Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Sen II
Sen II
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Bình Yên
Bình Yên
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Mùa
Mùa
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 50
Miếng trầu là đầu câu chuyện 4
Miếng trầu là đầu câu chuyện 4
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Nhịp Trăng
Nhịp Trăng
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Trăng muộn
Trăng muộn
Sơn mài / 2014 / C 99 × R 79
Cho thuêBản in
Sen hồng
Sen hồng
Sơn mài / 2020 / C 105 × R 50
Cho thuêBản in
Đường về
Đường về
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Một ngày mới
Một ngày mới
Sơn mài / 2020 / C 42 × R 140
Sen 5
Sen 5
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Sắc Xuân
Đã bán
Sắc Xuân
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 120
Bản in
Mùa thay lá
Mùa thay lá
Sơn mài / 2021 / C 30 × R 60
Bản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 7
Miếng trầu là đầu câu chuyện 7
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Búi tóc
Búi tóc
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 100 × R 75
Lộc xuân
Lộc xuân
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Chùa Một cột
Chùa Một cột
Sơn mài / 2020 / C 75 × R 100
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 2
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 2
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 6
Sen 6
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Sen
Sen
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 5
Miếng trầu là đầu câu chuyện 5
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 6
Miếng trầu là đầu câu chuyện 6
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Ngõ vắng
Ngõ vắng
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Sen I
Sen I
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 1
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 1
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Nắng mai
Nắng mai
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Phong cảnh
Phong cảnh
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 60
Nắng cửa ô
Nắng cửa ô
Sơn mài / 2021 / C 30 × R 60
Bản in
Thu sang
Thu sang
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 60
Miếng trầu là đầu câu chuyện 3
Miếng trầu là đầu câu chuyện 3
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Xuân thì
Xuân thì
Sơn mài / 2021 / C 92 × R 73
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in