Triển lãm LAM

39 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Bùa Yêu
Đã bán
Bùa Yêu
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Lam chiều
Đã bán
Lam chiều
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$2,848
blue space
Giới thiệu
blue space
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 176
Nguồn 2
Nguồn 2
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
$5,630
Cô gái "Lự"
Đã bán
Cô gái "Lự"
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 40
$1,217
Thiếu nữ và trăng
Đã bán
Thiếu nữ và trăng
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 80
$5,000
Hai người
Hai người
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 70
$10,000
Cho thuêBản in
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
$4,000
Cho thuê
Trăng rằm
Trăng rằm
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 50
$3,052
Sự sống quanh tôi
Sự sống quanh tôi
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 120
$2,543
Phượng Xanh
Phượng Xanh
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
Chiều Đông
Chiều Đông
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$4,065
Cho thuê
Tĩnh Vật Hoa
Tĩnh Vật Hoa
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 60
$1,013
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,000
Bình Yên
Bình Yên
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,500
Phong cảnh miền núi 1
Phong cảnh miền núi 1
Sơn mài / 2013 / C 80 × R 180
$8,261
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 120
Vũ trụ xanh
Vũ trụ xanh
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 90
$20,000
Cho thuê
Trăng xưa xứ Đoài
Trăng xưa xứ Đoài
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$5,000
Cho thuê
Phong cảnh Lũng Cú
Phong cảnh Lũng Cú
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$7,391
Dưới ánh trăng
Đã bán
Dưới ánh trăng
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 90
$2,500
Bản in
Tuổi thơ
Tuổi thơ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,022
Cho thuêBản in
Thiếu nữ và biển
Thiếu nữ và biển
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,378
Cho thuê
Vũ điệu của trăng
Vũ điệu của trăng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$5,630
Cho thuê
Cô bé H'Mông 1
Cô bé H'Mông 1
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$3,500
Cho thuê
Em bé Mèo
Em bé Mèo
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$3,500
Cho thuê
Chùa trăm gian
Chùa trăm gian
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
$3,378
Cho thuê