Hoạt động gần đây
Đậu Quang Anh
Đậu Quang Anh đã đăng một tác phẩm mới.
2 tháng trước

Sơn Tra mùa áo mới

Sơn Tra mùa áo mới

Đậu Quang Anh
Đậu Quang Anh đã đăng một tác phẩm mới.
3 tháng trước

Biển gọi

Biển gọi

Đậu Quang Anh
Đậu Quang Anh đã đăng một tác phẩm mới.
5 tháng trước

Cảm xúc biển

Cảm xúc biển
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Lại tiếp tục được duyệt tranh đi triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2023.❤️❤️❤️
Hà Nội trong tôi. ( 135cm x 155cm)
Triển lãm tranh Cha và Con