Hoạt động gần đây
Trần Thị Thanh Hoà
Trần Thị Thanh Hoà đã đăng một tác phẩm mới.
6 ngày trước

Hạnh  phúc đong đầy

Hạnh phúc đong đầy

Trần Thị Thanh Hoà
Trần Thị Thanh Hoà đã thích một tác phẩm.
8 ngày trước

Sen mùa hạ

Sen mùa hạ

Trần Thị Thanh Hoà
Trần Thị Thanh Hoà đã thích một tác phẩm.
13 ngày trước

Tuổi thơ

Tuổi thơ
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Góp vui cùng ae hoạ sĩ trong phong trào vẽ tranh cổ động cho bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Cổ vũ tinh thần các chiến sĩ đang canh giữ nơi biển đảo quê hương.
Món quà đầu năm
Xem thêm