• Artwork code: CMT-8
  • Lacquer / 2018
  • C 60 × R 90 × S 2 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
157
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Lacquer / 2019 / C 60 × R 60
$2,543
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 83 × R 76
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 60 × R 90
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 90 × R 140

Works of the same type

Lacquer / 2019 / C 30 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Lacquer / 2016 / C 60 × R 90
$870
Cho thuêBản in
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 100 × R 130
Đã bán
Lacquer / 2008 / C 100 × R 100
$9,065

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.