Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Sơn mài 
×
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Hoa Núi
Hoa Núi
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Sen trắng
Sen trắng
Sơn mài / 2022 / C 90 × R 70
Tuổi 21
Tuổi 21
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Giàn Gấc sân nhà
Giàn Gấc sân nhà
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Sen hồng
Sen hồng
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Sơn Tra mùa áo mới
Sơn Tra mùa áo mới
Sơn mài / 2024 / C 120 × R 80
Rừng Già
Rừng Già
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 180
Cho thuê
Sau cơn mưa
Sau cơn mưa
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Hoa Cúc Vàng
Hoa Cúc Vàng
Sơn mài / 2023 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
Hạ sang
Hạ sang
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Rừng sâu
Rừng sâu
Sơn mài / 2023 / C 92 × R 184
Cho thuê
Thu nhớ
Thu nhớ
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 80
Về nhà
Về nhà
Sơn mài / 2022 / C 120 × R 80
Màu Hy Vọng
Màu Hy Vọng
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Mùa xuân trên núi hoa
Mùa xuân trên núi hoa
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 120
Cao Bằng
Tĩnh vật với cành quả Hồng
Tĩnh vật với cành quả Hồng
Sơn mài / 2023 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Chiều Sài Sơn
Chiều Sài Sơn
Sơn mài / 2022 / C 50 × R 100
Ngày tươi xanh
Ngày tươi xanh
Sơn mài / 2023 / C 125 × R 80
Hoa chuối và tranh Vinh Hoa
Hoa chuối và tranh Vinh Hoa
Sơn mài / 2023 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
giọt nắng bên thềm
giọt nắng bên thềm
Sơn mài / 2022 / C 68 × R 100
Cao Bằng
ngày mùa
ngày mùa
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 150
Bên cầu Thê Húc
Bên cầu Thê Húc
Sơn mài / 2021 / C 75 × R 100
Cho thuêBản in
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2024 / C 105 × R 80
Hà Nội
Bản in
mùa lá đốm
mùa lá đốm
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 100
Cao Bằng
An yên
An yên
Sơn mài / 2023 / C 80 × R 100
Ngày xuân
Ngày xuân
Sơn mài / 2022 / C 50 × R 70
Hương rừng
Hương rừng
Sơn mài / 2022 / C 100 × R 50
Cho thuêBản in
Sắc hạ
Sắc hạ
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 133
Hoa chuối rừng
Hoa chuối rừng
Sơn mài / 2023 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
mùa hoa cải
Đã bán
mùa hoa cải
Sơn mài / 2024 / C 80 × R 120
Cao Bằng
Chốn Thanh Bình
Chốn Thanh Bình
Sơn mài / 2022 / C 100 × R 80
Cho thuêBản in
Đầu Hạ
Đầu Hạ
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2024 / C 101 × R 155
Hà Nội
Bản in
Sen cá
Sen cá
Sơn mài / 2023 / C 80 × R 75
Cho thuêBản in