Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Expressionism 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Gouache on paper / 2007 / C 65 × R 65
Acrylic / 2018 / C 150 × R 300
$3,848
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Giới thiệu
Lacquer / 2017 / C 80 × R 120
August Revolution
August Revolution
Gouache on paper / 1987 / C 79 × R 54
Hải Dương
$400
Cho thuê
Lacquer / 2015 / C 80 × R 100
$5,000
Cho thuê
Oils on Canvas / 2019 / C 55 × R 60
$609
Cho thuê
Etching / 2009 / C 54 × R 40
Lạng Sơn
$109
Cho thuê
Rights win brutalities
Rights win brutalities
Gouache on paper / 1980 / C 79 × R 54
Hải Dương
$400
Cho thuê
Oils on Canvas / 2019 / C 55 × R 60
$609
Cho thuê
Lacquer / 2012 / C 40 × R 50
$870
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Đã bán
Oils on Canvas / 2018 / C 80 × R 100
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 120 × R 160
$5,217
Acrylic / 2018 / C 155 × R 195
$2,522
Cho thuê
Protection of Peace
Protection of Peace
Gouache on paper / 1985 / C 79 × R 54
Hải Dương
$400
Cho thuê
Đã bán
Oils on Canvas / 2015 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Protecion of socialist property
Protecion of socialist property
Gouache on paper / 1982 / C 79 × R 54
Hải Dương
$400
Cho thuê
Give the signal of peace
Give the signal of peace
Gouache on paper / 1983 / C 54 × R 79
Hải Dương
$400
Cho thuê
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 100 × R 130
$2,522
Đã bán
Lacquer / 2016 / C 60 × R 50
$391
Bản in
Oils on Canvas / 2019 / C 55 × R 60
$609
Cho thuê
Oils on Canvas / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
New era of peace and friendship
New era of peace and friendship
Gouache on paper / 1980 / C 79 × R 54
Hải Dương
$400
Cho thuê
Lacquer / 2012 / C 40 × R 50
$870
Cho thuê
Đã bán
Acrylic / 2018 / C 90 × R 60
Thừa Thiên Huế
We raise chickens sent to the border
We raise chickens sent to the border
Gouache on paper / 1981 / C 79 × R 54
Hải Dương
$400
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 40 × R 30
$3,348
Cho thuê
Etching / 2009 / C 54 × R 40
Lạng Sơn
$109
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 60 × R 60
$1,348
Cho thuê
Lacquer / 2017 / C 120 × R 240
$25,000
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 60 × R 60
$1,348
Cho thuê
Eternal Sustainability
Eternal Sustainability
Gouache on paper / 1980 / C 79 × R 54
Hải Dương
$400
Cho thuê
Lacquer / 2014 / C 60 × R 60
$1,348
Cho thuê
Lacquer / 2016 / C 40 × R 60
$761
Cho thuê
Acrylic / 2017 / C 120 × R 186
$2,022
Cho thuê
Industrialization - Modernization
Industrialization - Modernization
Gouache on paper / 2000 / C 54 × R 79
Hải Dương
$400
Cho thuê
Oils on Canvas / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Lacquer / 2015 / C 75 × R 100
$2,957
Cho thuê
Acrylic / 2017 / C 80 × R 200
$1,522
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 80 × R 60
$1,739
Cho thuê
Oils on Canvas / 2019 / C 55 × R 60
$609
Cho thuê
Đã bán
Acrylic / 2015 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Acrylic / 2018 / C 150 × R 300
$3,848
Cho thuê