Phạm Anh Tuấn

Gallery nghệ sỹ
Chiều Tây Bắc
Chiều Tây Bắc
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 130
Hải Phòng
$1,217
Hoa Lan Đỏ
Hoa Lan Đỏ
Sơn dầu / 2020 / C 110 × R 65
Hải Phòng
$870
Thuyền thúng
Thuyền thúng
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 156
Hải Phòng
$1,435
Cơn dông
Cơn dông
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,304
Sương sớm
Sương sớm
Sơn dầu / 2020 / C 75 × R 100
Hải Phòng
$783
Những con đường ở Mai Châu
Những con đường ở Mai Châu
Sơn dầu / 2020 / C 110 × R 156
Hải Phòng
$1,435
Bình yên trong phố
Bình yên trong phố
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 143
Hải Phòng
$1,739
Trước giờ đi biển
Trước giờ đi biển
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 120
Hải Phòng
$913
Suy tư
Suy tư
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,304
Soi bóng
Soi bóng
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Phố cũ 2
Phố cũ 2
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$804
Ngày dài 3
Ngày dài 3
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Ngày dài 2
Ngày dài 2
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
Hải Phòng
$1,109
Ngày dài 1
Ngày dài 1
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Lối về
Lối về
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,000
Gió mùa
Gió mùa
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,087
Cho thuê
Buổi sáng ven sông
Buổi sáng ven sông
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,087
Cho thuê
Bến mơ
Đã bán
Bến mơ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,304
Hai chiếc thuyền nhỏ
Hai chiếc thuyền nhỏ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,087
Cho thuê
Đợi V
Đã bán
Đợi V
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 120 × R 100
Hải Phòng
$1,600
Đợi IV
Đợi IV
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$1,200
Cho thuê
Những ô cửa
Những ô cửa
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 100 × R 150
Hải Phòng
$1,900
 Tĩnh vật hoa vàng
Tĩnh vật hoa vàng
Sơn dầu trên Toan / 2013 / C 100 × R 100
Hải Phòng
$1,100
Sen
Sen
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$1,000
Phố và sông
Phố và sông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 150 × R 100
Hải Phòng
$1,400
Mùa xuân
Mùa xuân
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$1,100
Giữa dòng 1
Giữa dòng 1
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 130 × R 150
Hải Phòng
$1,500
Chú bé bắt cá
Chú bé bắt cá
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 100 × R 50
Hải Phòng
$1,000
Chiều buông
Đã bán
Chiều buông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$1,200
Bến vắng 2
Đã bán
Bến vắng 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,300
Bến vắng 1
Bến vắng 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,600
Bến mơ
Bến mơ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$900
Cho thuê
Ngóng
Ngóng
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 130 × R 130
Hải Phòng
$1,043
Cho thuê
Nắng Nhạt
Nắng Nhạt
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 120 × R 130
Hải Phòng
$1,043
Cho thuê
Chiều đông
Chiều đông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 170
Hải Phòng
$870
Cho thuê
Ngày thường
Ngày thường
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 80 × R 170
Hải Phòng
$870
Cho thuê
Nắng nhạt 2
Đã bán
Nắng nhạt 2
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,300
Tĩnh Vật
Đã bán
Tĩnh Vật
Sơn dầu / 2015 / C 80 × R 80
Hải Phòng
$522
Phía đối diện
Phía đối diện
Sơn dầu / 2016 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$870
Cho thuê
Người đàn ông vá lưới
Người đàn ông vá lưới
Sơn dầu / 2016 / C 80 × R 172
Hải Phòng
$1,043
Cho thuê
Buổi Sớm
Buổi Sớm
Sơn dầu / 2016 / C 80 × R 172
Hải Phòng
$1,043
Cho thuê
Đợi I
Đợi I
Sơn dầu / 2016 / C 80 × R 170
Hải Phòng
$1,600
Cho thuê
Đợi II
Đợi II
Sơn dầu / 2016 / C 130 × R 110
Hải Phòng
$870
Cho thuê
Đợi III
Đã bán
Đợi III
Sơn dầu / 2016 / C 150 × R 100
Hải Phòng