Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Biểu hiện 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Em bé 65.15
Em bé 65.15
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 69
Em
Em
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 70
Nude 54.15
Nude 54.15
Lụa / 2015 / C 57 × R 77
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 75
Biển chiều
Biển chiều
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 100
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Hoa chuối
Đã bán
Hoa chuối
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
Nhà ven sông
Nhà ven sông
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 60
Nắng mai
Nắng mai
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Sen II
Sen II
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Tuổi thơ tôi II
Tuổi thơ tôi II
Sơn mài / 2019 / C 58 × R 98
Thu sang
Thu sang
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 60
Nude 73.15
Nude 73.15
Sơn dầu / 2015 / C 67 × R 133
Chân dung 1.14
Chân dung 1.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Một ngày mới
Một ngày mới
Sơn mài / 2020 / C 42 × R 140
Hoa chuối 2
Hoa chuối 2
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Chân dung 2.14
Chân dung 2.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Trăng lên
Trăng lên
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 110
Mùa nhớ
Mùa nhớ
Canvas / 2021 / C 80 × R 120
Ngõ vắng
Ngõ vắng
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Em bé 71.15
Em bé 71.15
Acrylic / 2015 / C 108 × R 89
Đường về
Đường về
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Hoa xuân
Hoa xuân
Sơn mài / 2020 / C 32 × R 48
Đám rước 46.14
Đám rước 46.14
Acrylic / 2014 / C 115 × R 147
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 60
Ngõ 77.15
Ngõ 77.15
Acrylic / 2015 / C 133 × R 133
Đám rước 44.14
Đám rước 44.14
Sơn dầu / 2014 / C 126 × R 155
Bình yên
Bình yên
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 110
Cổng làng
Cổng làng
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 70
Ngõ 76.15
Ngõ 76.15
Sơn dầu / 2015 / C 133 × R 133
Lộc xuân
Lộc xuân
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Sen I
Sen I
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Dòng lệ thiên thu (1, 2,3&4)
Dòng lệ thiên thu (1, 2,3&4)
Acrylic / 2020 / C 45 × R 35
Cho thuêBản in
Nude 53.15
Nude 53.15
Acrylic / 2015 / C 68 × R 100
Dưới trăng
Dưới trăng
Sơn mài / 2020 / C 81 × R 81