Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Lụa 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Ngoài rèm (no2)
Ngoài rèm (no2)
Lụa / 2020 / C 80 × R 40
$522
Bản in
Tý
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$435
Ngọc Hân công chúa
Đã bán
Ngọc Hân công chúa
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
$6,522
Mịt mờ nhưng không công khai
Mịt mờ nhưng không công khai
Lụa / 2020 / C 50 × R 90
$435
Cho thuêBản in
Xoáy
Xoáy
Lụa / 2016 / C 90 × R 65
Đà Nẵng
$370
Bản in
Ngọ
Ngọ
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$348
Dậu
Dậu
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$391
bình phong mùa đông
bình phong mùa đông
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
bình phong mùa xuân
Đã bán
bình phong mùa xuân
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
Tháng tư
Đã bán
Tháng tư
Lụa / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
mùa đông
mùa đông
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
GIẤC MƠ
GIẤC MƠ
Lụa / 2016 / C 70 × R 120
$217
Sở tâm mộng I
Sở tâm mộng I
Màu nước / 2017 / C 85 × R 120
Hà Nội
$1,652
Cho thuêBản in
Đã lên đèn
Giới thiệu
Đã lên đèn
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
sớm đầu năm
Đã bán
sớm đầu năm
Lụa / 2019 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in
Hợi
Hợi
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$348
Tuất
Tuất
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$435
An Thường Công Chúa (No.2)
Giới thiệu
An Thường Công Chúa (No.2)
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Vào nhà đi xuân
Vào nhà đi xuân
Lụa / 2020 / C 42 × R 42
$652
Cho thuê
Dần
Dần
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$304
Lá chắn trắng
Đã bán
Lá chắn trắng
Lụa / 2020 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
sớm mùa đông
sớm mùa đông
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
ình phong mùa đông
ình phong mùa đông
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Khoảng lặng 2
Khoảng lặng 2
Lụa / 2016 / C 97 × R 67
$1,522
Cho thuêBản in
Thìn
Thìn
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$217
Mùi
Mùi
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$304
bình phong mùa thu
bình phong mùa thu
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Tỵ
Đã bán
Tỵ
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
Gió thu
Giới thiệu
Gió thu
Lụa / 2020 / C 40 × R 40
Bản in
Sửu
Sửu
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$435
Góc vườn hoang
Góc vườn hoang
Lụa / 2020 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
$1,304
Cho thuêBản in
bình phong mùa xuân
bình phong mùa xuân
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Ngoài rèm
Ngoài rèm
Lụa / 2020 / C 80 × R 40
$522
Cho thuêBản in
bình phong mùa thu
Đã bán
bình phong mùa thu
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
Nhuỵ
Nhuỵ
Lụa / 2018 / C 76 × R 92
$1,522
Cho thuêBản in
Đêm
Đêm
Lụa / 2020 / C 80 × R 40
$522
Bản in
Thân
Thân
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$348
bình phong mùa hạ
bình phong mùa hạ
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
góc vườn hoang
góc vườn hoang
Lụa / 2020 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế
$1,739
Cho thuêBản in
Bên sen
Đã bán
Bên sen
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
$1,304
bình phong mùa hạ
Đã bán
bình phong mùa hạ
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
bình phong mùa xuân
bình phong mùa xuân
Lụa / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
bình phong mùa đông
Đã bán
bình phong mùa đông
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
Mão
Mão
Lụa / 2020 / C 40 × R 30
Hà Nội
$261