Hoạt động nghệ thuật
Diệp Quý Hải trong xưởng vẽ / Diep Quy Hai in his studio