• Lacquer / 2017
  • C 83 × R 76 × S 2 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
596
Lượt xem
0
Yêu thích

Giới thiệu tác giả

Tác phẩm cùng tác giả

Lacquer / 2019 / C 60 × R 60
$2,543
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 83 × R 76
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 60 × R 90
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 90 × R 140

Tác phẩm cùng loại

Giới thiệu
Lacquer / 2020 / C 80 × R 120
Đã bán
Lacquer / 2013 / C 60 × R 90
Lacquer / 2015 / C 80 × R 80
$3,378
Giới thiệu
Lacquer / 2016 / C 80 × R 120

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.