Artists...
Types...
Themes...
Biểu hiện 
×
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Biển chiều
Biển chiều
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Nắng mai
Nắng mai
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Ngõ 77.15
Ngõ 77.15
Acrylic / 2015 / C 133 × R 133
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Em
Em
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 70
Cơn bão ngang qua
Cơn bão ngang qua
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 70 × R 70
Cho thuêBản in
Nude 73.15
Nude 73.15
Sơn dầu / 2015 / C 67 × R 133
Thu sang
Thu sang
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 60
Lặng
Lặng
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
 Dang Dở Và Kết Thúc
Dang Dở Và Kết Thúc
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 75
Lộc xuân
Lộc xuân
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Ngõ vắng
Ngõ vắng
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Đường về
Đường về
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Cổng làng
Cổng làng
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 70
Dưới trăng
Dưới trăng
Sơn mài / 2020 / C 81 × R 81
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 100
Đám rước 44.14
Đám rước 44.14
Sơn dầu / 2014 / C 126 × R 155
Chân dung 2.14
Chân dung 2.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Dòng lệ thiên thu (1, 2,3&4)
Dòng lệ thiên thu (1, 2,3&4)
Acrylic / 2020 / C 45 × R 35
Cho thuêBản in
Ngõ 76.15
Ngõ 76.15
Sơn dầu / 2015 / C 133 × R 133
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
Bình yên
Bình yên
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 110
Tuổi thơ tôi II
Tuổi thơ tôi II
Sơn mài / 2019 / C 58 × R 98
Sen I
Sen I
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Em bé 71.15
Em bé 71.15
Acrylic / 2015 / C 108 × R 89
Hưng Thịnh
Hưng Thịnh
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Hoa chuối 2
Hoa chuối 2
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Một ngày mới
Một ngày mới
Sơn mài / 2020 / C 42 × R 140
Nhà ven sông
Nhà ven sông
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 60
Trăng lên
Trăng lên
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 110
Chân dung 1.14
Chân dung 1.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Sen II
Sen II
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Bình Yên
Bình Yên
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 60
Đám rước 46.14
Đám rước 46.14
Acrylic / 2014 / C 115 × R 147
Mùa nhớ
Đã bán
Mùa nhớ
Canvas / 2021 / C 80 × R 120