Hoạt động gần đây
Ngô văn nguyện
Ngô văn nguyện đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Ngô văn nguyện
Ngô văn nguyện đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Ngô văn nguyện
Ngô văn nguyện đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước
Xem thêm
Artistic activities
Tác phẩm: Dòng chảy
Sáng tác: 2019
Chất liệu: acrylic on canvas
Kích thước: 50*60cm
Đã bán
Tác phẩm: hương quê
Sáng tác: 2019
Chất liệu: acrylic on canvas
Kích thước: 50*60cm
Đã bán
Tác phẩm: trên miền quê
Sáng tác: 2019
Chất liệu: acrylic on canvas
Kích thước: 50*60cm
Đã bán
Xem thêm