Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Lụa 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Mùa dâu chín
Đã bán
Mùa dâu chín
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Bình minh trên biển
Bình minh trên biển
Lụa / 2020 / C 73 × R 93
Hà Nội
Cho thuê
Sở tâm mộng I
Sở tâm mộng I
Màu nước / 2017 / C 85 × R 120
Hà Nội
Cho thuêBản in
Mùa sen
Đã bán
Mùa sen
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Góc vườn hoang
Góc vườn hoang
Lụa / 2021 / C 42 × R 42
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Lụa / 2018 / C 80 × R 60
Hưng Yên
bình phong mùa hạ
bình phong mùa hạ
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in
Bà Tôi
Bà Tôi
Lụa / 2012 / C 70 × R 50
Hà Nội
Nam Phương hoàng hậu
Nam Phương hoàng hậu
Lụa / 2020 / C 60 × R 40
Hưng Yên
Dịu dàng
Dịu dàng
Lụa / 2021 / C 80 × R 60
Hà Nội
bình phong mùa hạ
Đã bán
bình phong mùa hạ
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
Mùi
Mùi
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Mẹ con
Mẹ con
Lụa / 2020 / C 60 × R 40
Hưng Yên
Mịt mờ nhưng không công khai
Mịt mờ nhưng không công khai
Lụa / 2020 / C 50 × R 90
Cho thuêBản in
Dưới bóng Điệp Anh Đào
Dưới bóng Điệp Anh Đào
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
sớm đầu năm
Đã bán
sớm đầu năm
Lụa / 2019 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in
Hương mùa hạ
Hương mùa hạ
Lụa / 2020 / C 43 × R 52
Hà Nội
Cho thuê
Trước giờ biểu diễn
Trước giờ biểu diễn
Lụa / 2020 / C 85 × R 85
Hưng Yên
Nude 54.15
Nude 54.15
Lụa / 2015 / C 57 × R 77
Tuất
Tuất
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Hoàn niệm
Hoàn niệm
Lụa / 2020 / C 60 × R 40
Hưng Yên
mùa đông
mùa đông
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in
bình phong mùa xuân
Đã bán
bình phong mùa xuân
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
bình phong mùa xuân
bình phong mùa xuân
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in
bình phong mùa thu
bình phong mùa thu
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in
Giấc mơ
Giấc mơ
Lụa / 2019 / C 40 × R 40
Trinh nữ
Trinh nữ
Lụa / 2019 / C 85 × R 85
Hưng Yên
sớm mùa đông
sớm mùa đông
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in
Chốn cũ
Chốn cũ
Lụa / 2019 / C 50 × R 80
Hà Nội
Cho thuê
Tự tình
Tự tình
Lụa / 2019 / C 80 × R 80
Thân
Thân
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
bình phong mùa đông
Đã bán
bình phong mùa đông
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
Hợi
Hợi
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Góc vườn hoang
Đã bán
Góc vườn hoang
Lụa / 2021 / C 42 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
Góc vườn hoang
Góc vườn hoang
Lụa / 2021 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
bình phong mùa xuân
bình phong mùa xuân
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in
Sen và tĩnh vật
Sen và tĩnh vật
Lụa / 2020 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Bản in
Nude 42.15
Nude 42.15
Lụa / 2015 / C 40 × R 60
Mong manh.
Mong manh.
Lụa / 2021 / C 80 × R 50
Hà Nội
ình phong mùa đông
ình phong mùa đông
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in
Ngẫm
Ngẫm
Lụa / 2020 / C 60 × R 40
Hưng Yên
Miền hư ảo
Miền hư ảo
Lụa / 2020 / C 70 × R 70
Hà Nội
Bống
Bống
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Hưng Yên
Dậu
Dậu
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Lụa / 2020 / C 60 × R 40
Hưng Yên
bình phong mùa thu
Đã bán
bình phong mùa thu
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
bình phong mùa đông
bình phong mùa đông
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in