Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Biểu hiện 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Dạ chiến
Dạ chiến
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 125
Chân dung II
Chân dung II
Sơn dầu / 2021 / C 130 × R 100
Những đứa trẻ
Những đứa trẻ
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Sắc núi
Sắc núi
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 80
Hà Nội
Vó ngựa thảo nguyên
Vó ngựa thảo nguyên
Acrylic / 2022 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Quê
Quê
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
Hải Phòng
Trăng khuyết
Trăng khuyết
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 60
Con rối gỗ
Con rối gỗ
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Tam Bạc II
Tam Bạc II
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 120
Hải Phòng
Thu về trên bến
Thu về trên bến
Acrylic / 2022 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Bóng hồng
Bóng hồng
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Nguyệt cầm
Nguyệt cầm
Sơn dầu / 2022 / C 120 × R 120
Vũ hội mùa
Vũ hội mùa
Acrylic / 2022 / C 100 × R 80
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Vắng III
Vắng III
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 120
Hải Phòng
Nàng mây
Nàng mây
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Vắng I
Vắng I
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 90
Hải Phòng
Vũ điệu hồng
Vũ điệu hồng
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Phong cảnh III
Phong cảnh III
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 120
Hải Phòng
Phật diện I
Phật diện I
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Phong cảnh I
Phong cảnh I
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 120
Hải Phòng
Dáng sen III
Dáng sen III
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 40
Dưới trăng
Dưới trăng
Acrylic / 2022 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Lưới cá
Lưới cá
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 50
Vắng II
Vắng II
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
Hải Phòng
Phong cảnh II
Phong cảnh II
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Hải Phòng
Bữa ăn #1
Bữa ăn #1
Sơn dầu / 2022 / C 60 × R 60
Tuyên Quang
Rình
Rình
Sơn dầu / 2022 / C 125 × R 80
Trên cánh đồng
Trên cánh đồng
Acrylic / 2022 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Xếp hàng
Xếp hàng
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Tam Bạc
Tam Bạc
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 70
Hải Phòng
Tóc xuân
Tóc xuân
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Phật diện II
Phật diện II
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Nguyện cầu
Nguyện cầu
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 40
Tóc xuân 03
Tóc xuân 03
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 40
Thời gian
Thời gian
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Tiến sỹ giấy
Tiến sỹ giấy
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Cô gái mộng mơ
Cô gái mộng mơ
Acrylic / 2021 / C 46 × R 46
Mắt ngọc
Mắt ngọc
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Dục giới
Dục giới
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Cô gái nhỏ
Cô gái nhỏ
Sơn mài / 2021 / C 70 × R 50
Tàn cuộc
Tàn cuộc
Sơn dầu / 2022 / C 97 × R 130