đôi Thượng Ngàn
Sơn mài / 2004 / C 100 × R 100
$17,391
Nét quê
Đã bán
Nét quê
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Bình minh vùng cao
Bình minh vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Hoa mẫu đơn
Hoa mẫu đơn
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,435
Rặng cây
Rặng cây
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Thuyền câu
Thuyền câu
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 50
Nghệ An
$478
Chầu Lục 3
Chầu Lục 3
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$17,391
Bến cũ
Bến cũ
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 100
Nghệ An
$1,457
Điệu múa Rồng Tiên
Điệu múa Rồng Tiên
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 120
$3,000
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Hà Nội
$435
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
Nghệ An
$1,435
Cánh đồng xanh
Cánh đồng xanh
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
$1,174
Phụ nữ bầu
Phụ nữ bầu
Sơn mài / 2015 / C 70 × R 50
$6,043
Đôi bạn vùng cao
Đôi bạn vùng cao
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Em bé Mộc Châu
Em bé Mộc Châu
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Nghệ An
$1,435
Nét quê 3
Nét quê 3
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
Nghệ An
$1,435
Xóm chài
Xóm chài
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,609
Chầu Lục 5
Chầu Lục 5
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Sự sống quanh tôi 2
Sự sống quanh tôi 2
Sơn mài / 2011 / C 80 × R 80
$3,696
Phong cảnh Sa Pa
Phong cảnh Sa Pa
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 100
Nghệ An
$413
Ngày mới
Ngày mới
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Đường lên Yên Tử
Đường lên Yên Tử
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Hoa dại
Hoa dại
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Nghệ An
$870
Cụ già vùng cao
Cụ già vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$1,043
Giấc mơ trưa
Giấc mơ trưa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 140
$1,435
Ngựa trắng
Ngựa trắng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 60
$6,043
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$1,043
Thu đến thu đi
Thu đến thu đi
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
$3,000
Ngõ quê
Ngõ quê
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,174
Khỏa thân
Khỏa thân
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 70
$5,043
Tĩnh Vật 1
Tĩnh Vật 1
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nghệ An
$304
Mùa hoa dã quỳ
Mùa hoa dã quỳ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,043
Nét quê 2
Nét quê 2
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Văn minh lúa nước
Văn minh lúa nước
Sơn mài / 2019 / C 110 × R 90
$4,130
Sắc vàng múa lân
Sắc vàng múa lân
Sơn mài / 2015 / C 88 × R 88
$3,000
Mai Châu ngày mới
Mai Châu ngày mới
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,348
Em bé
Em bé
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
$1,391