Triển lãm LAM

39 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Philter
Đã bán
Philter
Lacquer / 2017 / C 60 × R 60
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 83 × R 76
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 60 × R 90
$2,848
Giới thiệu
Lacquer / 2018 / C 80 × R 176
Giới thiệu
Lacquer / 2017 / C 80 × R 100
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 50 × R 40
$1,217
Giới thiệu
Lacquer / 2018 / C 70 × R 55
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 100 × R 80
$5,000
Lacquer / 2018 / C 90 × R 70
$10,000
Cho thuêBản in
Wait
Wait
Lacquer / 2014 / C 120 × R 60
$4,000
Cho thuê
Lacquer / 2017 / C 120 × R 50
$3,052
Lacquer / 2018 / C 60 × R 120
$2,543
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 80 × R 80
Lacquer / 2018 / C 120 × R 80
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 120 × R 170
Honey
Honey
Lacquer / 2018 / C 120 × R 70
$3,478
Cho thuê
Winter Afternoon
Winter Afternoon
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$4,065
Cho thuê
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 81 × R 107
A Small House
A Small House
Lacquer / 2018 / C 50 × R 60
$1,217
Cho thuê
Giới thiệu
Lacquer / 2018 / C 90 × R 60
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80
$2,000
Lacquer / 2015 / C 60 × R 60
$1,500
Lacquer / 2013 / C 80 × R 180
$8,261
Giới thiệu
Lacquer / 2017 / C 90 × R 120
Giới thiệu
Lacquer / 2017 / C 80 × R 120
Lacquer / 2018 / C 90 × R 90
$20,000
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 90 × R 120
$5,000
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 90 × R 120
$7,391
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 90 × R 90
$2,500
Bản in
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80
$2,022
Cho thuêBản in
Giới thiệu
Lacquer / 2018 / C 90 × R 120
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$2,500
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$2,500
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80
$3,500
Cho thuê
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80
$3,500
Cho thuê
Lacquer / 2017 / C 80 × R 100
$2,000
Cho thuê