Hoạt động gần đây
Ngô văn nguyện
Ngô văn nguyện đã đăng một tác phẩm mới.
6 ngày trước

Lặng lẽ

Lặng lẽ

Ngô văn nguyện
Ngô văn nguyện đã đăng một tác phẩm mới.
10 ngày trước

Êm đềm

Êm đềm

Ngô văn nguyện
Ngô văn nguyện đã đăng một tác phẩm mới.
12 ngày trước

Góc quê

Góc quê
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tác phẩm: Dòng chảy
Sáng tác: 2019
Chất liệu: acrylic on canvas
Kích thước: 50*60cm
Đã bán
Tác phẩm: hương quê
Sáng tác: 2019
Chất liệu: acrylic on canvas
Kích thước: 50*60cm
Đã bán
Tác phẩm: trên miền quê
Sáng tác: 2019
Chất liệu: acrylic on canvas
Kích thước: 50*60cm
Đã bán
Xem thêm