Hoạt động gần đây
Ngô văn nguyện
Ngô văn nguyện đã đăng một tác phẩm mới.
2 tháng trước

Bờ bên sông hồng

Bờ bên sông hồng

Ngô văn nguyện
Ngô văn nguyện đã đăng một tác phẩm mới.
2 tháng trước

Chung vui

Chung vui

Ngô văn nguyện
Ngô văn nguyện đã đăng một tác phẩm mới.
2 tháng trước

Miền thương nhớ

Miền thương nhớ
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tác phẩm: Dòng chảy
Sáng tác: 2019
Chất liệu: acrylic on canvas
Kích thước: 50*60cm
Đã bán
Tác phẩm: hương quê
Sáng tác: 2019
Chất liệu: acrylic on canvas
Kích thước: 50*60cm
Đã bán
Tác phẩm: trên miền quê
Sáng tác: 2019
Chất liệu: acrylic on canvas
Kích thước: 50*60cm
Đã bán
Xem thêm