Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Biểu hiện 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Dấu tích
Dấu tích
Acrylic / 2019 / C 50 × R 100
Thừa Thiên Huế
$913
Ranh giới
Ranh giới
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$565
Cho thuêBản in
Sóng đôi
Sóng đôi
Acrylic / 2019 / C 50 × R 50
Bóng thời gian
Bóng thời gian
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
$717
Kinh đô thần bí
Kinh đô thần bí
Acrylic / 2019 / C 100 × R 200
Thừa Thiên Huế
$2,022
Sen Tàn
Sen Tàn
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
Hà Nội
$313
Phụ nữ bầu
Phụ nữ bầu
Sơn mài / 2015 / C 70 × R 50
$6,043
Xuân về
Xuân về
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Chầu Lục 5
Chầu Lục 5
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Theo mẹ
Theo mẹ
Acrylic / 2019 / C 50 × R 50
Cô Đôi Thượng Ngàn
Cô Đôi Thượng Ngàn
Sơn mài / 2004 / C 100 × R 100
$17,391
Ký ức Champa
Ký ức Champa
Acrylic / 2019 / C 110 × R 130
Thừa Thiên Huế
$1,522
Nắng chiều 06
Nắng chiều 06
Acrylic / 2019 / C 50 × R 60
Thừa Thiên Huế
$522
Ngựa trắng
Ngựa trắng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 60
$6,043
Chầu Lục 3
Chầu Lục 3
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$17,391
Ngày mưa #2
Ngày mưa #2
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 50
$609
Cho thuêBản in
Trống chèo
Trống chèo
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 150 × R 150
$3,043
Giáp tết #2
Giáp tết #2
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 100
$1,000
Cho thuêBản in
Cánh đồng hoa
Đã bán
Cánh đồng hoa
Acrylic / 2019 / C 110 × R 150
Thừa Thiên Huế
Đồng lúa chín
Đồng lúa chín
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
$435
Mùa đông tới #1
Mùa đông tới #1
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 140
$1,174
Cho thuêBản in
Ngày mưa #1
Ngày mưa #1
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 50 × R 70
$609
Cho thuêBản in
ngày hạnh phúc #1
ngày hạnh phúc #1
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 120 × R 60
$1,000
Cho thuêBản in
Nhị
Nhị
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 129 × R 120
$1,870
Người thổi sáo
Người thổi sáo
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 70
$6,043
Đàn Đáy
Đàn Đáy
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 120 × R 120
$1,870
Vũ điệu
Vũ điệu
Acrylic / 2018 / C 150 × R 110
Thừa Thiên Huế
$913
Giáp tết #4
Giáp tết #4
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 100 × R 160
$1,565
Cho thuêBản in
Long vân hý thủy
Long vân hý thủy
Acrylic / 2018 / C 130 × R 110
Thừa Thiên Huế
$913
Đức Trần Triều
Đức Trần Triều
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$5,543
Chiều ven đê
Chiều ven đê
Acrylic / 2019 / C 100 × R 140
$1,000
Phái đẹp
Phái đẹp
Sơn dầu trên Toan / 2007 / C 60 × R 80
$304
Nắng chiều 02
Nắng chiều 02
Acrylic / 2019 / C 50 × R 100
Thừa Thiên Huế
$522
Chầu Đệ Tứ 2
Chầu Đệ Tứ 2
Sơn mài / 2007 / C 100 × R 100
$17,391
Khỏa thân
Khỏa thân
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 70
$5,043
Ngày giáp tết 1
Ngày giáp tết 1
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 100
$1,000
Cho thuêBản in