Hoạt động gần đây
Thu Nguyễn
Thu Nguyễn đã thích một tác phẩm.
8 tháng trước

Soi bóng

Soi bóng

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn đã thích một tác phẩm.
8 tháng trước

Suy tư

Suy tư

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn đã thích một tác phẩm.
8 tháng trước

Trước giờ đi biển

Trước giờ đi biển
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Phạm Anh Tuấn trong xưởng vẽ
Gặp lại tác phẩm tại Vinpearl Cần Thơ trong dự án của IndochineArt
Xem thêm