Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Bên dòng sông
Bên dòng sông
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 150
Nghệ An
Thời gian IV
Thời gian IV
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 100
An nhiên
An nhiên
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 60
Tiếng vọng
Tiếng vọng
Sơn mài / 2007 / C 135 × R 157
Thanh âm mùa thu
Thanh âm mùa thu
Sơn mài / 2019 / C 104 × R 135.5
Trừu tượng 2
Trừu tượng 2
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 60
Chị em
Chị em
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 70
Cho thuêBản in
Phố Đông
Phố Đông
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Hoa sen 3
Hoa sen 3
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Dưới bóng thiên hài
Dưới bóng thiên hài
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Mai Phương Nam
Mai Phương Nam
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
hoa sen
hoa sen
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 210
Chiều Vàng
Chiều Vàng
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 180
Cô đồng
Cô đồng
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
Hoa sen 5
Đã bán
Hoa sen 5
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Ô Quan Chưởng
Ô Quan Chưởng
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 180
TỰ TÌNH II
Đã bán
TỰ TÌNH II
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Sen
Sen
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Chị em
Chị em
Sơn mài / 2022 / C 85 × R 120
Đôi bạn
Đôi bạn
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Mùa sen 2
Mùa sen 2
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 120
Nghệ An
Quê nội
Quê nội
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Điểm trang
Điểm trang
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Hoa Nắng
Đã bán
Hoa Nắng
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Cao Bằng
Thanh xuân
Thanh xuân
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 120
Bình Dương
Hoa sen 4
Hoa sen 4
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 110
Tĩnh vật 2
Tĩnh vật 2
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Mây và gió
Mây và gió
Sơn mài / 2022 / C 85 × R 120
Hồng hoa 02
Hồng hoa 02
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Ngắm trăng
Ngắm trăng
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 100
Tự tình khúc
Tự tình khúc
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Mùa vàng Tây Bắc
Mùa vàng Tây Bắc
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 150
Nghệ An
Transfomation
Transfomation
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 360
Hoa sen 2
Hoa sen 2
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Hoa chuối rừng 01
Hoa chuối rừng 01
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 180
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Tịnh Đế Liên
Tịnh Đế Liên
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 80
Hà Nội
Hoa sen 6
Hoa sen 6
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100