Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Biểu hiện 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Bình minh Hạ Long 2
Bình minh Hạ Long 2
Acrylic / 2017 / C 80 × R 200
$1,522
Cho thuê
Mùa vàng
Mùa vàng
Acrylic / 2018 / C 150 × R 300
$3,848
Cho thuê
Ngựa trắng
Ngựa trắng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 60
$6,043
Chân dung
Chân dung
Bột màu trên giấy / 2019 / C 50 × R 60
$435
Bản in
Sen
Sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Mùa xuân
Mùa xuân
Giấy Dó / 2018 / C 80 × R 65
Khỏa thân
Khỏa thân
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 70
$5,043
Phụ nữ bầu
Phụ nữ bầu
Sơn mài / 2015 / C 70 × R 50
$6,043
Thiếu nữ dưới hoa I
Thiếu nữ dưới hoa I
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Khúc giao mùa
Khúc giao mùa
Sơn dầu / 2014 / C 35 × R 35
Hà Nội
$217
Cho thuê
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$5,543
Đường bay (1)
Đã bán
Đường bay (1)
Acrylic / 2015 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Mùa hạ
Mùa hạ
Giấy Dó / 2018 / C 80 × R 65
Sương sớm trên đại ngàn
Sương sớm trên đại ngàn
Acrylic / 2018 / C 155 × R 195
$2,522
Cho thuê
Thiếu nữ dưới hoa II
Thiếu nữ dưới hoa II
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Tình yêu
Tình yêu
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,348
Cho thuê
Bến hẹn II(Bản in 9/16)
Bến hẹn II(Bản in 9/16)
Khắc axit / 2009 / C 54 × R 40
Lạng Sơn
$109
Cho thuê
Bến hẹn III (Bản in 6/18)
Bến hẹn III (Bản in 6/18)
Khắc axit / 2009 / C 54 × R 40
Lạng Sơn
$109
Cho thuê
Người thổi sáo
Người thổi sáo
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 70
$6,043
Đà Lạt ngày nắng
Đà Lạt ngày nắng
Acrylic / 2017 / C 120 × R 186
$2,022
Cho thuê
Tuổi thơ
Đã bán
Tuổi thơ
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Mùa thu 3
Mùa thu 3
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 55 × R 60
$609
Cho thuê
Chuyển sắc trên đại ngàn
Chuyển sắc trên đại ngàn
Acrylic / 2018 / C 150 × R 300
$3,848
Cho thuê