Triển lãm LAM

5 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,000
Dưới ánh trăng
Đã bán
Dưới ánh trăng
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 90
$2,500
Bản in
Cô gái "Lự"
Đã bán
Cô gái "Lự"
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 40
$1,217
Bùa Yêu
Đã bán
Bùa Yêu
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Mật Ngọt 05
Mật Ngọt 05
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$3,478
Cho thuê