Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn dầu 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
MIỀN TRUNG DU
MIỀN TRUNG DU
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
$565
Cánh đồng vào xuân
Cánh đồng vào xuân
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
$217
Sớm Mùa Xuân
Sớm Mùa Xuân
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 50
$652
Phố đêm
Phố đêm
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 80
Biến cung
Biến cung
Sơn dầu / 2018 / C 50 × R 50
Vĩnh Long
$1,348
Tĩnh vật
Đã bán
Tĩnh vật
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Hải Dương
Sen mùa Hạ
Sen mùa Hạ
Sơn dầu / 2017 / C 50 × R 70
$348
Khỏa thân đêm
Khỏa thân đêm
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 60
Vĩnh Long
$1,674
LỜI CẢNH BÁO    .The warning
LỜI CẢNH BÁO .The warning
Sơn dầu / 2013 / C 100 × R 100
$2,174
Khỏa thân và hoa
Khỏa thân và hoa
Sơn dầu / 2017 / C 50 × R 70
Vĩnh Long
$1,339
Tĩnh vật cúc hoạ mi
Đã bán
Tĩnh vật cúc hoạ mi
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
Tĩnh
Giới thiệu
Tĩnh
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 70
Hà Nội
Em gái vùng cao
Em gái vùng cao
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 60
Hạ vàng
Hạ vàng
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 120
$304
THỜI GIAN   . Time
THỜI GIAN . Time
Sơn dầu / 2008 / C 65 × R 90
$1,739
Nắng chiều
Nắng chiều
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 70
$435
Chiều buông
Đã bán
Chiều buông
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 80
$217
Những dải hoa vàng
Những dải hoa vàng
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
$217
Bóng thu
Giới thiệu
Bóng thu
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 60
Hải Dương
Bến chiều
Bến chiều
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
$217
Phố (series Mùa bàng lá đỏ)
Phố (series Mùa bàng lá đỏ)
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$304
Cho thuêBản in
Khỏa thân nằm nghiêng
Khỏa thân nằm nghiêng
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 60
Vĩnh Long
$1,674
Biển vàng
Giới thiệu
Biển vàng
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 70
Hải Phòng
Mơ về hạnh phúc
Mơ về hạnh phúc
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 80
Bình Dương
$522
Cho thuêBản in
Góc phố Hàng Lược (Seri mùa bàng thay lá)
Góc phố Hàng Lược (Seri mùa bàng thay lá)
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$304
Cho thuêBản in
Rose
Rose
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 50
Thừa Thiên Huế
$261
TĨNH VẬT  . Still life
TĨNH VẬT . Still life
Sơn dầu / 2007 / C 90 × R 65
$1,087
Nắng
Giới thiệu
Nắng
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Nắng Xuân
Nắng Xuân
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$435