Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Sơn dầu 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Chân dung 26.17
Chân dung 26.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Cổng làng Ước Lễ
Cổng làng Ước Lễ
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Giao mùa
Giao mùa
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 80
Nude 27.19
Nude 27.19
Sơn dầu / 2019 / C 86 × R 108
Nude 41.17
Nude 41.17
Sơn dầu / 2017 / C 50 × R 70
Chân dung 34.17
Chân dung 34.17
Sơn dầu / 2017 / C 42 × R 42
Nude 29.19
Nude 29.19
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 120
Nude 28.17
Nude 28.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Hướng Dương
Hướng Dương
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 40
Cho thuêBản in
Chân dung 21.19
Chân dung 21.19
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
lối Về
lối Về
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 70
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 160
Cho thuêBản in
Chân dung 25.15
Chân dung 25.15
Sơn dầu / 2015 / C 108 × R 68
Bình Yên
Bình Yên
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Nude 44.17
Nude 44.17
Sơn dầu / 2017 / C 70 × R 50
Mùa nhớ
Đã bán
Mùa nhớ
Canvas / 2021 / C 80 × R 120
Nude 16.16
Nude 16.16
Sơn dầu / 2016 / C 54 × R 73
Ngõ 76.15
Ngõ 76.15
Sơn dầu / 2015 / C 133 × R 133
Hưng Thịnh
Hưng Thịnh
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Sen
Sen
Sơn dầu / 2020 / C 110 × R 150
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 60
Cho thuêBản in
Nude 73.15
Nude 73.15
Sơn dầu / 2015 / C 67 × R 133
Morning mist
Morning mist
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
 Dang Dở Và Kết Thúc
Dang Dở Và Kết Thúc
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Ngày Sum vầy
Ngày Sum vầy
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Cho thuêBản in
Sen nở muộn
Sen nở muộn
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 70
Mai Châu
Mai Châu
Sơn dầu / 2021 / C 40 × R 60
Nude 27.18
Đã bán
Nude 27.18
Sơn dầu / 2018 / C 110 × R 150
Nude 27.16
Nude 27.16
Sơn dầu / 2016 / C 55 × R 37
Em bé 65.15
Em bé 65.15
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 69
Lặng
Lặng
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Ký ức 8.19
Ký ức 8.19
Sơn dầu / 2019 / C 133 × R 133
Hai chị em 29.15
Hai chị em 29.15
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 150
Chân dung 5.16
Chân dung 5.16
Sơn dầu / 2016 / C 60 × R 80
nắng bên hiên
nắng bên hiên
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Cuối thu
Cuối thu
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 80
Ký ức 9.19
Ký ức 9.19
Sơn dầu / 2019 / C 112 × R 133
Nude 24.16
Nude 24.16
Sơn dầu / 2016 / C 37 × R 55
Nude 29.17
Nude 29.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Cá
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in