Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Lụa 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Sen và tĩnh vật 1
Đã bán
Sen và tĩnh vật 1
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đã lên đèn
Giới thiệu
Đã lên đèn
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Bên sen
Bên sen
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
$1,304
Xoáy
Xoáy
Lụa / 2016 / C 90 × R 65
Đà Nẵng
$370
Bản in
Khoảng lặng 2
Khoảng lặng 2
Lụa / 2016 / C 97 × R 67
$1,522
Cho thuêBản in
Ngọc Hân công chúa
Đã bán
Ngọc Hân công chúa
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
$6,522
Lá chắn trắng
Đã bán
Lá chắn trắng
Lụa / 2020 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
Gió thu
Giới thiệu
Gió thu
Lụa / 2020 / C 40 × R 40
Bản in
Tý
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$435
Sen và tĩnh vật 3
Đã bán
Sen và tĩnh vật 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Tuất
Tuất
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$435
GIẤC MƠ
GIẤC MƠ
Lụa / 2016 / C 70 × R 120
$217
Sửu
Sửu
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$435
Hoa vô thường 02
Hoa vô thường 02
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$3,478
Bản in
Sen và tĩnh vật 2
Đã bán
Sen và tĩnh vật 2
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Thìn
Thìn
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$217
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
$2,391
Cho thuêBản in
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Lụa / 2019 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế
Tháng tư
Đã bán
Tháng tư
Lụa / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
Sen và cá 3
Đã bán
Sen và cá 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
Mão
Mão
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$261
Mùi
Mùi
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$304
Trung thu
Trung thu
Lụa / 2006 / C 65 × R 85
Quảng Ninh
$1,957
Tĩnh vật 2
Đã bán
Tĩnh vật 2
Lụa / 2017 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Thân
Thân
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$348
Sen và cá 4
Đã bán
Sen và cá 4
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Ngoài rèm (no2)
Ngoài rèm (no2)
Lụa / 2020 / C 80 × R 40
$957
Cho thuêBản in
Tỵ
Đã bán
Tỵ
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Ngoài rèm
Ngoài rèm
Lụa / 2020 / C 80 × R 40
$957
Cho thuêBản in
Hợi
Hợi
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$348
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Lụa / 2018 / C 42 × R 80
Thừa Thiên Huế
Vào nhà đi xuân
Vào nhà đi xuân
Lụa / 2020 / C 42 × R 42
$652
Cho thuê
Dần
Dần
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$304
An Thường Công Chúa (No.2)
Giới thiệu
An Thường Công Chúa (No.2)
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Sen và tĩnh vật 4
Đã bán
Sen và tĩnh vật 4
Lụa / 2019 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Bản in
Góc vườn hoang
Góc vườn hoang
Lụa / 2020 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
$1,304
Cho thuêBản in
Ngọ
Ngọ
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$348
sắc xuân
sắc xuân
Lụa / 2019 / C 80 × R 80
Thái Nguyên
$1,522
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Đã bán
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Đêm
Đêm
Lụa / 2020 / C 80 × R 40
$696
Cho thuêBản in
Em Thư 17
Em Thư 17
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
góc vườn hoang
góc vườn hoang
Lụa / 2020 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế
$1,739
Cho thuêBản in
Nhuỵ
Nhuỵ
Lụa / 2018 / C 76 × R 92
$1,522
Cho thuêBản in
Dậu
Dậu
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$391