Cõi thiền/Không gian Phật giáo

24 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Khoảnh  khắc  #7
Khoảnh khắc #7
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê
Khoảnh Khắc  #5
Khoảnh Khắc #5
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê
Trên dòng Yến Giang
Trên dòng Yến Giang
Vải/ Sợi / 2018 / C 60 × R 60
$261
Ánh sáng tâm linh
Ánh sáng tâm linh
Sơn mài / 2014 / C 100 × R 120
$9,261
Chùa trăm gian
Chùa trăm gian
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
$2,000
Cho thuê
Hoa sen nở
Hoa sen nở
Sơn mài / 2013 / C 84 × R 124
$5,565
Khoảnh Khắc  #4
Khoảnh Khắc #4
Sơn dầu / 2017 / C 30 × R 40
$2,913
Cho thuê
Khoảnh Khắc  #2
Khoảnh Khắc #2
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê
Xuân
Xuân
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Thu
Thu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Miền Thiền No1
Miền Thiền No1
Acrylic / 2017 / C 110 × R 150
$3,000
Cho thuê
Trên đỉnh phù vân
Trên đỉnh phù vân
Sơn dầu / 2017 / C 80 × R 100
Bắc Ninh
$1,500
Cho thuêBản in
Cầu nguyện
Cầu nguyện
Sơn mài / 2014 / C 104 × R 80
$4,609
Động
Động
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$348
Cho thuêBản in
Đông
Đông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Hạ
Hạ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Truyền tâm
Truyền tâm
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 120
$652
Cho thuêBản in