Hoạt động gần đây
Cao Thanh Sơn
Cao Thanh Sơn đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Ngày xanh ơi

Ngày xanh ơi

Cao Thanh Sơn
Cao Thanh Sơn đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Khi sương tan

Khi sương tan

Cao Thanh Sơn
Cao Thanh Sơn đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Hoa đậu ván trắng

Hoa đậu ván trắng
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Thiền
In độc bản/2015/ C 40 X R 60
Cao Thanh Sơn
Lạng Sơn
Mưu sinh
In độc bản/2015/ C 40 X R 60
Cao Thanh Sơn
Lạng Sơn
Đời cây
In độc bản/2015/ C 40 X R 60
Cao Thanh Sơn
Lạng Sơn
Xem thêm