Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
sơn mài trên gỗ 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2015 / C 100 × R 75
Tự họa
Tự họa
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 40
Cho thuêBản in
Hoa súng trắng
Hoa súng trắng
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
hương phù sa
hương phù sa
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 60 × R 100
Cao Bằng
Chiều Tây Bắc
Chiều Tây Bắc
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 100
Cho thuê
Câu chuyện phố thị
Đã bán
Câu chuyện phố thị
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 200
Bản in
Đường về làng
Đường về làng
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Chợ vùng cao
Chợ vùng cao
Sơn mài / 2015 / C 90 × R 120
Cho thuêBản in
Trâu mẫu tử
Trâu mẫu tử
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 20 × R 25
Cho thuêBản in
Tĩnh Lặng
Tĩnh Lặng
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 180
Cho thuê
Trừu tượng 1
Đã bán
Trừu tượng 1
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
Bản in
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 80
Bản in
Sài Gòn
Sài Gòn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Sen tàn 01
Sen tàn 01
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
Điểm trang
Điểm trang
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Chị em
Chị em
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 70
Cho thuêBản in
Ngày hoa nở
Ngày hoa nở
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Lung linh Phố Núi
Lung linh Phố Núi
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 90 × R 90
Cho thuê
Bò đàn
Bò đàn
sơn mài trên gỗ / 2012 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Trâu làng
Trâu làng
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 15 × R 10
Cho thuêBản in
Tình yêu
Đã bán
Tình yêu
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 60 × R 80
Bản in
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Mùa Trắng Xóa
Mùa Trắng Xóa
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Phố nhỏ
Đã bán
Phố nhỏ
Sơn mài / 2019 / C 110 × R 50
Bản in
vũ điệu mùa hạ
vũ điệu mùa hạ
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 60 × R 120
Cho thuêBản in
Thoát tục
Đã bán
Thoát tục
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 90 × R 120
Hà Nội
Bản in
Không đề 2
Đã bán
Không đề 2
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 90
Bản in
Búi tóc
Búi tóc
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 75
Tĩnh vật
Tĩnh vật
sơn mài trên gỗ / 2020 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in