Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn dầu trên Toan 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Mùa hè rực rỡ 1
Mùa hè rực rỡ 1
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 189 × R 189
$15,000
Cho thuê
Mùa hè rực rỡ 3
Mùa hè rực rỡ 3
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 150
$10,000
Cho thuê
Dream 05
Dream 05
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Đô thị ảo 11
Đô thị ảo 11
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 225
$15,000
Cho thuê
Dream 02
Dream 02
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Dream 03
Dream 03
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Đô thị ảo 10
Đô thị ảo 10
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 215
$15,000
Cho thuê
Bến vắng 1
Bến vắng 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,600
Bức tường cũ 1
Bức tường cũ 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$1,100
chiều qua phố cũ
chiều qua phố cũ
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$1,000
Phố cũ
Phố cũ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 80
Hải Phòng
$800
Adam và Eva 1
Adam và Eva 1
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 110
$7,000
Cho thuê
Đô thị ảo 09
Đô thị ảo 09
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 215
$15,000
Cho thuê
Bình minh
Bình minh
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Mùa xuân
Mùa xuân
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$1,100
Đô thị ảo 08
Đô thị ảo 08
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 215
$15,000
Cho thuê
Những ô cửa
Những ô cửa
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 100 × R 150
Hải Phòng
$1,900
Sen
Sen
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$1,000
Phố 2
Phố 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Bên ô cửa sổ
Bên ô cửa sổ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 70 × R 170
Hải Phòng
$1,200
Đợi V
Đợi V
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 120 × R 100
Hải Phòng
$1,600
Cho thuê
Đô thị ảo 01
Đô thị ảo 01
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 150
$10,000
Cho thuê
Adam và Eva 2
Adam và Eva 2
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 110
$7,000
Cho thuê
Bến mơ
Bến mơ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$900
Cho thuê
Đô thị ảo 05
Đô thị ảo 05
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 120 × R 90
$5,000
Cho thuê
Đô thị ảo 03
Đô thị ảo 03
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 150
$10,000
Cho thuê
 Tĩnh vật hoa vàng
Tĩnh vật hoa vàng
Sơn dầu trên Toan / 2013 / C 100 × R 100
Hải Phòng
$1,100
Mùa hè rực rỡ 4
Mùa hè rực rỡ 4
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 215
$15,000
Cho thuê
Chiều buông
Chiều buông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$1,200
Tốc độ
Tốc độ
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 85 × R 150
$7,000
Cho thuê
Đợi IV
Đợi IV
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$1,200
Cho thuê
Chú bé bắt cá
Chú bé bắt cá
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 100 × R 50
Hải Phòng
$1,000
Dream 01
Dream 01
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Phố và sông
Phố và sông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 150 × R 100
Hải Phòng
$1,400
Đô thị ảo 04
Đô thị ảo 04
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 120 × R 90
$5,000
Cho thuê
Đô thị ảo 07
Đô thị ảo 07
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 215
$15,000
Cho thuê
Mùa hè rực rỡ 2
Mùa hè rực rỡ 2
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 215
$15,000
Cho thuê
Bức tường cũ 2
Bức tường cũ 2
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 110 × R 130
Hải Phòng
$1,300
Vùng cao 2
Vùng cao 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Hai thế giới
Hai thế giới
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 110 × R 150
$15,000
Cho thuê
Bến vắng 2
Bến vắng 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,300
Làng hoa 4
Làng hoa 4
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Đô thị ảo 02
Đô thị ảo 02
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 150
$10,000
Cho thuê
Dream 04
Dream 04
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Giữa dòng 1
Giữa dòng 1
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 130 × R 150
Hải Phòng
$1,500
Một buổi chiều
Một buổi chiều
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$1,100