Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
sơn mài trên gỗ 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hoa sen trắng
Hoa sen trắng
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 120
$2,391
Cho thuê
Hoa Chuối
Hoa Chuối
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 60
$1,087
Bò đàn
Bò đàn
sơn mài trên gỗ / 2012 / C 80 × R 100
$696
Cho thuêBản in
Em gái vùng cao
Em gái vùng cao
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 90 × R 60
$1,957
Cho thuêBản in
Ao sen trong chùa
Ao sen trong chùa
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 180
$1,957
Cho thuê
Trưa hè
Trưa hè
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 50 × R 50
$174
Cho thuê
Góc chợ
Góc chợ
sơn mài trên gỗ / 2015 / C 60 × R 80
$1,087
Thiếu nữ thưởng trà
Thiếu nữ thưởng trà
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 100 × R 80
Bình Dương
$2,000
Múa rằm trung thu
Đã bán
Múa rằm trung thu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Tắm trong vườn
Tắm trong vườn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 90 × R 60
$1,739
Cho thuê
Sen tàn
Sen tàn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuêBản in
Hoàng hôn
Hoàng hôn
sơn mài trên gỗ / 2016 / C 100 × R 120
$4,130
Thiếu nữ thưởng trà
Thiếu nữ thưởng trà
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 100 × R 80
Bình Dương
$2,000