Triển lãm LAM

5 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80
$2,000
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 90 × R 90
$2,500
Bản in
Lacquer / 2018 / C 50 × R 40
$1,217
Cho thuê
Philter
Đã bán
Philter
Lacquer / 2017 / C 60 × R 60
Honey
Honey
Lacquer / 2018 / C 120 × R 70
$3,478
Cho thuê