Hoạt động nghệ thuật
Họa sỹ Lý Trực Sơn một đời mải miết đi tìm
Chương trình do VTC10 - NETVIET sản xuất tháng 1 năm 2014
Hoạt động gần đây
Quan Ph
Quan Ph đã theo dõi Lý Trực Sơn
5 ngày trước