Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn dầu 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Nude 27.19
Nude 27.19
Sơn dầu / 2019 / C 86 × R 108
Trưa vắng trên cánh đồng
Trưa vắng trên cánh đồng
Sơn dầu / 2019 / C 61 × R 81
Hà Nội
Cho thuê
Nude 61.20
Nude 61.20
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 70
Em bé 65.15
Em bé 65.15
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 69
Giấc mơ bay III
Giấc mơ bay III
Sơn dầu / 2018 / C 128 × R 78
Sen
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 160
Cho thuêBản in
Nude 44.17
Nude 44.17
Sơn dầu / 2017 / C 70 × R 50
Hai chị em 29.15
Hai chị em 29.15
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 150
Sen nở muộn
Sen nở muộn
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 70
Ký ức 9.19
Ký ức 9.19
Sơn dầu / 2019 / C 112 × R 133
Giao mùa
Giao mùa
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 80
Chân dung 26.17
Chân dung 26.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Mùa nhớ
Đã bán
Mùa nhớ
Canvas / 2021 / C 80 × R 120
Sen
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 60
Cho thuêBản in
Nude 63.20
Nude 63.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Sen
Sen
Sơn dầu / 2020 / C 110 × R 150
Cho thuêBản in
Nude 13.19
Nude 13.19
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
Hướng Dương
Hướng Dương
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 40
Cho thuêBản in
Ký ức 14.19
Ký ức 14.19
Sơn dầu / 2019 / C 78 × R 128
Cá
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Đám rước 44.14
Đám rước 44.14
Sơn dầu / 2014 / C 126 × R 155
Nude 73.15
Nude 73.15
Sơn dầu / 2015 / C 67 × R 133
Nude 41.17
Nude 41.17
Sơn dầu / 2017 / C 50 × R 70
Cuối thu
Cuối thu
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 80
Nude 27.16
Nude 27.16
Sơn dầu / 2016 / C 55 × R 37
nắng bên hiên
nắng bên hiên
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Nude 60.20
Nude 60.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Ký ức 8.19
Ký ức 8.19
Sơn dầu / 2019 / C 133 × R 133
Nude 16.16
Nude 16.16
Sơn dầu / 2016 / C 54 × R 73
Chân dung 21.19
Chân dung 21.19
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Nude 29.17
Nude 29.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Chân dung 34.17
Chân dung 34.17
Sơn dầu / 2017 / C 42 × R 42
Nude 29.19
Nude 29.19
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 120
Nude 27.18
Nude 27.18
Sơn dầu / 2018 / C 110 × R 150
Chân dung 25.15
Chân dung 25.15
Sơn dầu / 2015 / C 108 × R 68
Ngõ 76.15
Ngõ 76.15
Sơn dầu / 2015 / C 133 × R 133
Nude 24.16
Nude 24.16
Sơn dầu / 2016 / C 37 × R 55
Nude 64.20
Nude 64.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Cổng làng Ước Lễ
Cổng làng Ước Lễ
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Nude 59.20
Nude 59.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Chân dung 5.16
Chân dung 5.16
Sơn dầu / 2016 / C 60 × R 80
Chân dung 18.19
Chân dung 18.19
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 80
lối Về
lối Về
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 70
Cho thuêBản in
Nude 28.17
Nude 28.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80