Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn dầu 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Tuổi 13
Tuổi 13
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Phố một thưở 3
Phố một thưở 3
Sơn dầu / 2019 / C 176 × R 86
$2,000
Nắng đông
Nắng đông
Sơn dầu / 2018 / C 120 × R 100
$1,022
Vườn xuân 1
Vườn xuân 1
Sơn dầu / 2018 / C 120 × R 70
$1,022
Lối về
Lối về
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,000
Quán vắng
Quán vắng
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
$522
Phố cũ 2
Phố cũ 2
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$804
Phố cũ
Phố cũ
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$522
Trước giờ đi biển
Trước giờ đi biển
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 120
Hải Phòng
$913
Làng chài
Làng chài
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
$522
Ngày dài 1
Ngày dài 1
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Nhà bên sông
Nhà bên sông
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 90
$1,478
Miền ký ức
Miền ký ức
Sơn dầu / 2019 / C 136 × R 96
$1,478
Góc phố 2
Góc phố 2
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$522
Thánh nữ
Thánh nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Phố
Phố
Sơn dầu / 2019 / C 136 × R 96
$1,478
Bên ô cửa
Bên ô cửa
Sơn dầu / 2019 / C 110 × R 55
Hải Phòng
$913
Phố đông
Phố đông
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$522
Thu qua phố
Thu qua phố
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
$1,022
Trăng mùa hạ
Trăng mùa hạ
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 80
$1,609
Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 80
Miền hoang hoải
Miền hoang hoải
Sơn dầu / 2019 / C 156 × R 116
$2,000
Cúc vàng
Cúc vàng
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 50
Bước qua bóng tối
Bước qua bóng tối
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
$435
Tóc mây
Tóc mây
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 80
$1,174
Phố một thưở 2
Phố một thưở 2
Sơn dầu / 2019 / C 176 × R 86
$2,000
Soi bóng
Soi bóng
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Hoa hướng dương
Đã bán
Hoa hướng dương
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Bản in
Đồng xanh
Đồng xanh
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
$870
Bản in
Thánh lễ chiều
Thánh lễ chiều
Sơn dầu / 2017 / C 120 × R 120
$2,000
Vườn xuân 2
Vườn xuân 2
Sơn dầu / 2018 / C 120 × R 70
$1,022
Ly đỏ
Ly đỏ
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 60
Giấc mơ trưa
Giấc mơ trưa
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
$435
Đối thoại
Đối thoại
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 100
Thừa Thiên Huế
$435
Suối tóc Hương Giang
Suối tóc Hương Giang
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Tĩnh vật với hoa sen
Tĩnh vật với hoa sen
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Thạch Thảo
Đã bán
Thạch Thảo
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Tàn dư
Tàn dư
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 90
$1,478
Suy tư
Suy tư
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,304
Góc phố 1
Góc phố 1
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$522
Đây những bờ suối vắng
Đây những bờ suối vắng
Sơn dầu / 2019 / C 120 × R 40
$652
Bản in
Ngày dài 3
Ngày dài 3
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Ngày dài 2
Ngày dài 2
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
Hải Phòng
$1,109
Góc phố 3
Góc phố 3
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$522
Phố
Phố
Sơn dầu / 2016 / C 70 × R 90
$522
Sen xanh
Sen xanh
Sơn dầu / 2019 / C 150 × R 90
$652
Đêm quỳnh
Đêm quỳnh
Sơn dầu / 2019 / C 160 × R 110
$1,478