Cõi thiền/Không gian Phật giáo

37 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Khoảnh  khắc  #7
Khoảnh khắc #7
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
Cho thuê
Khoảnh khắc  #5
Khoảnh khắc #5
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
Cho thuê
Học đạo
Học đạo
Sơn mài / 2011 / C 100 × R 100
Tam thế
Đã bán
Tam thế
Sơn mài / 2009 / C 152 × R 137
Khoảnh khắc  #3
Khoảnh khắc #3
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
Chùa trăm gian
Chùa trăm gian
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
Cho thuê
Hoa sen nở
Hoa sen nở
Sơn mài / 2013 / C 84 × R 124
Khoảnh khắc  #4
Khoảnh khắc #4
Sơn dầu / 2017 / C 30 × R 40
Cho thuê
Khoảnh khắc  #1
Khoảnh khắc #1
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
Khoảnh khắc  #2
Khoảnh khắc #2
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
Cho thuê
Xuân
Xuân
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Thu
Thu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Trên đỉnh phù vân
Trên đỉnh phù vân
Sơn dầu / 2017 / C 80 × R 100
Bắc Ninh
Cho thuêBản in
Cầu nguyện
Cầu nguyện
Sơn mài / 2014 / C 104 × R 80
Động
Động
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Đông
Đông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Hạ
Hạ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Truyền tâm
Truyền tâm
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 120
Cho thuêBản in
Sống I
Sống I
Màu nước / 2017 / C 106 × R 74
Năm Dậu II
Năm Dậu II
Màu nước / 2017 / C 105 × R 74
Cõi thiền
Đã bán
Cõi thiền
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Bản in
Cõi Tịnh
Đã bán
Cõi Tịnh
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Bản in
Năm Dậu I
Năm Dậu I
Màu nước / 2017 / C 150 × R 90
Thiền
Thiền
In độc bản / 2015 / C 60 × R 40
Lạng Sơn
Cho thuê
Cõi Ta Bà
Cõi Ta Bà
Tổng hợp / 2020 / C 140 × R 148
Hải Phòng
Quan
Quan
Màu nước / 2017 / C 106 × R 74
THIỀN
THIỀN
Đồng / 1997 / C 19 × R 24
Tĩnh Lặng Từ Tâm
Tĩnh Lặng Từ Tâm
Ảnh / 2018 / C 85 × R 60
Thái Nguyên
Cho thuêBản in