Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn mài 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
PHỐ XƯA
PHỐ XƯA
Đèn LED / 2019 / C 80 × R 120
$1,304
Cho thuêBản in
Người ở đừng về.
Người ở đừng về.
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$2,609
Dệt
Dệt
Sơn mài / 2020 / C 40 × R 40
$696
Bản in
Đêm trăng tây bắc
Đêm trăng tây bắc
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 180
$8,261
My muse
My muse
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 40
$696
Bản in
Chợ quê
Chợ quê
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 120
$5,217
Bến đỗ.
Bến đỗ.
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$3,043
Hoa dại
Hoa dại
Sơn mài / 2020 / C 40 × R 50
$435
bến quê
bến quê
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
$2,739
SEN HỒ TĨNH TÂM Huế
SEN HỒ TĨNH TÂM Huế
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 120
$1,087
Cho thuêBản in
Soi bóng 03
Soi bóng 03
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
Nắng xuân
Nắng xuân
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Đắk Lắk
$6,522
Bản in
Nude - 2020
Nude - 2020
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
$609
Cho thuê
Sắc xuân
Sắc xuân
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
$3,043
Xuân về bản
Xuân về bản
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 50
Đắk Lắk
$2,174
Bản in
Sông quê
Sông quê
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 120
$3,478
Trước cửa phật
Trước cửa phật
Sơn mài / 2020 / C 80.5 × R 80.5
Bên bờ ao
Bên bờ ao
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 81
$1,522
Sông trăng
Sông trăng
Sơn mài / 2020 / C 122 × R 366
$7,043
Cho thuê
Một buổi tập múa
Một buổi tập múa
Sơn mài / 2014 / C 107 × R 107
$1,025
Cho thuêBản in
Sông Thu Êm Đềm
Sông Thu Êm Đềm
Sơn mài / 2018 / C 76 × R 171
$2,174
Cho thuêBản in
Cung đường
Cung đường
Sơn mài / 2020 / C 122 × R 366
$7,043
Cho thuê
Hoa Hậu
Hoa Hậu
Sơn mài / 2020 / C 61 × R 41
$478
Bản in
Chợ xa.
Chợ xa.
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
$1,522
Phố cổ Hà Nội
Phố cổ Hà Nội
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 145
$5,217
Tết
Tết
Sơn mài / 2020 / C 40 × R 30
Tuổi thơ
Tuổi thơ
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 60
$1,522
Sắc thu bên Hồ Gươm
Sắc thu bên Hồ Gươm
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 110
$1,261
Ngày hoa nở
Ngày hoa nở
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
$5,087
Đĩa gà sơn mài
Đĩa gà sơn mài
Sơn mài / 2020 / C 45 × R 45
$217
Trạng Nguyên nở hoa
Trạng Nguyên nở hoa
Sơn mài / 2020 / C 75 × R 100
$1,217