Cõi thiền/Không gian Phật giáo

24 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Moment #7
Moment #7
Oil / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê
Moment #5
Moment #5
Oil / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê
Đã bán
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
On Yen River
On Yen River
Fabric / 2018 / C 60 × R 60
$261
Light of the Soul
Light of the Soul
Lacquer / 2014 / C 100 × R 120
$9,261
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 81 × R 107
Lacquer / 2017 / C 80 × R 100
$2,000
Cho thuê
Blooming Lotus
Blooming Lotus
Lacquer / 2013 / C 84 × R 124
$5,565
Space of Buddha
Đã bán
Space of Buddha
Lacquer / 2016 / C 83 × R 104
$4,609
Moment #4
Moment #4
Oil / 2017 / C 30 × R 40
$2,913
Cho thuê
Moment #1
Giới thiệu
Moment #1
Oil / 2017 / C 40 × R 30
Moment #2
Moment #2
Oil / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê
Lacquer / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Lacquer / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Zen No1
Zen No1
Acrylic / 2017 / C 110 × R 150
$3,000
Cho thuê
Oil / 2017 / C 80 × R 100
Bắc Ninh
$1,500
Cho thuêBản in
Praying
Praying
Lacquer / 2014 / C 104 × R 80
$4,609
Lacquer / 2016 / C 60 × R 40
$348
Cho thuêBản in
Lacquer / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Lacquer / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Lacquer / 2016 / C 60 × R 120
$652
Cho thuêBản in