Ngô văn nguyện

Gallery nghệ sỹ
Tránh nắng
Tránh nắng
Sơn dầu / 2021 / C 60 × R 80
Về
Về
Sơn dầu / 2021 / C 55 × R 70
Êm đềm
Êm đềm
Sơn dầu / 2021 / C 55 × R 70
Nắng sớm ngày đông
Nắng sớm ngày đông
Sơn dầu / 2021 / C 60 × R 80
Bản in
Ngày thu
Đã bán
Ngày thu
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 70
Bản in
ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ
Đã bán
ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Xanh mát
Xanh mát
Acrylic / 2020 / C 56 × R 70
Bản in
Sông quê
Đã bán
Sông quê
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Lặng lẽ
Đã bán
Lặng lẽ
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Êm đềm
Đã bán
Êm đềm
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Góc quê
Đã bán
Góc quê
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Thanh thản
Đã bán
Thanh thản
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in