Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn dầu 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Reflection 01
Reflection 01
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 40
$870
Bản in
Loa kèn đỏ
Loa kèn đỏ
Sơn dầu / 2015 / C 50 × R 70
Thái Nguyên
$304
Humanlity #5
Đã bán
Humanlity #5
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 80
$1,304
Bản in
Suối màu ngọc
Suối màu ngọc
Sơn dầu / 2019 / C 140 × R 100
Thừa Thiên Huế
$1,087
Tĩnh vật hoa vàng
Tĩnh vật hoa vàng
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 60
$826
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Bản in
Buổi sáng
Buổi sáng
Sơn dầu / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Bao Giờ Em Về
Bao Giờ Em Về
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 200
$3,043
Cho thuê
Biển nhớ
Biển nhớ
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
$870
Bản in
Reflection
Reflection
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 40
$870
Bản in
Humanlity #2
Đã bán
Humanlity #2
Sơn dầu / 2019 / C 40 × R 60
$1,087
Mưa mùa hạ.
Đã bán
Mưa mùa hạ.
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
Humanlity #12
Humanlity #12
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 90
$2,174
Bản in
Humanlity #15
Humanlity #15
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 60
$1,304
Bản in
Humanlity #1
Đã bán
Humanlity #1
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 70
$1,087
Khúc giao mùa
Khúc giao mùa
Sơn dầu / 2014 / C 35 × R 35
Hà Nội
$217
Cho thuê
Đón hạ
Đón hạ
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
$783
Bản in
Humanlity #6
Humanlity #6
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 40
$1,087
Bản in
Trên phố chiều mưa
Trên phố chiều mưa
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
$870
Bản in
Hoa ly đỏ
Hoa ly đỏ
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$826
Cho thuêBản in
Mùa xuân
Mùa xuân
Sơn dầu / 2015 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Phụ nữ và sen
Phụ nữ và sen
Sơn dầu / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Thuyền và biển
Thuyền và biển
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
$1,087
bến hạ
bến hạ
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
Shopping
Shopping
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 150
$4,043
Cho thuêBản in
Đêm Hà Nội
Đã bán
Đêm Hà Nội
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 120
Seduction
Seduction
Sơn dầu / 2013 / C 52 × R 42
$1,739
Bản in
Corruption
Corruption
Sơn dầu / 2016 / C 150 × R 100
$4,348
Bản in
bạch liên
Đã bán
bạch liên
Sơn dầu / 2018 / C 60 × R 50
Bản in
Trên cánh đồng
Trên cánh đồng
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 100
Hải Dương
$522
Sau cơn mưa
Sau cơn mưa
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
$783
Bản in
Hoàng hôn
Đã bán
Hoàng hôn
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
Time 21
Đã bán
Time 21
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
Mùa Xuân
Đã bán
Mùa Xuân
Sơn dầu / 2016 / C 120 × R 80
Biển hát chiều nay
Đã bán
Biển hát chiều nay
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 160
Bản in
Hands
Giới thiệu
Hands
Sơn dầu / 2019 / C 150 × R 100
Sen vàng
Sen vàng
Sơn dầu / 2019 / C 75 × R 150
$1,130
Cho thuê
To The West
To The West
Sơn dầu / 2013 / C 52 × R 42
$1,739
Bản in
Abroad
Abroad
Sơn dầu / 2016 / C 83 × R 153
$3,913
Bản in
Gái quê
Gái quê
Sơn dầu / 2014 / C 100 × R 100
Hà Nội
$435