• Artwork code: CMT-9
  • Lacquer / 2017
  • C 83 × R 76 × S 2 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
59
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Lacquer / 2019 / C 60 × R 60
$2,543
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 83 × R 76
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 60 × R 90
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 90 × R 140

Works of the same type

Đã bán
Lacquer / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Lacquer / 2019 / C 100 × R 80
Lacquer / 2019 / C 80 × R 100
Lacquer / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$652
Cho thuêBản in

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.