Thể loại

Phong cách phổ biến

Bộ sưu tập nổi bật

Mức giá phổ biến

Tác phẩm đã bán

Đã bán
Lacquer / 2024 / C 70 × R 50
Đã bán
Acrylic / 2024 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Bản in
Đã bán
Oils on Canvas / 2024 / C 50 × R 50
Bản in
Đã bán
lacquer on wood / 2024 / C 80 × R 120
Cao Bằng
Đã bán
Lacquer / 2024 / C 80 × R 120
Cao Bằng

Tác phẩm đã thuê

Đã bán
Oil / 2018 / C 90 × R 50
Hà Nội
Đã bán
Oil / 2018 / C 90 × R 50
Hà Nội
Đã bán
Acrylic / 2017 / C 80 × R 130
Hà Nội
Đã bán
Acrylic / 2017 / C 45 × R 208.6
Hà Nội
Đã bán
Acrylic / 2017 / C 45 × R 178
Hà Nội

Artists' stories

Nguyễn Tấn Phát

Nguyễn Tấn Phát

1983
Hà NộiViệt Nam
Phan Niệm

Phan Niệm

1971
Thừa Thiên HuếViệt Nam
Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng Rô)

Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng Rô)

1981
Hà NộiViệt Nam
Nguyễn Đức Việt

Nguyễn Đức Việt

1981
Hà NộiViệt Nam

Specialists' thoughts about Us!

Enthusiastic and professional

I trust and appreciate the efforts of INDOCHINE ART in bringing up the idea of connecting artistic values. With the enthusiasm and professionalism of a team of leading artists and art experts, I believe INDOCHINE ART has brought, is bringing and will bring practical values to contribute to the development of Vietnamese culture, art, creativity and imagination through its original art.
Lý Trực Sơn - Painter