Hoạt động gần đây
Phạm Ngọc Điệp
Phạm Ngọc Điệp đã thích một tác phẩm.
2 tháng trước

Khoảnh khắc #6

Khoảnh khắc #6

Phạm Ngọc Điệp
Phạm Ngọc Điệp đã thích một tác phẩm.
2 tháng trước

Khoảnh Khắc  #1

Khoảnh Khắc #1

Phạm Ngọc Điệp
Phạm Ngọc Điệp đã thích một tác phẩm.
2 tháng trước

Khoảnh Khắc  #2

Khoảnh Khắc #2
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Diệp Quý Hải trong xưởng vẽ / Diep Quy Hai in his studio